Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

E-cigaretter og CYP1A2

Ændrede serumkoncentrationer ved "afbrændingstobak" (cigaret, pibe, cigar)

Røg, nærmere betegnet de polyaromatiske carbonhydrider i tobaksrøg, fører til at P450-enzymet, CYP1A2's, kapacitet øges. Dette betyder at metaboliseringen af lægemidler som omdannes ad denne vej, vil foregå hurtigere, hvis patienten ryger. Omvendt hvis en patient ophører med "afbrændingstobak", betyder det, at enzymets kapacitet normaliseres og hvis dosis af fx. clozapin forbliver uændret kan det føre til øgede plasmakoncentrationer og risiko for overdosering, pga. den langsommere omdannelse. 

Induktion af CYP1A2

CYP1A2 er maksimalt induceret ved rygning af 5-10 cigaretter dagligt. Ved rygning herudover ændres plasmakoncentrationerne af lægemidlerne derfor ikke yderligere. Med andre ord gør det ingen forskel på enzymkapaciteten om patienten ryger 7 eller 40 cigaretter dagligt.

Såfremt en patient reducerer sine rygevaner til under 5-10 cigaretter daglig, kan det medføre behov for dosisjustering. Dette gælder OGSÅ hvis patienten overgår til anden nikotinkilde som ikke antændes og hermed indtages via røgen fx nikotinsubstitution (bl.a. tyggegummi og plastre). Dette skyldes at nikotin i sig selv IKKE påvirker CYP1A2. I denne henseende er alt andet end "afbrændingstobak" altså sammenligneligt ,og skift til e-cigaretter kræver samme handling som ved nikotinsubstitutionsmidler/rygeophør.

Rygeophør hos patient i clozapinbehandling

Anbefaling om dosisreduktion i clozapin hos en patient som enten stopper med at ryge, overgår til nikotinsubstitution eller overgår til e-cigaretter er den samme. Dvs. dosisreduktion indenfor 2 til 3 dage efter rygestop, og tæt overvågning af kliniske symptomer for bivirkninger indenfor den første uge efter skiftet. Måling af plasmakoncentrationen kan være særdeles anvendelig til at følge ændringerne i plasmakoncentrationen ved dosisjustering. En baselineværdi forud for rygeophøret kan være nyttig til at pejle efter ved dosisændring i clozapin. 

 

 


Siden er sidst opdateret 19-4-2021Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring