Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilJuni 2021pilDen A.P. Møllerske Støttefond giver stort bidrag til indsats for at få flere med psykiatriske diagnoser i arbejde

Den A.P. Møllerske Støttefond giver stort bidrag til indsats for at få flere med psykiatriske diagnoser i arbejde

Psykiatrien i Region Syddanmark har modtaget 2,4 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond til at styrke arbejdet med at få borgere med psykiatriske sygdomme i arbejde. Donationen går til udvidelsen af IPS-samarbejdet, så flere borgere med en psykisk sygdom i Region Syddanmark nu kan få opfyldt deres ønsker om et hverdagsliv med job eller uddannelse.

IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte) er en veldokumenteret beskæftigelsesrettet metode målrettet mennesker med svære psykisk lidelser. Målet med IPS-metoden er, at flere borgere med en psykisk lidelse starter på en uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse via en integration af den beskæftigelsesrettede indsats i den psykiatriske behandling.

- Vi er rigtig glade for donationen og vi kan nu se frem til, at vi i tæt samarbejde med kommunernes jobcentre kan give flere af vores patienter en plads på arbejdsmarkedet. Et job er med til at give mening og retning i de fleste voksne menneskers liv. Det ved vi af erfaring og på baggrund af forskning, siger administrerende sygehusdirektør Charlotte Rosenkrantz Josefsen.

Borgerne i projektet er tilknyttet en IPS-konsulent fra det kommunale jobcenter, som hjælper dem med deres jobsøgning samtidig med, at den psykiatriske behandling er i gang.
De job, som kommer ud af ordningen, er ordinære stillinger på almindelige overenskomstmæssige vilkår, men ofte med en begrænset arbejdstid.

Succes i flere lande

Flere internationale studier har undersøgt effekten af IPS-metoden i forhold til at hjælpe mennesker med en svær psykisk lidelse i arbejde. I alle nationale og internationale studier har metoden vist en større effekt i forhold til andre tilgange.

I løbet af de seneste år har der været etableret flere IPS-baserede samarbejder i Region Syddanmark. Længst fremme er man i Vejle Kommune, hvor der har været et IPS-projekt med deltagelse af Jobcenter Vejle og Lokalpsykiatri Vejle, som også har vist gode resultater.

Tæt ved halvdelen, af de, som har modtaget støtte efter IPS-metoden, er kommet i beskæftigelse eller uddannelse. Generelt er deltagerne meget tilfredse med indsatsen, og flere giver udtryk for, at de tror på, at IPS kan være den hjælp, der er nødvendig for, at de kan komme ud på arbejdsmarkedet.

- Vi har brugt IPS-metoden de seneste 2 år og har nu 3 jobkonsulenter, som har taget uddannelsen og 6 flere er på vej. Metoden har betydet, at vi på det kommunale jobcenter og vores samarbejdspartnere i den regionale psykiatri er blevet bedre til at koordinere de vigtige indsatser, vi som aktører hver især har ansvaret for. For borgeren betyder det, at man ikke kommer i klemme mellem modstridende krav og forventninger.

Så IPS er rigtig god metode, som med den rette ledelsesopbakning i begge sektorer kan give bedre livskvalitet til mange udsatte borgere, og faktisk også er et plus for økonomien, siger afdelingsleder på Jobcenter Vejle, Margit Svensson. 

Baggrund for indsatsen

Sundhed- og Ældreministeriets landsdækkende tal viser, at omkring 26 procent voksne med psykiske lidelser er i beskæftigelse, mens det tilsvarende tal for den voksne befolkning generelt er 75 procent.

Hos Psykiatrien i Region Syddanmark er der et klart mål om, at mennesker med en psykisk sygdom får et rettidigt, tilstrækkeligt, sammenhængende og recovery-orienteret forløb.

Og en øget tilknytning til arbejdsmarkedet er centralt element i den recovery-orienterede tilgang. Adskillige studier har vist, at mennesker med psykisk lidelser gerne vil arbejde – og at det kan lade sig gøre, til stor gavn både for den enkelte og samfundet som helhed.

Sådan hjælper IPS

Borgeren kan i samarbejde med jobcenteret eller den tilknyttede behandlingsafdeling få tilknyttet en IPS-konsulent på jobcenteret. Sammen med IPS-konsulenten aftaler med borgeren, hvad der er behov for hjælp til.

Det kan fx være at:

• formulere karrieremål
• skrive ansøgninger og lave et CV
• kontakte virksomheder

Støtten fra IPS-konsulenten varer typisk i op til et år efter, at borgeren er startet i job eller uddannelse.
IPS-konsulenten arbejder tæt sammen med den tilknyttede behandler i psykiatrien, så forløbet bliver sammenhængende og tager din hensyn til den bagvedliggende  sygdom.

FAKTA: IPS i gang i 8 kommuner

  • Vejle Kommune
  • Odense Kommune
  • Faaborg-Midtfyn Kommune
  • Middelfart Kommune
  • Fredericia Kommune
  • Varde Kommune
  • Billund Kommune
  • Nordfyns Kommune

Med bevillingen fra Den A.P. Møllerske Støttefond er det planen at starte IPS-ordningen i yderligere 7 kommuner i Region Syddanmark i løbet af det kommende år.

Yderligere information

Charlotte Rosenkrantz Josefsen, administrerende sygehusdirektør, Psykiatrien i Region Syddanmark

2917 7035

Margit Svensson afdelingsleder, Jobcenter Vejle

5151 9134
Siden er sidst opdateret 25-6-2021Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring