Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Patient- og pårørenderåd

Psykiatrisk Afdeling Middelfart vil øge medinddragelsen for vores patienter og pårørende i dagligdagen. Vi ønsker at udvikle vores forståelse ved at sætte patienters og pårørendes behov i fokus. Derfor er der nedsat et Patient- og Pårørenderåd.

Kontakt

Rådets formand Charlotte Vestergaard Pedersen, Tlf. 99 44 84 21.

Formålet med Rådet

At få input til ideer med henblik på at skabe bedre rammer for patienter og pårørende. Rådet skal have en rådgivende rolle for Afdelingsledelsen og medarbejderne på Psykiatrisk Afdeling. Rådet beskæftiger sig ikke med specifikke personsager, men kan forholde sig til anonymiserede behandlingsforløb til læringsformål.

Rådet sammensættes af i alt 11 medlemmer

 • 4 patienter/pårørende.
 • 3 medarbejdere fra Psykiatrisk Afdeling Middelfart.
 • 1 repræsentant fra en patientforening.
 • 1 repræsentant fra en pårørendeforening.
 • 1 næstformand fra Afdelingsledelsen på Psykiatrisk Afdeling.
 • 1 formand fra Psykiatrisk Afdeling.

Kriterier for Rådets medlemmer

 • Generelle positive intentioner og engagement for deltagelse i et råd.
 • Tilknytning til Psykiatrisk Afdeling indenfor en periode på max. 3 år.
 • Så vidt muligt repræsentanter fra både døgn- og ambulantafsnit, samt almen- og retspsykiatri.
 • Ønsker at bidrage til en udvikling af psykiatriens arbejde.
 • Rådets medlemmer skal underskrive en erklæring om tavshedspligt og være indforstået med Rådets forretningsorden.

Mødestruktur

Rådet mødes max. 2 timer 4 gange årligt. Første gang februar 2019.  
Alle møder starter med en rammeafklaring:  

 • Hvorfor sidder vi her?
 • Etiske spilleregler for at mødes.
 • Formål med rådet og mødet.  

På det første møde bliver der en fælles drøftelse af mulige emner for de kommende møder. Der udarbejdes et mindre referat efter hvert møde. Rådets arbejde og sammensætning evalueres efter 1 år.


Referater:

01.06.2021
18.06.2020
10.12.2020

 

Rådets rolle

Patient- og Pårørenderådet har en rådgivende rolle i forhold til Afdelingsledelsen på Psykiatrisk Afdeling og kan udarbejde anbefalinger til dem. Rådet behøver ikke opnå enighed i sine anbefalinger, men kan også fokusere på at beskrive forskellige synspunkter. Rådet får tilbagemeldinger på eventuelle anbefalinger, der er videregivet.

Praktiske oplysninger vedr. møderne

Der serveres forplejning på møderne. Der ydes refusion for transportudgifter til patienter/pårørende fra hjemadressen efter statens takster.

 


Siden er sidst opdateret 12-10-2021Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring