Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilJanuar 2020pilMillionbevilling skal nedbringe sygefraværet og øge trivslen i psykiatrisygehuset

Millionbevilling skal nedbringe sygefraværet og øge trivslen i psykiatrisygehuset

Sygefraværet skal nedbringes, mens nærværet og trivslen skal styrkes blandt medarbejderne i Psykiatrien i Region Syddanmark. Det er hvad en bevilling på 1,7 mio. kr., som psykiatrisygehuset har fået fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, under Beskæftigelsesministeriet, skal gå til.

Nedbringelse af sygefraværet er i fokus i Psykiatrien i Region Syddanmark, men trods flere gode initiativer har psykiatrisygehuset endnu ikke nået målsætningen.

Derfor har psykiatrisygehuset søgt om yderligere støtte til arbejdet, og det har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som er en del af Beskæftigelsesministeriet, nu bevilliget.

Fra sygefravær til nærvær og trivsel
Psykiatrien i Region Syddanmark, har i flere år arbejdet målrettet på at få reduceret sygefraværet, men alligevel er tallet steget fra 4,6 % i 2016 til 4,9 % i 2019. Det er derfor nødvendigt at gentænke indsatserne. De 1,7 mio. kr. er givet til projektet Fra sygefravær til nærvær og trivsel. Projektet har til formål at understøtte et skifte i vores fokus. Fremover skal indsatser, der styrker trivslen og nærværet, i højere grad være kernen i indsatsen for at nedbringe sygefraværet.

Det kræver blandt andet et bedre datagrundlag og en øget videndeling på tværs af sygehusets afdelinger, og derfor får projektet tilknyttet en sundhedsfremmekoordinator, der skal stå i spidsen for en vidensgruppe og indsamle kvalitative og kvantitative data, der kan bruges til at udvikle konkrete organisatoriske tiltag.

Koordinatoren skal også designe en uddannelse, der skal understøtte det store fokus på nærvær og trivsel. Med et bedre datagrundlag kan vi sikre en mere effektiv videndeling på tværs af vores afdelinger, hvor der i dag er forskelle på sygefraværet. Desuden bliver det mere tydeligt for sygehusledelsen og HR afdelingen, hvor de skal sætte ind.

- Når det er vigtigt at fastholde fokus på at få nedbragt sygefraværet skyldes det, at vores medarbejdere er sygehusets vigtigste redskaber i behandlingen af vores patienter. De gode trygge relationer er afgørende i sygehusets dagligdag. Ved sygefravær risikerer disse relationer at blive svækket på grund af færre personaler eller vikarer, der ikke kender afdelingens rutiner, udtaler HR-chef Bente Graae.

Regionsrådet har i december netop godkendt en ny psykiatriplan, hvori der også er fokus på fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. Det skal det nye skifte bidrage til. Et fokus på nærvær betyder blandt andet, at lederne skal klædes bedre på til at håndtere de svære samtaler så en sygemeldt medarbejder hjælpes trygt tilbage, mens trivslen skal forstås som en kultur, hvor der gennem udbredelse af viden og forståelse kan skabes grundlag for nødvendige forandring i vores hverdag. 

- Jeg er meget optaget af at skabe de bedste rammer for alle vores medarbejdere i psykiatrisygehuset, så de kan være med til at føre den nye psykiatriplan ud i livet. Midlerne gør, at vi kan sætte turbo på processen med at skabe en attraktiv arbejdsplads for vores nuværende og kommende medarbejdere, udtaler administrerende sygehusdirektør Charlotte Rosenkrantz Josefsen.

Projektet supplerer eksisterende initiativer
De nye tiltag skal supplere de allerede eksisterende tiltag. Der er eksempelvis blevet indført dialogværktøjet 1-5-15, der sikrer en tidlig og systematisk kontakt med en sygemeldt medarbejder. Det er et vigtigt redskab til at gøre fraværet så kort som muligt. Erfaringen viser, at det er enormt vigtigt at holde en god kontakt med en langtidssygemeldt medarbejder, så selve sygmeldingen ikke opleves som et tabu, men at det er noget hele medarbejdergruppen skal arbejde fælles om.

Derudover ydes der også support til den enkelte leder og medarbejder i forbindelse med specifikke sager omkring opfølgninger og medarbejderens tilbagevenden til jobbet. Som et led i det arbejde har der været afholdt temadage for personalegrupper i de forskellige afsnit. Hvor emnet har været holdningen til og kulturen om sygefravær - med fokus på at fremme det gode fællesskab og trivslen.

Projektet Fra sygefravær til nærvær og trivsel løber fra 1. april 2020 til december 2021. yderligere oplysninger fås hos:
  • Administrerende sygehusdirektør Charlotte Rosenkrantz Josefsen 99 44 48 01
  • HR-chef Bente Graae 23 44 88 96

Siden er sidst opdateret 24-1-2020Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring