Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilAugust 2019pilPsykiatrien i Region Syddanmark og Fyns Politi går sammen om at styrke hjælpen til psykisk syge og sårbare borgere

Psykiatrien i Region Syddanmark og Fyns Politi går sammen om at styrke hjælpen til psykisk syge og sårbare borgere

Fyns Politi og Psykiatrien i Region Syddanmark er med i et pilotprojekt igangsat af Rigspolitiet, hvor fire andre politikredse og regioner deltager. Projektet hedder Fælles Udrykningsteam (FUT) og handler om, at psykiatri og politi fra i dag rykker ud sammen i en særlig, fælles patrulje, når der opstår situationer med sårbare borgere eller borgere med psykisk sygdom, hvor politiet plejer at blive tilkaldt.

I praksis er den nye patrulje bemandet med to betjente og en psykiatrisk sygeplejerske, og den er på hjul alle hverdage kl. 10-20. Når vagtcentralen får en opgave ind, som involverer en psykisk sårbar eller syg person, så kører FUT-patruljen ud. Patruljen får sin egen bil, der kører ud første gang den 6. august.

Ser frem til samarbejdet

Vicepolitiinspektør Christian Rasmussen fra Fyns Politi siger:

”Psykisk syge og sårbare borgere fylder meget i hverdagen for vores patruljer, så det er et område, vi har meget fokus på, og hvor vi ved, at vi måske ikke altid kan yde den hjælp, som borgeren har brug for. Derfor glæder vi os også meget til det her nye forsøg, som forhåbentlig kan bidrage til, at vi kan yde en endnu bedre hjælp til en udsat gruppe af borgere”.

I regionen ser de også frem til at få gang i samarbejdet i det Fælles Udrykningsteam. Rikke Sveistrup, der er oversygeplejerske på Psykiatrisk Afdeling Odense og fra Psykiatrien i Region Syddanmark siger:

”Med den fælles udrykningstjeneste kommer psykiatrien endnu tættere på borgeren. Vi vil gerne med dette samarbejde give en bedre visitering og håndtering af borgere, der er psykisk sårbare. Her kan vi supplere politiet i deres arbejde med vores psykiatrifaglige viden, og det håber vi ender med, at den fælles udrykningstjeneste kan forebygge og dermed også reducere antallet af tvangsindlæggelser”.

De psykiatriske sygeplejersker, som er en del af teamet, har ikke kompetencer til at diagnosticere, men de kan vejlede og rådgive betjentene om, hvordan en situation med en borger kan håndteres. De kan også hjælpe med dialogen med borgeren, så en situation måske kan trappes hurtigere ned, løses uden magt eller på en måde som opleves mindre utryg for borgeren.

Udrykningsteamet udvides

Christian Rasmussen fortæller, at politi og psykiatri på Fyn har et godt samarbejde i hverdagen og har stor respekt for hinandens fagligheder. Derfor giver det også rigtig god mening at udvide det samarbejde, som man nu gør med det Fælles Udrykningsteam.

Netop samarbejdet mellem politi og psykiatrisygehuset vægtes højt i Region Syddanmark. Derfor har regionsrådet besluttet at etablere en lignende akuttjeneste for Sydjylland, der starter 1. september. Her kan sygeplejersker fra de psykiatriske akutmodtagelser give faglig sparring til politiet eller praktiserende læger i tilspidsede situationer, og de har også mulighed for at rykke ud til psykisk sårbare borgere for at skabe ro og tryghed.

Thies Mathiasen (DF), der er formand for Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark, siger:

“Det er vigtigt, at vi har en myndighed, der kan træde til i svære situationer, og jeg tror, det er sammenspillet mellem politiet og det psykiatrifaglige personale, der er nøglen til at forhindre akutindlæggelser og give en hurtig hjælp til borgere med behov for dette. Derfor glæder jeg mig over, at vi snart kan tilbyde ordningen med en akut udrykningstjeneste i hele regionen”

Personale på fælles workshop

Den 5. august 2019 har de betjente og sygeplejersker, som skal køre sammen i den nye patrulje, været på workshop sammen på politigården i Odense. Her har de samtrænet og gennemgået forskellige scenarier og dilemmaer, de kan møde i hverdagen. Det sygeplejefaglige personale har også fået en rundvisning på politigården, så de ved, hvor de skal gå hen, og hvor de kan lægge deres ting, når de møder ind på vagt.

Personale får vist den nye bil til Fælles Udrykningsteam

Fremvisning af nyt Patrulje-køretøj.

Personale bliver vist rundt på politistation

Rundvisning på politistation for det psykiatriske personale.

 

Fakta om FUT

- Hvert team består af to politibetjente og en psykiatrisk sygeplejerske.
- Fælles udrykningsteams har haft samtræning samt uddannelsesdag, hvor de har fået mulighed for at lære hinandens fagligheder at kende. Derudover er der ved hver vagt en daglig briefing og de-briefing, der sikrer, at alle er mentalt og operativt parat til arbejdet og kender opgaven.
- Som udgangspunkt kører teamet fra mandag til fredag inden for tidsrammen 10-20.
- Det fælles udrykningskoncept er en forsøgsordning, der løber til 2021. Når pilotprojektet afsluttes, skal det evalueres.
- Patrulje-køretøjet er en Volkswagen Caravelle, hvid, civilt indrettet. De er udstyret som almindelige patruljekøretøjer i forhold til kommunikations- og IT-udstyr.
- De fælles udrykningsteams er civilt klædt, men får mulighed for at iklæde sig en vest, hvis der er behov for at vise, at der er tale om en myndighedsindsats, for eksempel i det offentlige rum.
- Både betjente og sundhedspersonalet er lønnet af deres vanlige arbejdsgiver. Arbejdsgiverne får dog dækket udgiften via satspuljemidlerne via Rigspolitiet.
- Det fælles udrykningskoncept er inspireret af lignende teams i Storbritannien og USA.Yderligere oplysninger fås hos:
  • Oversygeplejerske på Psykiatrisk Afdeling Odense, Rikke Sveistrup: 9944 8901, Formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiasen: 4040 7746, Fyns Politis kommunikationsafdeling: 9135 7902

Siden er sidst opdateret 6-8-2019Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring