Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilSeptember 2020pilPsykiatrien i Region Syddanmark er klar til at styrke indsatsen for psykiatriske patienter med et misbrug

Psykiatrien i Region Syddanmark er klar til at styrke indsatsen for psykiatriske patienter med et misbrug

Der er mere hjælp på vej til de psykiatribrugere med dobbeltdiagnoser, efter Regionsrådet i Region Syddanmark har vedtaget at afsætte 4 millioner kroner til tre nye projekter, der skal styrke indsatsen for psykisk sårbare og psykiatriske patienter med et alkohol- eller stofmisbrug.

Den fælles syddanske indsats mellem kommuner og regionspsykiatri for psykisk sårbare og psykiatriske patienter med et alkohol- eller stofmisbrug bliver styrket i de kommende år, efter regionsrådet i august godkendte, at tre pilotprojekter kan starte. Nøglen i projekterne skal være et tættere samarbejde mellem regionen og kommunerne – og vigtigst skal den enkelte opleve et bedre og mere sammenhængende forløb.

I 2019 blev der i Danske Regioner nedsat en arbejdsgruppe, der kom med 10 anbefalinger til kriminalitetsforebyggende indsatser målrettet mennesker med psykisk sygdom. En af anbefalingerne er, at mennesker med svær psykisk sygdom og samtidigt misbrug skal have adgang til et sammenhængende behandlingstilbud.

Årsagen findes i, at der nationalt har været en stigning i antallet af retspsykiatriske patienter. Og netop misbrug øger risikoen for kriminalitet og dom – hvilket man fra Regionsrådet håber at få nedbragt med den nye indsats. Det fortæller formand for Psykiatri- og Socialudvalget Thies Mathiasen (DF).
 

- Det har længe været en udfordring at finde nøglen til at give patienter med en psykisk sygdom og samtidigt misbrug en optimal behandling. Jeg tror, det er afgørende, at kommunen og psykiatrien samarbejder om borgeren, og derfor glæder det mig, at vi får styrket den fælles indsats med den her beslutning, siger han.

Danske Regioners anbefaling er indarbejdet i Region Syddanmarks psykiatriplan 2020-2024 i form af en indsats, som skal skabe en mere sammenhængende indsats for patienter i almenpsykiatrien og i retspsykiatrien.
 

Projektet prøves af i Fredericia, Middelfart og Esbjerg
Konkret iværksættes tre pilotprojekter med forskellige konstruktioner i henholdsvis almenpsykiatrien og i retspsykiatrien. Pilotprojekterne udvikles og etableres i fællesskab med henholdsvis Fredericia, Esbjerg og Middelfart Kommune. De enkelte projekter varierer i form og indhold, men nogle af de målsætninger, der arbejdes ud fra, er:

  • En reduktion i antal tvangsindlæggelser af patienter, som også har et misbrug.
  • En reduktion i antal rømninger i retspsykiatrien.
  • En mere sammenhængende indsats i det enkelte tværsektorielle forløb.
  • En øget oplevelse af kvalitet i den enkeltes behandling på tværs af region og kommune.
  • En større grad af samarbejde og tilfredshed medarbejderne imellem i hhv. region og kommune.


Lægefaglig direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark Anders Meinert Pedersen er glad for udsigten til at arbejde med den nye model i de tre pilotkommuner, fordi det forhåbentlig kommer målgruppen til hjælp.

- Det er rigtig godt, at vi her får lejlighed til at realisere nogle af de anbefalinger, der er fra den kriminalitetsforebyggende rapport samt psykiatriplanen. Her arbejder vi med en gruppe af borgere og patienter, der er sværest syge og som har ekstra brug for en fælles indsats, siger han.

Pilotfasen forventes at løbe fra september 2020 til udgangen af marts 2022.
 

Yderligere oplysninger fås hos:

  • Thies Mathiasen, formand for psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark, 40 40 77 46
  • Anders Meinert Pedersen, lægefaglig direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark, 20 10 19 31
  • Lena Bendixen, Chef Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Fredericia Kommune, 20 74 39 52
  • Else Zippor, Socialchef i Esbjerg Kommune, 20 37 07 35
  • Gert Østerlund Nielsen, Afdelingsleder i Middelfart Kommune, 20 27 09 88 Siden er sidst opdateret 25-9-2020Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring