Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilAugust 2020pilPsykiatriske patienter fra Billund drejes mod Vejle

Psykiatriske patienter fra Billund drejes mod Vejle

Som et resultat af den politisk besluttede Psykiatriplan skal patienter fra Billund Kommune i fremtiden høre under Psykiatrisk Afdeling Vejle i stedet for afdelingen i Esbjerg. Det vil give lettere transport til behandling, og derudover arbejdes der på at etablere en satellitafdeling i kommunen, så der er mulighed for hjælp helt tæt på.
 

Til efteråret skal psykiatribrugere fra Billund Kommune begynde at køre østpå, hvis de skal i ambulant- eller døgnbehandling.
 

Fra 1. september vil nye henvisninger på ambulant behandling af borgere fra Billund kommune gå til Psykiatrisk Afdeling Vejle (20+ år) eller Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjyllands afdeling i Vejle (under 20 år).
 

Voksne patienter fra Billund Kommune, der har et igangværende ambulant forløb i Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, og som ikke forventes afsluttet inden udgangen af januar 2021, vil fra 1. november blive overdraget til Psykiatrisk Afdeling Vejle. Børn og unge, som har et igangværende forløb i Esbjerg, vil omkring årsskiftet 2021 blive overdraget til afdelingen i Vejle. Det sker i tæt samarbejde med de to afdelinger og de involverede patienter.
 

Behandlingen rykker tættere på
Beslutningen er truffet i Regionsrådet og ifølge formand for Psykiatri- og Socialudvalget Thies Mathiasen, så er det en ændring, der kommer psykiatribrugerne til gavn.
 

- Beslutningen handler om at hjælpe borgerne, og vi vil med flytningen sikre, at der er nok sengekapacitet både i Esbjerg og Vejle. Man skal selvfølgelig vænne sig til at skulle i en anden retning, men logistisk set er det lettere for Billund Kommunes borgere at komme til Vejle, og samtidig forventes der at blive tilbudt behandling i nærområdet, forklarer Thies Mathiasen.
 

I Billund Kommune forventes oprettet en satellitafdeling, hvor der nogle dage om ugen kan tilbydes ambulant behandling. Dét samt de forbedrede transportmuligheder glæder Robert Terkelsen, der er formand for voksenudvalget i Billund Kommune.
 

- Det bliver nemmere for vores borgere at komme til den psykiatriske afdeling. Det er rigtig godt – og vi er meget glade for udsigten til en satellitfunktion. Det betyder, at de borgere, der har haft det største behov for behandling, får lettere adgang til hjælp, siger han.
 

Fokus på den gode overgang
Flytningen er en del af en større rokade efter en anbefaling fra Psykiatriplanen, hvor Psykiatrisk Afdeling Vejle får ekstra sengekapacitet, mens der i Esbjerg skal etableres et retspsykiatrisk afsnit. Det skaber plads til patienterne fra Billund Kommune, og derfor arbejdes der nu på at skabe den bedst mulige overgang.
 

- For at sikre et godt forløb, går vi tidligt i gang. Der er et godt samarbejde mellem de to afdelinger, og der tages individuelle snakke med igangværende patienter om, hvordan man bedst kan få flytningen til at ske. Der bliver taget så mange individuelle hensyn som muligt i god dialog med patienterne og de pårørende, siger administrerende sygehusdirektør i Psykiatrien i Region Syddanmark Charlotte Rosenkrantz Josefsen.yderligere oplysninger fås hos:
  • Thies Mathiasen, Formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark, 4040 7746
  • Robert Terkelsen, Formand for voksenudvalget i Billund Kommune, 2330 6054
  • Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Administrerende Sygehusdirektør, Psykiatrien i Region Syddanmark, 9944 4801

Siden er sidst opdateret 28-8-2020Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring