Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilJanuar 2019pilTværsektoriel koordinering styrker fremmødet til ambulant psykiatrisk behandling

Tværsektoriel koordinering styrker fremmødet til ambulant psykiatrisk behandling

Patienters udeblivelser fra ambulant psykiatrisk behandling er et velkendt problem. Det har Psykiatrien i Region Syddanmark i samarbejde med Sygehus Sønderjylland og fire sønderjyske kommuner forsøgt at tage hånd om ved hjælp af et projekt med fokus på tværsektorielt samarbejde omkring videokonsultationer.

Når psykiatriske patienter udebliver fra ambulant behandling, kan det gå hen og blive et problem, som kan have en negativ indvirkning på patientens behandlingsforløb. Udeblivelserne kan blandt andet skyldes transporttid eller dårlige perioder, og her kan videokonsultationerne fungere som supplement til behandlingen.

Derfor har Psykiatrien i Region Syddanmark i samarbejde med Sygehus Sønderjylland samt de fire sønderjyske kommuner Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg siden juni 2017 arbejdet med tværsektoriel koordinering omkring videokonsultationer. Det er sket gennem projekt ” Styrket fremmøde til behandling i ambulant psykiatri gennem tværsektoriel koordinering omkring videokonsultation.” Projektet er en del af paraplyprojektet ”Gør det lettere at nå hinanden.”

I december 2018 udkom en foreløbig evaluering af projektet. Denne viste, at når det lykkes med en tværsektoriel koordinering, så har det en positiv indvirkning på brugen af videokonsultationer - flere patienter benytter sig af tilbuddet og bliver på den måde fastholdt i behandlingen.

 

En positiv effekt på fremmødet

Tanken bag projektet har overordnet været at undersøge, om et øget tværsektorielt samarbejde på tværs af kommune og den ambulante lokalpsykiatri kan styrke brugen af videokonsultationer, og dermed øge udsatte borgeres fremmøde til ambulant psykiatrisk behandling. Evalueringen viser, at det tværsektorielle samarbejde bestemt har en positiv effekt på patienternes fremmøde.

Evalueringen viser, at der under projektstart specielt hos de sundhedsprofessionelle har været tekniske udfordringer, som dog hurtigt blev løst ved hjælp af blandt andet en supportenhed. Patienterne har derimod fra start haft en overvejende positiv oplevelse af, at løsningen er nem at installere og bruge. De har ikke haft brug for hjælp fra hverken behandler eller kommunal støtteperson.

Flere behandlere i lokalpsykiatrien fremhæver derudover potentialet i, at patienterne kan fortsætte deres ambulante behandling selvom de for eksempel er indlagt på en psykiatrisk afdeling. Samtidigt kan behandleren være med til udskrivningssamtaler. For den kommunale medarbejder kan videokonsultationer give en transportbesparelse i forbindelse med fysiske hjemmebesøg, som hos mere stabile psykisk sårbare borgere kan erstattes af videosamtaler.

Projektet fortsættes efter evalueringen i samme regi. Tanken er, at man ved at fortsætte projektet, opnår et bredere grundlag at evaluere på.  Desuden vil flere patienter og medarbejdere herved opnå øvelse og erfaring med de anvendte videoløsninger.

Læs evalueringen her.
 
Siden er sidst opdateret 10-1-2019Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring