Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilPATIENT-INFOpilSpørgsmål og svar om psykiatrisk behandling og Corona-virus COVID-19

Spørgsmål og svar om psykiatrisk behandling og Corona-virus COVID-19

De nationale besøgsrestriktioner på vores psykiatriske afdelinger ophæves fra den 15. april 2021.Forholdsreglerne om 2 meters afstand, afspritning og brug af værnemidler gælder fortsat. Der kan lokalt blive indført lokale besøgsrestriktioner, hvis det vurderes nødvendigt, fx i den psykiatriske akutmodtagelse eller i afsnit, hvor der er patienter med Covid-19. Skal du besøge en patient, kan du med fordel orientere dig hos afdelingen på forhånd.

Spørgsmål og svar

Nedenfor finder du svar på en række spørgsmål om Corona-epidemiens konsekvenser for behandlingen i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Jeg har en tid til samtale. Skal jeg fortsat møde op?

 • Du kan opleve at blive kontaktet af os om en omlægning af din aftale fra fremmøde til telefon- eller videokonsultation.
 • Dine pårørende kan også deltage i din videokonsultation, også selv om I ikke fysisk er sammen.
 • Det er stadig muligt at møde op til samtale, hvis det er nødvendigt.
 • Du må gerne have en eller flere ledsagere med til samtale. Der kan dog være midlertidige begrænsninger. Ring til ambulatoriet eller lokalpsykiatrien, hvis du er i tvivl.
 • Du må gerne ringe til os, hvis du selv ønsker at høre mere om muligheden for telefon- eller videokonsultation.

Mød ikke op, hvis du er syg

 • Mød ikke op til samtale, hvis du har symptomer på Corona-virus: Hoste, feber, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og/eller åndenød.
 • Ring til os, hvis du føler dig syg, dagen før, eller på dagen for din samtale. Så kan vi aftale en ny tid eller en telefon-/videokonsultation.

Husk mundbind eller ansigtsvisir

 • Du skal som patient, pårørende eller gæst bære mundbind eller visir, når du opholder dig indendørs på sygehuset, i akutmodtagelsen, de psykiatriske afdelinger og i lokalpsykiatrien.
 • Tag gerne mundbind/visir med hjemmefra. Hvis du glemmer det, kan du få mundbind udleveret ved ankomsten.
 • Du vil også opleve, at personalet har mundbind eller visir på. 

Undtagelser, der ikke behøver bære mundbind eller visir:

 • Børn under 12 år.
 • Personer, der pga. deres fysiske eller psykiske tilstand ikke kan bære mundbind.
 • Indlagte patienter, når de opholder sig på sengeafsnittet.

Mundbindet kan tages kortvarigt af i forbindelse med indtagelse af mad og drikke eller medicin.
Sprit af og hold afstand - også selv om du har mundbind på:

 • Brug håndsprit. Der er håndsprit ved indgangen og i venterum.
 • Hold afstand til andre, hvor det kan lade sig gøre. Pt. anbefaler sundhedsmyndighederne en afstand på 2 meter.
 • Hvis der ikke tilstrækkelig plads til at holde afstand, kan evt. ledsager(e) blive bedt om at vente udenfor.

Hvad betyder Corona-epidemien for de patienter, der er indlagt på psykiatrisk afdeling - og deres pårørende?

 • Behandlingen fortsætter uændret for patienter, der er indlagt på psykiatrisk afdeling.
 • Du kan som nærmeste pårørende komme på besøg, men der kan være midlertidige begrænsninger ved lokal smitte. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte afdelingen.
 • Pårørende skal bære mundbind, også i sengeafsnittet. Undtaget fra reglen er børn under 12 år og personer, der pga. deres fysiske eller psykiske tilstand ikke er i stand til at bære mundbind/viisir.
 • Indlagte patienter med corona isoleres på en patientstue i sengeafsnittet og får den fornødne behandling og pleje. Vi tager alle forholdsregler for at undgå smittespredning.

Jeg deltager i et gruppeforløb. Er det aflyst?

 • Du vil få direkte besked ved aflysning.
 • Antallet af deltagere i gruppen begrænses i henhold til det gældende forsamlingsforbud. 
 • Du skal bære mundbind på sygehuset, i akutmodtagelsen, de psykiatriske afdelinger og i lokalpsykiatrien. Undtaget fra reglen er børn under 12 år og personer, der pga. deres fysiske eller psykiske tilstand ikke er i stand til at bære mundbind/viisir.
 • Under gruppesessionen er det op til den enkelte behandler at vurdere, om du skal beholde dit mundbind på.
 • Du vil også opleve, at personalet har mundbind eller visir på.

Hvordan skal jeg forholde mig ved hjemmebesøg?

 • Ring til os, hvis du føler dig syg, dagen før eller på dagen for hjemmebesøget.
 • Hold afstand under besøget.
 • Undgå fysisk kontakt, som at give hånd.
 • Vask hænder eller brug håndsprit.
 • Tag gerne mundbind eller visir på.
 • Vores personale har mundbind eller visir på under besøget.

Informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens informationsmateriale

Information foreign languages - fremmedsproglig information

Hvordan bliver jeg testet for Corona?

Du kan læse om, hvordan du bliver testet på Region Syddanmarks hjemmeside.

Hvordan bliver jeg vaccineret?

Du finder information om vaccination på Region Syddanmarks hjemmeside

Psykiatrien i Region Syddanmark har taget hul på vaccination af særligt udsatte og sårbare patienter, der er indlagt på de psykiatriske døgnafsnit. Vaccinen er frivillig og et tilbud.

Vaccinen tilbydes til de indlagte patienter ud fra den prioritering og i den rækkefølge, som Sundhedsstyrelsen har fastlagt. Patienter, der kan få tilbud om vaccine informeres direkte om muligheden herfor, herunder om tidspunkt for 1. og 2. vaccine. Vaccinationen foregår på det enkelte sengeafsnit og varetages af psykiatrisygehusets egne læger. Personalet kan også få tilbud om vaccine, for at undgå, at der går vacciner til spilde i processen. 


Siden er sidst opdateret 16-4-2021Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring