Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilMarts 2020pilPeers skal hjælpe patienter i job og uddannelse

Peers skal hjælpe patienter i job og uddannelse

Flere peermedarbejdere bliver ansat til at bygge bro mellem region og kommune ved at støtte psykiatrisygehusets patienter i overgangen fra behandlingsforløb til job eller uddannelse. Midlerne til indsatsen kommer fra et satspuljeprojekt og sker i samarbejde med Esbjerg, Vejle og Fredericia Kommune.

Det skal nu være lettere for personer med en psykisk sygdom at fastholdes og inkluderes på arbejdsmarkedet eller en uddannelsesinstitution. Psykiatrien i Region Syddanmark er blevet tildelt 4 millioner kroner til et satspuljeprojekt, som kører frem til 2022. Pengene skal blandt andet bruges på at ansætte flere peermedarbejdere, der har en brugerbaggrund i psykiatrien.

Peermedarbejdere fungerer som brobyggere, der skal skabe sammenhæng mellem borgerens sygehusforløb og inklusion i samfundet. De nye peermedarbejdere har fokus på den pågældende patients behov samt at sikre en glidende overgang fra sygehus til kommune med henblik på at få etableret borgeren på arbejdsmarkedet eller i en uddannelsesinstitution.

Med peermedarbejdernes indgående kendskab til borgernes situation har de ifølge lederen af PsykInfo i Vejle, Ulla Lindgren, en stor betydning for borgernes mulighed for at komme sig.

- Peermedarbejderne er brobyggere til det almene samfund, ligesom de også fungerer som en inspirationskilde for patienten. De har selv stået i lignende situationer og har derfor en bedre forståelse for patienten og den situation, vedkommende er i. Vores peers er med til at give dem håbet og troen på gode fremtidsudsigter, forklarer Ulla Lindgren.

Et stærkt tværsektorielt samarbejde

Ansættelsen af peermedarbejderne sker i forlængelse af det tværsektorielle samarbejde med Esbjerg, Vejle og Fredericia Kommune, der alle har bakket op om projektet. Formanden for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiasen, forklarer projektets tilblivelse som en forlængelse af det i forvejen gode samarbejde. 

- Jeg er rigtig glad for samarbejdet med kommunerne, og at vi er enige om, at peermedarbejdere er en god idé. Vi gør hinanden stærkere, når vi deler vores erfaringer og bruger hinanden, og jeg tror, at peermedarbejderne kommer til at gøre en stor forskel, når patienterne skal bevæge sig mellem de kommunale og regionale tilbud, fortæller Thies Mathiasen.

Recovery College under Vejle Kommune har 7 års erfaring med peer-støtte, og leder Lisbeth Harkes Andreassen ser involveringen af borgere med egne erfaringer som helt central.

- Det er vigtigt og nødvendigt, at vi i højere grad involverer erfaringskompetencer, når der bygges bro og findes farbare veje til job og uddannelse for personer med en psykisk sygdom. En tilknytning til arbejdsmarkedet er af stor betydning for den enkeltes recovery, og når vi arbejder sammen på tværs, får vi skabt nogle gode løsninger, siger Lisbeth Harkes Andreassen

Målet med projektet er at fastholde patienter på arbejdsmarkedet og på sigt brede det ud til alle regionens kommuner. 

Fakta: Hvad er en peer

En peer er en person med brugerbaggrund, det vil sige at vedkommende selv har haft – eller stadig har – en psykisk sygdom, men vedkommende har lært at mestre den.

Derfor har han eller hun et unikt indblik i de vigtigste ting i et behandlingsforløb som patient eller pårørende.

Kontaktinfo

  • Thies Mathiasen, Formand psykiatri- og socialudvalget: 4040 7746 / tm@rsyd.dk
  •  Ulla Lindgren, Centerleder hos PsykInfo: 9944 4506 / Ulla.Lindgren@rsyd.dk
  • Lisbeth Harkes Andreassen, Leder hos Recovery College: 2913 1471 / lhaan@vejle.dkSiden er sidst opdateret 4-3-2020Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring