Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilJuli 2019pilStuderende er rigtig glade for praktikophold i syddansk psykiatri

Studerende er rigtig glade for praktikophold i syddansk psykiatri

En ny evaluering tegner et billede af meget tilfredse studerende og elever, der har haft et uddannelsesforløb i Psykiatrien i Region Syddanmark

Studerende/elever inden for sygepleje, fysioterapi, ergoterapi, psykologi samt social- og sundhedsassistenter er generelt meget tilfredse med at være i praktik hos Psykiatrien i Region Syddanmark.

En ny evaluering, som foretages i et samarbejde mellem skolerne og regionen, viser, at der er stor tilfredshed med at være i praktikforløb i psykiatrien. En af dem er Morten Fredgaard, der er ved at uddanne sig til social- og sundhedsassistent og senest har været elev på Psykiatrisk Afdeling Odense. Han er en af de cirka 1000 personer, der årligt har et uddannelsesforløb i psykiatrisygehuset.  

- Jeg har haft gode rammer for at lære under min praktik i psykiatrien. Der er både plads og tid til at være elev, og jeg møder dagligt anerkendelse for mit arbejde fra både patienter og kollegaer på afdelingen. Min oplevelse med at være elev her har givet mig lyst til at søge tilbage til psykiatrien, når jeg er færdig med min uddannelse, siger han.

I spørgeskemaet, der ligger til grund for evalueringen, spørges der blandt andet ind til læringsmiljøet på afdelingen samt kvaliteten af praktikvejledningen. Få steder viser evalueringen, at vejledningen og oplæringen i det tværsektorielle arbejde kunne være bedre, men overordnet set ligger resultaterne i top. Eksempelvis vurderer de studerende, at de har udviklet deres evner til at møde mennesker med respekt og empati til en score på 4,6 ud af 5 i gennemsnit.

Der skal være fokus på de studerende
På Psykiatrisk afdeling Aabenraa arbejder man målrettet på at sikre de studerende et lærerigt praktikophold. Her møder sygeplejelærer på afdelingen Ghita Neitzel eksempelvis allerede de studerende inden praktikstart, så de har mulighed for at få opklaret eventuelle spørgsmål. Derudover afholdes der både en introduktionsdag og en temadag med oplæg fra tværfaglige samarbejdspartnere. For Ghita Neitzel er det vigtigt at bruge energi på de studerende.

- Det er positivt, at vores studerende oplever et godt uddannelsesmiljø ude på afdelingerne. Jo bedre betingelser, der er for læring, jo bedre sygeplejersker ender vi med at få uddannet i sidste ende. Herudover er der også langt større chance for, at de studerende søger tilbage mod psykiatrien efter endt uddannelse, hvis de tidligere har haft gode oplevelser på arbejdspladsen, siger hun.

Lover godt for den fremtidige rekruttering
Ifølge sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov er der grund til optimisme på psykiatrisygehusets vegne, fordi de positive tilbagemeldinger giver håb for, at der i fremtiden vil komme mange og kompetente ansøgere til stillinger i psykiatrien.

- Der er stor efterspørgsel på mange af de studerende fra de omtalte faggrupper, så set i det lys er det dejligt, at de er glade for at være i praktik i vores sygehus. Det vidner om, at de har fået indsigt i og færden af, hvor spændende et speciale psykiatrien er og dermed også får lyst til skabe en karriere inden for området, siger han.

Evalueringen af praktikforløbene sker løbende, men én gang årligt samles vurderingerne i en samlet evaluering på tværs af skoler, regioner og kommuner. Det overordnede formål med samarbejdet er, at der sikres løbende forbedringer af de kliniske uddannelsesforløb og praktikker på alle sygehuse og kommunale arbejdspladser i Region Syddanmark. Målet er at understøtte sammenhængen mellem teori og praktik, og skabe øget fokus på de tværfaglige og tværsektorielle perspektiver i praktikken.

Læs evalueringsresultaterne heryderligere oplysninger fås hos:
  • Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov: Ole.ryttov@rsyd.dk / Tlf.: 99 44 48 03

Siden er sidst opdateret 26-7-2019Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring