Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilDecember 2018pilRegion Syddanmark bruger færrest fastholdelser

Region Syddanmark bruger færrest fastholdelser

Psykiatrien i Region Syddanmark bruger fastholdelse i mindre grad end psykiatrisygehusene i de andre regioner. Det viser analyse i ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen. Samtidig viser analysen en tydelig overvægt af kvinder blandt de patienter, som er berørte.

Af rapporten fremgår det, at Psykiatrien i Region Syddanmark har ligget i bund i forhold til anvendelsen af fastholdelser i hele opgørelsesperioden fra 2014 frem til i dag.

Sidste år blev 97 patienter udsat for fastholdelse i den syddanske psykiatri. Det svarer til 1,5 procent af det samlede antal indlagte patienter.  Set over hele opgørelsesperioden svinger den procentuelle andel mellem 1,5 og 2 procent.

- Vi er glade for at vi skiller os ud på en positiv måde. Men vi ved også, at der stadig er et stort stykke arbejde, vi skal have gjort, siger Anders Meinert Pedersen lægefaglig direktør for Psykiatrien i Region Syddanmark.

En del af de fastholdelser, som finder sted, afløser længerevarende bæltefikseringer, viser psykiatrisygehusets egne analyser. For patienterne betyder det en mere skånsom behandling.

- Vi kan se i vores talmateriale, at kvinder i alderen fra 17 til 22 år er udsat for langt den største andel af fastholdelserne hos os.

Det arbejder vi på at få ændret via en bredspektret indsats i og uden for psykiatrisygehuset, samtidig med at vi fortsat har fokus på at nedbringe den generelle anvendelse af fastholdelser.

Arbejdet sker gennem en række initiativer, nogle som allerede er i gang og andre som starter op i løbet af det kommende år.

Ud over den generelle indsats for at nedbringe fastholdelser er fokus rettet mod en mindre gruppe patienter, som er særligt udsatte for fastholdelser, bæltefikseringer og tvangsmedicinering.

Nedbringelse af fastholdelser indgår i den nationale målsætning om at halvere brugen af bæltefikseringer frem mod 2020.

- Den her gruppe er meget synlig i vores statistikker, og det er vores mål at knække koden på deres problemstillinger, så de i langt mindre grad bliver udsat for tvang, når de er indlagte på vores afdelinger og har brug for vores hjælp.

Samtidig vil det hjælpe os med at komme i mål med den halvering, som vi skal opnå ifølge de nationale og regionale mål, siger Anders Meinert Pedersen.

I Region Syddanmark er det besluttet, at alle de målepunkter, som indgår i det nationale program skal være reduceret med 50 procent ved udgangen af 2019 herunder også fastholdelser.

Se rapporterne fra Sundhedsdatastyrelsen

FAKTA

Samlet antal fastholdelser:   

  • 1401 fastholdelser
  • Heraf 480 unikke cpr numre

Fordeling på køn:

  • Mænd 159
  • Kvinder 1242 

De 24 hyppigst fastholdte, er alle kvinder. De som har været omfattet af 743 ud af 1242 fastholdelser, hvilket svarer til 60 pct. af alle fastholdelser.

Kilde: Psykiatrien i Region Syddanmark

 

Yderligere oplysninger:
Anders Meinert Pedersen, Lægefaglig direktør, Psykiatrien i Region Syddanmark: 20 10 19 31

 
Siden er sidst opdateret 14-12-2018Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring