Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilNovember 2020pilPsykiatrisygehuset har fået en strategi for digital psykiatri

Psykiatrisygehuset har fået en strategi for digital psykiatri

Strategien skal være med til at skabe bedre tilbud til mennesker med psykiske lidelser gennem brug af digitale løsninger. Strategien skal også sætte retning for, hvordan digitale løsninger kan indgå i støtte og behandling i Psykiatrien i Region Syddanmark nu og i fremtiden. 

Psykiatrien i Region Syddanmark har længe været med helt fremme hvad angår telepsykiatri og brug af teknologiske virkemidler i den daglige patientkontakt. Nu er der formuleret en strategi for, hvor fokus skal være fremover, så førerpositionen kan fastholdes.

- Vi har udviklet en strategi for digital psykiatri, fordi vi har brug for fælles dialog om, hvordan vi vil bruge digitale løsninger til at skabe bedre behandling med flere fleksible måder at tilgå behandlingen på, forklarer Marie Paldam Folker, der er afdelingschef i Telepsykiatrisk Center.

Gevinster ved digitale løsninger

De digitale løsninger kan have god effekt for mange psykiatriske patienter – og så er der mange lavpraktiske fordele. Eksempelvis i en geografisk stor region, hvor der nogle steder kan være lang transporttid til de psykiatriske afdelinger. Marie Paldam Folker mener desuden, at COVID-perioden har vist teknologiens berettigelse.

- COVID-19-krisen har vist os, at digitale løsninger er afgørende for en fremtidssikret psykiatri. Ved hjælp af videosamtaler var det under nedlukningen muligt at opretholde behandlingskontakt til patienter i ambulant behandling. Videosamtaler gjorde det også muligt for pårørende at støtte op om indlagte patienter i døgnpsykiatrien.

Input fra patienter, pårørende og personale

Strategien er bygget op omkring 6 indsatsområder, der hver især indeholder konkrete mål. Det færdige produkt er udviklet i samarbejde med patient- og pårørenderepræsentanter samt medarbejdere, afdelingsledere og tværsektorielle samarbejdspartnere.

Deres input har ifølge Marie Paldam Folker været uundværlige, fordi det er afgørende, at man kigger på den digitale fremtid fra alle vinkler.

- Nærvær, relation og tid er nogle af ingredienserne i tilbud i psykiatrien, men det er viden, overblik og handlemuligheder også. Det handler om, at vi skal udnytte de muligheder, den digitale udvikling giver os til at forebygge psykisk sygdom og give den enkelte støtte før og efter kontakt til psykiatrien, siger hun.

Du kan downloade den nye strategi her: Den nye strategi for digital psykiatri 2020Yderligere oplysninger fås hos:
  • Marie Paldam Folker, Afdelingschef, Telepsykiatrisk Center: 2360 6589

Siden er sidst opdateret 13-11-2020Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring