Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Tvang

Psykiatriloven giver mulighed for, at meget syge patienter kan sættes i behandling – uden deres samtykke. Der er knyttet strenge betingelser i Sundhedsloven til anvendelsen af tvang

Tvang er sidste udvej

Før der bruges tvang, gør personalet alt, hvad der er muligt for at få patienten til at deltage frivilligt i behandlingen. Personalet anvender den form for tvang, som de vurderer er mest skånsom.

Hvornår må der bruges tvang?

Der må kun foretages indgreb med tvang, hvis:

  • Patienten udviser tydelige tegn på sindsyge.
  • Og det vil være uforsvarligt ikke at indlægge eller behandle patienten, enten fordi:
    • Udsigten til at han/hun får det bedre, ellers vil blive væsentligt forringet.
    • Eller fordi patienten er til nærliggende fare for sig selv eller andre.

Hvad er tvang?

Tvang er når sundhedspersonalet gør noget, uden patientens tilladelse. Nogle af de mest almindelige former for tvang er:

  • Frihedsberøvelse, fx ufrivillig indlæggelse og bælte.
  • Tvangsbehandling, fx medicin og sondemad.
  • Personlig skærmning, fx aflåsning af døre og forbud mod udgang.

Der er særligt skrappe regler for brug af bælte

Der er særligt strenge betingelser for brugen af bælte: Beslutningen om fastspænding ved bælte skal være godkendt af en overlæge. Bæltet må kun anvendes nogle få timer, med mindre fastholdelsen sker af hensyn til patientens eller andres sikkerhed. En læge skal tre gange i døgnet vurdere, om det fortsat er nødvendigt, at patienten spændes fast med bælte.  Dette skal også vurderes løbende af ekstern læge.

Ved børn under 15 år er det forældrene, der skal give samtykke til behandling

For patienter under 15 år, er det forældrene, der bestemmer, om barnet skal i behandling. Hvis forældrene giver deres tilladelse til behandling, er der ikke tale om tvang. Heller ikke, selv om barnet selv måske ikke ønsker behandling. Hvis forældrene ikke giver lov til behandling, kan der bruges tvang ud fra de betingelser, der er nævnt ovenfor.

Patienter mellem 15 og 18 år kan selv bestemme

Patienter mellem 15 og 18 år har ret til selv at bestemme, om de vil i behandling. Også selv om deres forældre ikke er enige.Der må bruges tvang, hvis betingelserne ovenfor er opfyldt, fx hvis der er tale om en livstruende situation med behov for øjeblikkelig behandling.

Du har mulighed for en eftersamtale, hvis du oplever tvang

Har man som patient oplevet tvang, har man krav på en eftersamtale med personalet. Her kan man tale episoden igennem – og drøfte, hvordan man kan forhindre, at den gentager sig. Man kan bede personalet om at få en bisidder til at sidde med ved samtalen.

Du har mulighed for at klage over tvang

Ønsker man at klage, har man ret til en patientrådgiver, der kan hjælpe med at indsende klagen. Mere information: Klagemuligheder ved tvang på Borger.dk


Siden er sidst opdateret 28-11-2019Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring