Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Praktisk information

Patienter, pårørende og besøgene kan have brug for praktiske informationer i forbindelse en indlæggelse på et af vores sengeafsnit.

Besøgstider

Når du som pårørende er på besøg, beder vi om, at du altid viser hensyn og er parat til at forlade patientens stue, når vi udfører behandlings- og plejeopgaver, eller hvis der skal tages andre særlige hensyn.

Værdigenstande

Vi anbefaler, at patienter ikke medbringer større pengebeløb eller værdigenstande under indlæggelse. Personalet opbevarer pengebeløb op tl 1.000 kr. i afsnittet. Afdelingen erstatter ikke tab eller tyveri af penge og værdigenstande.

Påklædning

Som hovedregel har patienter eget tøj på under en indlæggelse.Personalet bærer ikke kitler eller uniformer. Personalet bærer tydelige ID-skilte.

ID-armbånd

Alle patienter, der indlægges på et sengeafsnit skal bære et identifikationsarmbånd med oplysninger om navn og cpr.nr. I forbindelse med forskellige undersøgelser, blodprøver og medicinering har personalet pligt til at tjekke de oplysninger, der står på armbåndet. De har også pligt til at spørge om dit navn og cpr.nr. Det har til formål at forebygge, at der sker fejl.

Børn på besøg

Børn er velkomne, men en psykiatrisk afdeling kan være et uvant sted, og besøg af børn skal aftales specielt og tilrettelægges med kontaktperson.

Tolkebistand

Der er mulighed for tolkebistand ved behov i forbindelse med behandlingen. Afdelingen arrangerer tolkebistand.

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Som udgangspunkt skal patienter selv sørge for kørsel til og fra sygehuset og selv betale kørselsudgifterne. I nogle tilfælde yder Region Syddanmark dog kørselsgodtgørelse eller kørsel. Er du berettiget til at få refusion af kørselsudgifter, skal du bede afsnittet/ambulatoriet om en kørselsblanket.

Læs mere om kørselsgodtgørelse (refusion af befordring) på Region Syddanmarks hjemmeside

Mobiltelefon

Der må anvendes mobiltelefon i afdelingen, hvis det ikke forstyrrer andre og foregår efter det enkelte afsnits/ambulatories anvisninger.

Afdelingen kan ikke dække tyveri eller brugt taletid. Mobiltelefon medbringes på eget ansvar.

Trådløst netværk 

  • Søg efter trådløse netværk 
  • Vælg "gaestenet"
  • Tryk på "log in" i bunden af den sorte tekstside

Vær opmærksom på, at netværket "gaestenet" er et åbent netværk, hvor din tilstedeværelse og aktiviteter kan spores.  

Rygning og brug af åben ild

Al rygning foregår udenfor, også e-cigaretter. Af sikkerhedsmæssige årsager er brug af levende lys ikke tilladt. 

Tavshedspligt

Psykiatriens personale arbejder efter Sundhedslovens bestemmelser og har derfor tavshedspligt.

Som hovedregel kan personalet kun videregive oplysninger om en patients tilstand/helbred, hvis patienten har givet sit samtykke til det. Personalet kan altid informere generelt om psykisk sygdom.

Patientkontoret

I regionshuset i Vejle er Patientkontorets patientvejledere klar til at hjælpe, hvis du som patient eller pårørende har brug for hjælp og vejledning om sundhedsvæsenet.

Patientkontorets hjemmeside.

Husorden

Læs Husorden for voksne patienter, indlagt i psykiatrisk døgnafsnit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 12-10-2021Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring