Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilSeptember 2020pilFremskudt funktion samarbejder med frivillige organisationer

Fremskudt funktion samarbejder med frivillige organisationer

Det tværsektorielle projekt Fremskudt funktion har hen over sommeren indgået samarbejdsaftaler med fem frivillige organisationer. Aftalerne skal styrke indsatsen for børn og unge med henblik på at undgå, at de ender i mistrivsel.

Fremskudt funktion er en fælles indsats mellem psykiatrisygehuset og de 22 syddanske kommuner, der skal sikre, at børn og unge ikke mistrives. Projektet rummer en række forskellige tiltag som eksempelvis et øget samarbejde mellem kommune og region, undervisning af forældre og pårørende samt samarbejde med frivilligorganisationer.

Samarbejdsaftale med fem frivillige organisationer

Samarbejdet med frivillige organisationer kommer til udtryk via fem samarbejdsaftaler, som projektet i løbet af sommeren har indgået med en række frivillige organisationer. Det nye samarbejde er et supplement til den indsats, der ydes i forvejen.

- Vi ser stor værdi i et tæt samarbejde med frivillige organisationer. Frivillige har en lyst til at gøre en forskel for andre mennesker, og så har frivillige en særlig evne til at møde børn og unge i øjenhøjde. Vi ser det som et vigtigt supplement til den professionelle indsats, der ydes i Fremskudt funktion, fortæller Charlotte Rosenkrantz Josefsen, administrerende sygehusdirektør i Psykiatrien i Region Syddanmark og regional medformand i projektet.

Frivillige tilbud skal dække hele regionen

Gennem samarbejdsaftalen får organisationerne midler til allerede eksisterende frivillige tilbud og midler til at udarbejde nye tilbud. Det kan være tilbud, der involverer frivillige, men også støtte til kontingent og udstyr til eksempelvis sportsaktiviteter. Tilbuddene er inden for en række fokusområder, som tager udgangspunkt i nogle af de problematikker, der ses i Fremskudt funktion. Det indebærer blandt andet mistrivsel i forbindelse med angst og depression, ensomhed, koncentrationsbesvær og emotionelle forstyrrelser.

Midlerne uddeles til større etablerede organisationer, som dækker bredt i regionen. Derudover uddeles der midler til lokale initiativer i de kommuner, hvor de større organisationer ikke er til stede, og hvor der mangler frivillige tilbud i målgruppen. Trine Hammershøy er en af repræsentanterne for de frivillige foreninger i styregruppen for Fremskudt funktion, og hun glæder sig over, at det er lykkedes at indgå samarbejdsaftaler med fem frivillige organisationer.

- Civilsamfundet har altid haft en central rolle i det forebyggende arbejde med sårbare børn og unge, så jeg er rigtig glad for, at disse samarbejdsaftaler er kommet i hus. Partnerskaber mellem regioner/kommuner og civilsamfundet kan hjælpe de børn og unge, som føler sig fanget mellem systemerne. Muligheden for at tale med frivillige kan give børn og unge et andet perspektiv, end de er vant til, fortæller Trine Hammershøy, direktør i Det Sociale Netværk/headspace Danmark.

Frivillige organisationer kan forebygge mistrivsel

Fremskudt funktion dækker aldersgruppen 6-18 år, og det har været vigtigt at finde frivillige organisationer, som dækker denne aldersgruppe. Samtidig har det været vigtigt, at organisationerne kan hjælpe med at skabe en større viden og forståelse for unges problematikker.

- Det har været vigtigt for os at finde nogle frivillige organisationer, som dækker samme målgruppe som projektet. De fem organisationer, vi har indgået aftale med, er vi sikre på kan hjælpe os med at styrke forebyggelsen af mistrivsel og at skabe en større forståelse for de problematikker, børn og unge kan stå i, fortæller Charlotte Houlberg, Børn- og Ungedirektør i Middelfart Kommune og kommunal medformand i projektet.

Fakta

Fremskudt funktion har indgået samarbejdsaftaler med følgende frivillige organisationer:

  • Broen, Danmark: https://broen-danmark.dk / Erik Haumann, sekretariatsleder, tlf. 2859 8010
  • Røde Kors: https://www.rodekors.dk / Karina Linnrose, Udviklingskonsulent, Fyn, tlf. 2010 0491
  • Headspace: https://www.headspace.dk / Trine Hammershøy, Direktør, tlf. 2099 4993
  • Girltalk.dk: https://girltalk.dk / Majbritt Bay, Souschef, tlf. 3157 3685
  • Ventilen: https://ventilen.dk / Rillo Snerup Rud, Sekretariatsleder, tlf. 4021 1144

I alt er der afsat 540.000 kr. til indsatser i samarbejde med frivillige foreninger i 2020 og 2021.Yderligere oplysninger fås hos:
  • Charlotte Houlberg, Børn- og Ungedirektør, Middelfart Kommune, 8888 5200
  • Trine Hammershøy, Direktør, Det Sociale Netværk & headspace, 2099 4993
  • Charlotte Rosenkrantz Josefsen, adm. Sygehusdirektør, Psykiatrien i Region Syddanmark, tlf. 9944 4801

Siden er sidst opdateret 4-9-2020Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring