Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilJanuar 2020pilForældrekurser skal hjælpe børn i mistrivsel

Forældrekurser skal hjælpe børn i mistrivsel

Som et led i kampen for bedre mental sundhed og mindre mistrivsel blandt Region Syddanmarks børn og unge, vil der i samarbejde med alle syddanske kommuner tilbydes forældrekurser i starten af 2020. Målgruppen for kurserne er forældre til børn, som grundet mistrivsel er henvist til psykiatrien af fx PPR-medarbejder eller egen læge, men hvor barnet ikke tilbydes et behandlingsforløb i psykiatrisygehuset.

Projekt Fremskudt funktion startede i 2019 og har til formål at skabe bedre trivsel for syddanske børn og unge. Det skal blandt andet ske via en større, koordineret indsats med kommunerne i regionen og opkvalificering af frontpersonalet, så mistrivsel hos børn og unge kan spottes så tidligt som muligt.

Nu følger et nyt led i den store indsats for bedre mental sundhed – forældrekurser.

Her giver fagfolk gode råd til forældre med børn, der er psykisk sårbare eller i mistrivsel, til at håndtere dagligdagens situationer samt viden om, hvad man skal være opmærksom på, hvis ens barn eksempelvis ikke trives i skolen eller har angst-lignende symptomer, uden at have en angst-diagnose.

Gode erfaringer fra det første forældrekursus
Der har allerede været afholdt ét kursus, hvor Tina Andersen, der er specialsygeplejerske og tilknyttet projekt fremskudt funktion, var en af fagpersonerne, der stod for undervisningen.

I det konkrete tilfælde var det en 7. klasse med dårlig trivsel i Assens Kommune, hvor skolens souchef sammen med den lokale PPR-konsulent og Tina Andersen fik tilpasset to undervisningsgange til både elever og forældre. Ifølge Tina Andersen er det essentielt at få aktiveret forældrene, hvis man vil sikre god trivsel hos børn og unge.

- Det hele hænger så meget sammen. Når et ungt menneske ikke har det godt, skal forældrene med i arbejdet med den mentale sundhed. Udover at få en masse viden kommer forældrene også til at møde andre, der står i samme situation, og det er virkelig guld værd, siger hun.

Udbredes til samtlige 22 kommuner
Nu skal lignende kurser udbydes i de resterende 21 kommuner i Region Syddanmark. Indholdet tilpasses lokale problematikker og koordineres med regionale og kommunale personer. Ét af stederne, hvor der snart skal afholdes et forældrekursus, er i de fire sønderjyske kommuner.

Her er de to sygeplejersker Gitte Matthiesen og Anne-Marie Laier sammen med PPR-medarbejdere i gang med at forberede 4 undervisningsgange til forældre, hvis børn ikke er blevet tilbudt behandling i psykiatrien.

De er begge tilknyttet projekt fremskudt funktion og Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, og de ser frem til at komme i gang med forældrekurserne.

- Vi glæder os til at tage imod forældrene, og vi håber, at de kommer til at lære lidt mere om sig selv og deres relation til barnet. Vi kommer til at køre 4 moduler med forskellige temaer, der tager udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for forældrene – så de bliver klædt på til at kunne hjælpe deres barn i en svær situation, siger Gitte Matthiesen.

Alle forældre, hvis barn ikke tilbydes et psykiatrisk behandlingsforløb efter en henvisning til Psykiatrien i Region Syddanmark, får tilbuddet om at deltage i det lokale forældrekursus. yderligere oplysninger fås hos:
  • Projektmedarbejder Torben Gram Schjoldager: 23 88 63 24
  • Administrerende sygehusdirektør i Psykiatrien i Region Syddanmark, Charlotte Rosenkrantz Josefsen, 99 44 48 01
  • Børne- og ungedirektør i Middelfart Kommune Charlotte Houlberg, 88 88 52 00

Siden er sidst opdateret 14-1-2020Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring