Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilDecember 2019pilNy alkoholbehandling vil bryde tabu og foregår både på nettet og ved personligt fremmøde

Ny alkoholbehandling vil bryde tabu og foregår både på nettet og ved personligt fremmøde

Det er ofte forbundet med skam og skyld at gå i behandling for alkoholmisbrug. Det betyder, at mange som har behov behandling for deres alkoholproblem ikke opsøger den nødvendige hjælp. Det skal nyt behandlingskoncept råde bod på ved at kombinere fremmøde med behandling online.

Kun 10 % af de danskere, som har et alkoholproblem, er i behandling. Årsagerne til at få søger behandling skal blandt andet søges i det tabu, som alkoholmisbrug er omgærdet af. Det bremser folk i at søge hjælp af frygt for konsekvenser ved kontakt med ”systemet”.

Derfor har Psykiatrien i Region Syddanmark i samarbejde med 18 kommuner etableret en ny type behandling kaldet Blended Care. Der er i første omgang tale om et forsøg, som er finansieret af TrygFonden. Behandlingen kombinerer fysisk fremmøde med behandling online for at imødekomme behov for diskretion og let adgang.

- Behandling af alkoholmisbrug skal være bedre. Det viser undersøgelser af området helt entydigt. Derfor er det glædeligt, at vi her i regionen endnu engang går forrest, når det gælder om at udvikle nye behandlingsmetoder. Jeg glæder mig også over, at der er tale om et forskningsprojekt, der udnytter velfærdsteknologiske løsninger, og at det udføres i samarbejde med kommunerne. Det er den helt rigtige retning at arbejde i, siger formand for Psykiatri og Socialudvalget, Thies Mathiasen.

- Jeg vil også nævne, at både nuværende og den tidligere regering har sat misbrugsproblematikkerne højt på dagsordenen. Det ser man bl.a. i den kommende tiårsplan for psykiatrien og den seneste økonomiaftalen mellem regeringen og regioner og kommuner. Det betyder jo, at vi er i gang, og det betyder også, at vi kan tiltrække eksterne penge til at hjælpe os videre med at skaffe ny viden, der skal gøre vores arbejde med forebyggelse og behandling af alkoholmisbrug bedre, siger Thies Mathiasen.

Behandlingen er etableret som et landsdækkende forskningsprojekt i 18 kommuner under ledelse af professor ved Enhed for Klinisk Alkoholforskning på SDU, Anette Søgaard Nielsen.

Målgruppen for projektet er mennesker med et problematisk eller afhængigt forbrug af alkohol, som søger behandling i de deltagende kommuner for at sænke eller stoppe overforbruget. Gruppen består af alle aldersgrupper, højt- og lavtuddannede, samt både mænd og kvinder.

Det er ofte forbundet med stigma at søge behandling for alkoholafhængighed, ligesom praktiske omstændigheder som afstand til behandlingsinstitutionen, mangel på kørekort som følge af dom for spirituskørsel alt sammen kan bidrage til at patienten glider ud af behandling, før den er fuldført.

- Der er derfor brug for mere fleksible og tilgængelige behandlingstilbud, og der er brug for nye måder at tilrettelægge behandling på, så flere kommer i behandling for deres alkoholproblemer. Internetbaseret alkoholbehandling vinder frem som supplement til fysisk fremmøde i misbrugsbehandlingen.

Ved internetbaseret behandling får man adgang til behandling hjemmefra, og får støtte fra behandleren over nettet. Man slipper derfor for transport og besværet med at skulle passe aftaler ind i kalenderen, siger Anette Søgaard Nielsen.

Desuden er geografisk afstand fra behandlingsinstitutionen og manglende viden om kommunernes behandlingstilbud også en medvirkende årsag.

Forskningsprojektet finansieres af TrygFonden med 5 mio. over de næste fire år

FAKTA

Projektet Blended Care for Alcohol Use Disorder (BLEND-A) er et treårigt forskningsprojekt der evaluerer og implementerer et nyt behandlingstilbud på alkoholområdet. Behandlingstilbuddet kombinerer fysisk fremmøde i alkoholbehandlingen med internetbaseret terapi.

Projektet ledes af Enhed for Klinisk Alkoholforskning, SDU, i samarbejde med Telepsykiatrisk Center, Sundhed.dk, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi på Odense Universitetshospital, 18 kommuner og Arkin Institute for Mental Health, Amsterdam.

Yderligere oplysninger:

Formand for psykiatri og socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiasen: 40 40 77 46

Professor Anette Søgaard Nielsen: 29 13 58 25
Siden er sidst opdateret 19-12-2019Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring