Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilNyheder fra psykiatrisygehusetpilDigital teknologi kan forstærke psykiatriens indsatser

Digital teknologi kan forstærke psykiatriens indsatser

Region Syddanmark er længst fremme i landet, når det kommer til brud af telepsykiatriske løsninger, og coronatiden har fået manges øjne op for diverse digitale muligheder, og fremover kan endnu flere teknologiske muligheder styrke den daglige behandling. 

Vi har bedt afdelingschef i Telepsykiatrisk Center,Marie Paldam Folker, kigge i krystalkuglen i forhold til teknologiens muligheder i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Marie Paldam Folker, leder af Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark

Hvad tænker du, man taler om den digitale patient?

Den digitale patient handler om, at man som patient med psykisk lidelse får mulighed for at få behandling på forskellig vis. Både via fysisk fremmøde og digitalt. Nogen gange har man måske glemt, hvad der bliver sagt i det fysiske fremmøde.

Nogle af de teknologiske værktøjer kan hjælpe med det og give nogle greb til at komme godt igennem hverdagen, og det er her, det virkelig giver mening. Og det er her, vi skal sætte ind og blive klogere på, hvilke af de mange muligheder, der kommer vores patienter og pårørende til gavn.

Hvordan ser du den teknologiske udvikling i psyiatrien over de seneste år, og hvor meget vil nye digitale løsninger påvirke behandlingen i de kommende år?

Der har været en stødt stigning i aktiviteten på området. Der sker mange ting hele tiden, og der kommer mange nye teknologiske løsninger, som der skal undersøges nærmere. Vi har modne teknologier, som er implementeret i en vis grad fx video-teknologi. I fremtiden kommer der mere datadrevne digitale løsninger til.

Og selvom der er mange smarte løsninger, så er vi jo klar over, at selv de modne teknologier også giver bøvl. Der er mange faktorer og lavpraktiske ting, der kan forpurre teknologien. Med gamle computere, langsomt internet, manglende kameraer i vores udstyr osv. 

Vi prøver at lægge en fornuftig sti i det her landskab. Hvor vi tager de ting ind, der giver mening, men også forsøger at have noget udviklingskapacitet, så vi kan få forsket og afprøvet nye digitale løsninger, der kan gøre en forskel for patienter og medarbejdere. Coronakrisen har betydet meget ift. den digitale vanthed – både hos medarbejdere og patienter.

Der er kommet en anden anerkendelse af, at video kan skabe en anden kontakt. Den ”ind under hudenhed” kommer til at få stor betydning, fordi folk har stiftet bekendtskab med dem og måske begynder at se nogle muligheder i det. Det åbner op for, at man kan have pårørende med i lægesamtaler under døgnindlæggelse.

Et snak om formiddagen vil normalt være svær at afsætte tid til med kørsel, men en halv times video gør det lige pludselig muligt. Vi har også kunnet se med coronakrisen, at video ind imellem kommer til kort og ikke fungerer. Det har givet noget til forståelsen, for hvornår video-samtalen er det rigtige, og hvornår det ikke er. Den viden er en meget stor styrke.

Hvad kan man bruge "big  data" til i psykiatrien?

Big data i psykiatrien handler grundlæggende om at analysere store datamængder og finde mønstre i data, forudsige udfald og automatisere processer. Apps, sensorer og it-systemer opsamler en lang række sundhedsdata, og med kunstig intelligens og big data-analyseredskaber kan man undersøge og forklare tidligere, oversete sammenhænge.

Inden for psykiatrien er der store forhåbninger til, at big data og kunstig intelligens kan bruges til at forudse, hvilke patienter der er i risiko for at udvikle svær psykisk sygdom eller for at blive genindlagt. Der er også forsøgsprojekter, der ser på, om man kan forudse og forebygge anvendelsen af tvang - og hvilke patienter, der responderer eller ikke responderer på en given medicinsk behandling ved hjælp af sensorteknologi og big data-analyse.

Det er nogle nye metoder og tilgange, som vi skal blive klogere på. Der er mange spændende muligheder i big data og kunstig intelligens, fordi man kan kombinere forskellige datakilder fra patientjournaler og de data, som patienten selv opsamler på sin mobiltelefon.

Det kan forbedre vores forståelse af, hvad der virker for den enkelte patient.

Men vi er kun lige startet på det. Og det er en teknologiudvikling, hvor vi skal være kritiske og tænke os godt om.

Hvordan ser udvikingen ud for jeres online behandlingstilbud?

Vi har tilbudt internetbaseret terapi ved let til moderat depression og angst siden 2015 – og så har vi udvidet med BED-behandling og alkoholbehandling i samarbejde med kommunerne. Vi har oplevet en stor interesse for det fra både misbrugsbehandlere i kommunerne og borgere.

Alkoholmisbrug og tvangsoverspisning (BED) er tabuiserede lidelser, så online behandling får flere til at søge hjælp, fordi det måske er lettere at tale om et alkoholproblem hjemme i stuen fremfor på et misbrugscenter.

Mit håb er, at vi også kommer til at kombinere internetbaseret terapi mere med fysiske fremmøder, så vi får muligheden for at målrette behandlingen til patienter med sværere symptomer.

Hvilke forholdsregler tager I fra Telepsykiatrisk Center i forhold til de risici, der er ved digitale løsninger?

Hele datasikkerhedsspørgsmålet er det vigtigste i alt, hvad vi gør. Vi skal have sikre IT-løsninger, og vi skal træne medarbejderne i at håndtere teknologi patientsikkert.

Det handler om at få kombineret teknologi og behandling på den rette måde. Hvis vi skal have udbytte af vores telepsykiatriske løsninger er det vigtigt, at vi træner både medarbejdere og patienter i at gøre brug af værktøjerne.

Vi tager det ikke for givet, at alle kender til apps og kan finde ud af at bruge dem. Og så går udviklingen måske lidt langsommere, men det er vigtigt, at vi får taget tingene rigtigt i brug.

OBS: Artiklen er er bragt i juniversionen af psykiatriens medarbejderblad PS! og kan deles uredigeret eller i brudstykker med kildehenvisning. Billeder kan hentes hos og deles efter aftale med fotograf Lasse Olsson (21 14 54 45)
Siden er sidst opdateret 6-7-2020Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring