Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilSeptember 2020pilTættere samarbejde bidrager til færre indlæggelser og mindre tvang

Tættere samarbejde bidrager til færre indlæggelser og mindre tvang

Faste kontaktpersoner og større koordinering mellem psykiatri, bosteder og kommuner har skabt gode resultater for en række udsatte børn og unge i Region Syddanmark.

Færre indlæggelser og mindre tvang var målet for det satspuljeprojekt, Psykiatrien i Region Syddanmark i 2017 fik midler til at igangsætte. Projektet Styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning er et samarbejde mellem psykiatrisygehuset, en række bosteder for børn og unge og kommuner i Region Syddanmark.

Formålet med projektet er at sikre endnu bedre støtte til børn og unge, som både har brug for en indsats i kommunen og et behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Syddanmark. Det sker via tæt koordinering og sparring mellem de forskellige faggrupper. Det faglige samarbejde skaber et mere sammenhængende forløb, hvilket er til gavn for patienten, lyder det fra oversygeplejerske på Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland Yvonne Reinholdt.

- Det har handlet om at skabe en ny kultur, hvor vi sammen med kommunen arbejder med den forebyggende indsats for de her ekstremt sårbare unge mennesker. Målet med den forebyggende indsats er i sidste ende at nedbringe brugen af tvang.

- Det bliver lettere, når vi arbejder i en fælles retning, hvilket er muligt i det her projekt. Denne arbejdsform giver en større direkte tilgængelighed for den enkelte patient og familie samt for medarbejdere på eksempelvis bosteder, fortæller Yvonne Reinholdt.

Tæt relation gavner patienten

En af de patienter, som har haft glæde af projektet, er 16-årige Amanda Slaikjær, som til dagligt bor i Varde. Amanda har de seneste år haft jævnlige indlæggelser på det børne- og ungdomspsykiatriske døgnafsnit i Esbjerg, hvor flere af dem har været under tvang. For at forebygge nye tvangsindlæggelser blev Amanda tilknyttet projektet, hvor et af tiltagene er en fast kontaktperson.

- Det hjælper mig meget, at det er de samme mennesker, jeg taler med. Det er virkelig frustrerende at skulle fortælle min historie forfra hver gang, og det behøver jeg ikke nu. Vi kender hinanden, og det gør, at vi er blevet meget bedre til at læse hinandens signaler. Jeg føler mig mere forstået, og jeg føler, at der bliver lyttet til mig som person og ikke bare som patient, fortæller Amanda Slaikjær.

Tilknytningen til projektet har ført til færre indlæggelser for Amanda, som det meste af døgnet har mulighed for at få fat på en medarbejder fra projektet. Medarbejderne er også med til møder hos kommunen og kan i det hele taget fungere som sparringspartnere til ikke bare Amanda, men også hendes netværk. Det skal sikre, at de gode takter fortsætter, forklarer Lars Okholm Knutzen, som er kontaktperson for Amanda og ansat som pædagog i projektet.

- I bund og grund handler det om at være der for Amanda. Vi har samtaler hver uge - også i de perioder, hvor hun ikke er indlagt. Vi er fire personer, som Amanda kan ringe til mellem 8-22 hver dag, så hun ved, hun kan komme i kontakt med nogen, hvis hun har brug for det. Samtidig kan Amandas forældre og de kommunale kontaktpersoner og socialrådgivere også få fat i os, hvis der er behov for sparring.

Fleksibel behandling skaber større tryghed

Som en del af den forebyggende indsats giver projektet også Amanda mulighed for at tale med Lars Okholm Knutzen, når hun ikke er indlagt i psykiatrisygehuset. Lars har ved flere lejligheder besøgt Amanda i forældrenes hus, og de hjemlige omgivelser er en stor bonus, selv når snakken handler om behandling.

- Det har gjort en rigtig stor forskel at blive en del af projektet. Jeg er særligt glad for, at Lars kan komme hjem til mig. De hjemlige rammer skaber en tryghed, som jeg ikke på samme føler på et sygehus. Mine forældre kan også mærke på mig, at det her fungerer bedre, fortæller Amanda.

Det bakkes op af Lars Okholm Knutzen, som ser de hjemlige samtaler som et godt supplement til samtalerne på afdelingen.

- Jeg tror, det i nogle sammenhænge er lettere for Amanda at åbne op, når vi mødes på denne måde. Hvis vi eksempelvis går en tur sammen med vores hunde, så er der nogle ting, der er lettere at tale om. I projektet arbejder vi med børn og unge som har behov for tryghed, og det kan de lettere få i hjemlige omgivelser, fortæller han.

Det gode samarbejde skal fortsætte efter projektets udløb

I Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland er ledelsen ikke i tvivl om, at projektet har været en succes.

- Vi hører fra vores patienter, at det fungerer godt, men vi kan også se det. Vores indtryk af projektet er, at det bidrager til færre indlæggelser med tvang og færre tvangsepisoder, og det er vi naturligvis rigtig glade for, udtaler

Yvonne Reinholdt.

Projektets overordnede formål spiller ind i den nye Psykiatriplan, hvor en af målsætningerne er mindre tvang. Til efteråret mødes projektets medarbejdere med personale fra en række syddanske kommuner for at sikre, at de gode takter fra projektet fortsætter efter projektets udløb i slutningen af 2020. 

 

Lidt data om projektet fra Esbjerg:

Teamet i Esbjerg har haft 41 patienter tilknyttet projektet. Ud af de 41 patienter har seks patienter været indlagt med frihedsberøvelse - tvangstilbageholdelse på fareindikation inden tilknytning til projektet. Efter tilknytning til teamet kan der dokumenteres følgende fremgang med en enkel undtagelse:

  • På tre af patienterne har der ikke været tvang efter tilknytning til satspuljeprojektet.
  • En patient havde 7 tvangsepisoder inden tilknytning og efter tilknytning har der været 17 tvangsepisoder. 
  • En patient havde 20 tvangsepisoder inden tilknytning til teamet og efterfølgende efter tilknytning har der kun været 2 tvangsepisoder.
  • En patient havde 4 tvangsepisoder alene i Esbjerg og mange i Aabenraa inden miljøskift til Esbjerg. Efter tilknytning til teamet har der efterfølgende kun være tre tvangsepisoder. 


yderligere oplysninger fås hos:
  • Lars Okholm Knutzen, Pædagog, Mobilteam Esbjerg, Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, 2332 8877 (For kontakt til Amanda Slaikjær kontakt Lars Okholm Knutzen)
  • Yvonne Reinholdt, Ledende oversygeplejerske, Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, 9944 7301

Siden er sidst opdateret 9-9-2020Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring