Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilFebruar 2019pilMistrivsel hos børn og unge skal forebygges via stort satspuljeprojekt

Mistrivsel hos børn og unge skal forebygges via stort satspuljeprojekt

Kæmpe samarbejdsprojekt mellem de 22 syddanske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark skal sikre, at børn og unge med mistrivsel spottes og får hjælp så tidligt som muligt. Der er afsat godt 46 mio. kroner til projektet, som løber frem til 2021.

De seneste år er der på landsplan sket en stor stigning i antallet af børn og unge, der henvises til behandlingspsykiatrien. Projektet ”Afprøvning af en regional fremskudt funktion i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark” har til formål at spotte mistrivsel hos børn og unge og dermed sætte ind med støtte så tidligt som muligt.

På den vis er det målet at forebygge, at børn og unge bliver så syge, at de får brug for hjælp i behandlingspsykiatrien. Der er afsat 46,6 millioner til projektet, der løber til udgangen af 2021.

Helt konkret skal ’Fremskudt funktion’ opkvalificere frontpersonalet på skoler og i institutioner, så medarbejderne bliver bedre til at få øje på de børn og unge, der har det svært.

En der kunne have haft gavn af sådan en viden er EN AF OS-ambassadør Birgitte Dahl Skjødt. Hendes ungdom har været plaget af psykiatriske diagnoser og hospitalsbesøg, og det er hun overbevist om ikke var sket, hvis nogen havde reageret tidligere.

- Jeg er sikker på, at det her er det rigtige sted at sætte ind. Jeg kunne selv have været skånet for meget, hvis mine lærere havde været opmærksomme på mine tydelige symptomer på mistrivsel, siger hun.

Tværfaglige sparringsteams skal gøre forskellen

Der etableres fire tværfaglige sparringsteams, som med samtykke fra barnet/de pårørende kan bringe sager op til et af sparringsteamsene med henblik på videndeling, sparring samt udarbejdelse af fælles plan for børn og unge i målgruppen.

Dermed bliver forhåbentlig flere børn og unge i mistrivsel spottet så tidligt som muligt, så indsatser enten i kommunalt eller regionalt regi har de bedste forudsætninger for at lykkes. Et andet succeskriterie for projektet er, at den styrkede tværsektorielle indsats skal kunne mærkes både hos fagfolk og forældre.

Projektet ’Fremskudt funktion’ skal ligeledes udvikle og afprøve samarbejdsmodeller for frivillige organisationer samt stå for kurser for pårørende.

Alle 22 kommuner deltager

De øvrige regioner har ligeledes fået midler til etablering af en fremskudt funktion. Som den eneste region er samtlige af kommunerne i Syddanmark med i projektet. Der er udpeget en styregruppe for projektet, som både har kommunale og regionale repræsentanter samt repræsentation fra de praktiserende læger, pårørende og frivillige organisationer i styregruppen og i projektet.

Der ansættes otte medarbejdere i de to børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i psykiatrisygehuset og 11 PPR-psykologer i kommunerne, som alle skal indgå i de fire sparringsteams.

 

Yderligere information:

Projektleder Marianne Rasmussen
91 16 89 58
Marianne.rasmussen3@rsyd.dk

Birgitte Dahl Skjødt
Tidligere psykiatribruger og nuværende EN AF OS-ambassadør
28 57 56 15

Administrerende sygehusdirektør i Psykiatrien i Region Syddanmark, Charlotte Rosenkrantz Josefsen
29 17 70 35
Charlotte.josefsen@rsyd.dk

Social- og sundhedsdirektør i Middelfart Kommune, Mette H. Bostrup
88 88 46 81
mette.bostrup@middelfart.dk                       
 
Siden er sidst opdateret 22-2-2019Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring