Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Når du er bekymret

Det er udtryk for omsorg og ikke utidig indblanding at spørge andre, hvordan de har det.

Tal åbent om dine bekymringer

  • Sørg for at samtalen foregår et sted, hvor andre ikke kan lytte med.
  • Afsæt tid og sæt gerne telefonen på 'lydløs', så I ikke bliver forstyrret.
  • Spørg ind til, hvordan han/hun har det. Fortæl, hvad du har lagt mærke til. Fortæl, at du spørger, fordi du er bekymret. Spørg 'hvad' og 'hvordan'  og ikke 'hvorfor'. Det er nemmere for den, du spørger, at beskrive, fremfor at skulle forklare.
  • Spørg, hvordan du kan hjælpe. Du kan fx hjælpe med at bestille en tid hos lægen og tage med.

Måske vil den, du er bekymret for, ikke snakke med dig. Respekter et 'nej'. Fortæl, at du er der, hvis han/hun senere får brug for at snakke. Vend gerne tilbage.

Hjælp den syge med at søge hjælp

Det kan være voldsomt at opleve en af sine nærmeste i krise, men der er hjælp at hente:
Om dagen kan du tilbyde at tage kontakt til den syges praktiserende læge. Find telefonnummer på sygesikringsbeviset. Aften og nat kan du ringe til vagtlægen på tlf. 7011 0707.

Du kan døgnet rundt henvende dig i psykiatrisk akutmodtagelse.

Søg hjælp, hvis du har mistanke om, at den syge tænker på at begå selvmord

  • Spørg direkte: 'Tænker du på at begå selvmord?'
  • Forsøg at være neutral og saglig.
  • Hjælp med at sætte ord på det, der er svært.: 'Jeg kan godt forstå, at det gør ondt, at...'
  • Forsøg at vise, at der er andre løsninger, end selvmord.

Hvis du vurderer, at faren for selvmord er overhængende, så undgå så vidt muligt at lade den syge være alene. Søg hjælp. Rådgiverne på Livslinien er vant til at tale om selvmord og selvmordstanker, Du kan kontakte Livslinjen på 70 201 201 alle årets dage fra kl. 11-04.
 
Søg også hjælp, hvis den syge er psykotisk - dvs. har vrangforestillinger, hører stemmer eller ser syner. Mennesker med psykose skal hurtigst muligt i behandling.

Det er vigtigt, at du respekterer den syges virkelighed. Prøv ikke at overbevise ham/hende om, at verden i virkeligheden hænger sammen på en anden måde. Hvis han/hun spørger dig om du også oplever situationen sådan, så svar ærligt, at det ikke er din virkelighed.

Hvis den syge afviser at søge hjælp

Det er ikke din beslutning, om den syge skal i behandling mod sin vilje. Men du skal søge hjælp, så en læge kan vurdere behovet for det. Er det nødvendigt, kan politiet rykke ud med en læge (tlf. 114).

Søg altid hjælp, hvis du har mistanke om, at den syge tænker på at skade sig selv eller andre, ikke kan
varetage sine egne behov for fx mad og søvn og/eller er stærkt forpint.


Siden er sidst opdateret 13-10-2021Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring