Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Uddannelse

Psykiatrisk Afdeling Middelfart er beriget med mange studerende og elever, der som en del af deres uddannelse er på afdelingen i kortere eller længere forløb. Du kan her læse om de forskellige forløb.

Lægelig videreuddannelse

Psykiatrisk Afdeling deltager i lægernes videreuddannelse, idet 9 lægestillinger af Sundhedsstyrelsen er klassificeret som uddannelsesstillinger (2 toårige 1. reservelægestillinger, 3 etårige I-stillinger, 3-5 halvårlige A-stillinger og 1 etårig U-stilling). Alle læger i uddannelsesstillinger følger et uddannelsesprogram og er tilknyttet en klinisk vejleder. I-lægerne tilbydes desuden supervision i psykoterapi af en godkendt psykoterapivejleder.

Kontakt uddannelsesansvarlig speciallæge Else Knudsen tlf. 30 58 88 57

Lægestuderende

Psykiatrisk Afdeling modtager årligt 8-12 hold à 4 lægestuderende, som er på 2 ugers klinikophold.

Kontakt overlæge Elsebeth Lind tlf. 99 44 81 82

Social- og sundhedsuddannelser og sygeplejerskeuddannelsen

Psykiatrisk Afdeling Middelfart modtager sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever. Afdelingen modtager sygeplejestuderende i 3., 4. og 6. semester. De sygeplejestuderende kommer fra Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (University College Lillebælt). Afdelingen modtager social- og sundhedsassistentelever i 2. praktik, som er af 16-18 ugers varighed.

Kontakt klinisk sygeplejelærer Karen Dalsgaard tlf. 99 44 81 18

Specialuddannelse for sygeplejersker

Specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje er en et-årig videreuddannelse (60 ECTS). Uddannelsen består af teori- og klinikmoduler, og afsluttes med en skriftlig eksamensopgave med ekstern censur. Afdelingen uddanner gennemsnitligt 6 specialsygeplejersker om året.

Kontakt oversygeplejerske Isabel Gindeberg Tlf. 99 44 81 01

Psykologuddannelsen

Psykiatrisk Afdeling Middelfart varetager psykologernes specialpsykologuddannelse i voksenpsykiatri, idet en psykologstilling er en 4-årig uddannelsesstilling. Uddannelsen er et 5-årigt universitetsstudium, der giver ret til betegnelsen cand.psych. Grunduddannelsen består af en 3-årig almenpsykologisk bachelordel. Overbygningsuddannelsen er en 2-årig anvendt del. Efter autorisation gennemgår mange psykologer en 3 årig specialistuddannelse. Denne kan tages indenfor 3 hovedområder. På Psykiatrisk Afdeling i Middelfart er det oftest indenfor voksenpsykologi, hvor man kan specialisere sig i psykoterapi, psykopatologi eller neuropsykologi.

Kontakt ledende psykolog Mette Brinck-Jensen Tlf. 99 44 84 10

Socialrådgiveruddannelsen

Afdelingen modtager 1-2 studerende pr. år. Uddannelsen er et 3½-årigt fuldtidsstudium, og giver ret til betegnelsen professionsbachelor i Socialrådgivning. Socialrådgiveruddannelsen er opdelt i 14 moduler fordelt over 7 semestre.
Uddannelsen har til formål at kvalificere de studerende til at tilrettelægge og udføre socialt arbejde, der er baseret på sammenhæng mellem mål og metoder, på koordination med andre faggrupper/indsatsområder, samt viden om - og indsigt i - de berørte målgruppers og miljøers situation.

Kontakt ledende socialrådgiver Charlotte Vestergaard Pedersen Tlf. 99 44 84 20

Fysioterapeutuddannelsen

Afdelingen modtager studerende i 1. og 2. semesters praktik, som er korte moduler, samt studerende i 6. semesters praktik, som er på 10 uger. Vi modtager 2 studerende ad gangen fra hvert semester. Nogen semestre overlapper hinanden, så i perioder har vi 4 studerende samtidig. Fysioterapeutuddannelsen er 3½ år med 2 korte og 3 længerevarende praktikperioder. Uddannelsen giver ret til betegnelsen ”Professionsbachelor i fysioterapi”.

Kontakt ledende fysioterapeut Lone Katballe Tlf. 99 44 84 00

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapien modtager 8 studerende fordelt på 4 perioder om året. Herudover modtager vi studerende fra 1. semester, som er her 7 dage og 2. semester, som er her knap 2 uger. Efter aftale modtages studerende fra 6. semester. Ergoterapeutuddannelsen er en videregående sundhedsuddannelse, der giver ret til betegnelsen professionsbachelor i Ergoterapi. Uddannelsen varer 3 ½ år og veksler mellem teori og praksis.

Kontakt ledende ergoterapeut Pernille Holt Thomsen Tlf. 99 44 83 90

Lægesekretæruddannelsen

Afdelingen har et samarbejde med Sygehus Lillebælt vedr. lægesekretærelever.

Afdelingen har løbende en lægesekretærelev, der arbejder på afdelingen  i et halvårligt forløb, hvor vedkommende på skift arbejder i de forskellige lægesekretariater.

Uddannelsen står overfor en omlægning, så den bliver mere målrettet udviklingen i sundhedsvæsenet, og på et højere niveau (erhvervsakademiniveau). Indhold og tilrettelæggelse af den nye uddannelse er lige nu i høring på sygehusene.

Kontakt ledende lægesekretær Susanne Hansen Tlf. 99 44 82 01

 

 


Siden er sidst opdateret 10-3-2021Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring