Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilApril 2019pilMonitorering af tvang i Psykiatrien i Region Syddanmark 2018

Monitorering af tvang i Psykiatrien i Region Syddanmark 2018

Det har været en udfordring at fortsætte den syddanske psykiatris positive udvikling. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens rapport ” Monitorering af tvang i psykiatrien” med tal for udviklingen i 2018.

Rapporten beskriver i forhold til 2017 således en negativ udvikling for Psykiatrien i Region Syddanmark med stigning i brug af tvang herunder bæltefikseringer, fastholdelser og beroligende medicin med tvang.

- Der er ingen tvivl om, at nedbringelse af tvang er en stor udfordring i disse år, og tallene i den seneste rapport skal vi ikke forsøge at bortforklare. 

En del af arbejdet handler om at ændre behandlingskulturen på vores afdelinger. Det er vi godt i gang med, og vi har haft held til at nedbringe brug af tvang og fiksering, siger lægefaglig direktør for Psykiatrien i Region Syddanmark Anders Meinert Pedersen.

Uagtet udviklingen i 2018 har tendensen siden indgåelse af partnerskabsaftalen i 2014 har været et markant fald i anvendelsen af tvang i den syddanske psykiatri. Et udtryk for den udvikling ses bl.a. ved, at mængden af lange bæltefikseringer er nedbragt med mere end 50 procent, og at Sundhedsstyrelses mål for området dermed allerede er indfriet.

- Så snart vi kunne identificere baggrundene for udviklingen, har vi sat ind. Det har fx betydet, at alle afdelinger har revideret deres konkrete handleplaner for nedbringelse af tvang i de kommende år.

Vi så også, at selvskadende yngre kvinder i stort omfang har været særligt eksponeret for tvang på grund af karakteren af deres sygdom.

Svaret på den udfordring var at iværksætte opsøgende behandlingsindsatser, som skal hjælpe patienterne i eget hjem og dermed forebygge alvorlige sygdomsudbrud og efterfølgende indlæggelse med tvang.

Resultatet har været et markant fald i anvendelse af tvang i forhold til de omfattede patienter, fordi patienterne modtog psykiatrisk hjælp tidligere.

En styrket indsats
Regionsrådet besluttede i budgetaftalen for 2019 at give 43 mio. kroner ekstra til psykiatrien. En del af budgetløftet betyder også en styrkes af indsatsen for at nedbringe tvang.

- Vi er meget glade for at regionsrådet har valgt at prioritere psykiatrien med et budgetløft i 2019 og i årene, der kommer. Det betyder, at vi kan dygtiggøre vores personale og ansætte flere sundhedsfaglige medarbejdere samtidig med, at vi styrker vores udgående fokus plus en hel række andre indsatser.

Så selv om vi står midt i en stor og vanskelig opgave med at nedbringe tvang, er det mit klare indtryk, at vi har fundet frem til de indsatser, som vil føre de ønskede resultater med sig, siger Anders Meinert Pedersen.

Udvalgte initiativer der skal nedbringe tvang

Mobile skadestuer – for voksne

Efter forbillede fra Vejle udbreder psykiatrisygehuset mobile skadestuer til alle afdelinger med akutmodtagelse, dvs. foruden Vejle også Aabenraa, Esbjerg og Odense.

De mobile skadestuer tilbyder kontakt- telefonisk, via video eller ved besøg- inden for 24 timer, uanset om det er i den akutte fase eller som opfølgning efter indlæggelse. De mobile skadestuer bliver suppleret med en uddannelsesindsats til ambulancebehandlere om psykisk sygdom og deeskalerende teknikker.

Mobilteams målrettet børn og unge

Syv ud af 10 børn og unge, der tvangsindlægges, kommer fra bosteder. Gruppen udgør samtidig ca. 40 pct. af de børn og unge som oplever tvang under indlæggelsen. For at afhjælp den problematik er der etableret mobilteams som kan rådgive bostederne i Syddanmark. Initiativet løber foreløbigt frem til og med 2020.

Etablering af intensive senge

De intensive senge er dedikeret patienter med høj kompleksitet i sygdomsbilledet, dvs. overvejende psykotiske patienter med mange indlæggelser, lav sygdomsindsigt og en historik for tvang.

Akut psykiatrisk udrykningstjeneste
Som supplement til de mobile skadestuer etableres en udrykningstjeneste, der kan bistå bl.a. politiet med psykiatrifaglige kompetencer.

Yderligere oplysninger:

Anders Meinert Pedersen, lægefaglig direktør for Psykiatrien i Region Syddanmark: 99 44 48 02:

Siden er sidst opdateret 3-6-2019Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring