Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Hvad er vigtigt for dig?

Den 9. juni var det den årlige 'Vigtigt-for-dig'-dag, hvor vi spørger patienter og pårørende om, hvad der er vigtigt i kontakten med Psykiatrien i Region Syddanmark.

Dagen plejer at blive markeret med en række aktiviteter i lokalpsykiatri og afdelinger, men disse var i år droslet ned for at forebygge spredning af corona-virus.Som et alternativ blev der afholdt en række online aktiviteter - bl.a. på Facebook. Her kan du stadig se Facebook lives og film i anledning af dagen:

Sygehusledelsen og ledelsen i Psykiatrisk Afdeling Aabenraa holdt 'Åben telefon' - og flere steder blev dagen markeret med lokale tiltag - bl.a. i døgnpsykiatrien i Aabenraa, hvor der blev indsamlet post-its med ønsker fra de indlagte patienter til efterfølgende drøftelse af forbedringsforslag.

Hvad blev der sagt?

De patienter og pårørende, der deltog i dagen, gav bl.a. udtryk for betydningen af den gode kontakt med behandleren:

  • ”Det primære for mig er at blive mødt med forståelse og ligeværdighed”

Der var også fokus på behovet for at se på patientens trivsel ud fra et helhedsperspektiv:

  • ”Måske ikke være så bange for at inddrage flere aspekter på afdelingerne. Jeg tænker her på ud i naturen, massage, mindfullness, meditation, coaching, skriveværksted, dans m.m. Vigtigt at inddrage kroppen når man har kaos i hovedet. Tage de bedste ting fra begge verdener i stedet for at modarbejde hinanden”
  • ”Det er vigtigt for mig, at man inddrager pårørende og især en mor, som er primær omsorgsperson, for unge mennesker, også selv om de er over 18 år”

Og tage patienten selv med på råd i behandlingen:

  • ”Det var vigtigt for mig, at jeg fik lov at tage det kosttilskud jeg har fået ordineret af en læge uden for psykiatrien. Det gør mig tryg at det kan jeg fortsætte med når jeg bliver indlagt”

I forhold til de indlagte patienter var der også et ønske om mere aktivitet i døgnafsnittet:

  • 'Aktiviteter i sengeafsnittet – også efter kl. 16 og i weekenden'

Hvad sker der nu?

De indkomne bidrag tages med videre i dialogen om forbedringer med patienter og pårørende. Flere af indsatserne i den nye psykiatriplan for 2020-2024 går netop på nogle af de forhold, som patienter og pårørende på 'Vigtigt-for-dig'-dagen har peget på, bl.a: 

  • Systematisk undervisning af personale i god kommunikation med patienterne 
  • Fælles beslutninger om behandlingen
  • Ansættelse af forældre- og pårørende som peer-medarbejdere
  • Flere og nye aktiviteter i et bredere tidsrum

Ikke kun én dag om året

Psykiatrien i Region Syddanmark har tradition for at inddrage patienter og pårørende i udviklingen af patientforløbet, bl.a. i samarbejdet med patient- og pårørendeforeningerne i Psykiatrisk Dialogforum og i de lokale patient- og pårørenderåd i afdelingerne. Du er altid velkommen med forslag til forbedring, som du kan sende på sikker e-mail via borger.dk eller ved at kommentere på Facebook-opslag. Nedenfor kan du høre adm. sygehusdirektør Charlotte R. Josefsens kommentarer til 'Vigtigt-for-dig'-dagen.

 

 


Siden er sidst opdateret 12-6-2020Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring