Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilJuli 2018pilHurtigere indsats på vej til børn og unge med psykiske vanskeligheder

Hurtigere indsats på vej til børn og unge med psykiske vanskeligheder

Psykiatrien i Region Syddanmark har sammen med de 22 kommuner fået tilsagn om to bevillinger på henholdsvis 46,6 mio kroner og 6,4 mio kroner fra satspuljen over en fireårig periode til opsporing af og hjælp til børn og unge med psykiske vanskeligheder.

Bevillingerne er givet til to projekter, der har hurtig og sammenhængende hjælp til børn og unge med psykiske vanskeligheder som omdrejningspunkt. Hjælpen skal ydes i et nært samarbejde på tværs af kommuner og region.

Et stigende antal unge er de seneste år kommet i psykiatrisk behandling. På den baggrund er der i kommunerne og Region Syddanmark et stort ønske om gennem et tættere samarbejde at styrke indsatsen til børn og unge, inden deres tilstand bliver så alvorlig, at de får behov for psykiatrisk behandling.

- Vi skal bruge pengene i samarbejde med de 22 kommuner i regionen til at give hurtig hjælp til børn og unge i deres nærmiljø.

Mine forventninger og forhåbninger er, at vi med de to projekter kan give en effektiv hjælp i lokalområdet og derved knække kurven for henvisninger af børn og unge til psykiatrien, siger administrerende direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark Charlotte Rosenkrantz Josefsen.

- Det er rigtig dejligt, at vi kan komme hurtigt i gang med denne vigtige indsats. Jeg ser frem til samarbejdet mellem kommunerne og Region Syddanmark, som i forvejen er meget frugtbart.

Essensen af bevillingerne er jo, at vi i samarbejde skal ydes en indsats for borgene, og det har vi allerede mange gode erfaringer med, siger direktør for Borger & Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune, Lise Plougmann Willer, der samtidig er formand for Socialdirektørforum i Syddanmark.

Fremskudt regional funktion

Sundhedsfagligt personale på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Region Syddanmark skal som del af ”Afprøvning af fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien” frem til 2021 arbejde tæt sammen med deres kommunale kolleger om børn og unge, der havner i mistrivsel.

Projektet rummer en stribe forskellige tiltag herunder undervisning af forældre og pårørende, samarbejde med frivilligorganisationer og ikke mindst let adgang til psykiatriens ekspertviden for kommunale medarbejdere i konkrete sager. Projektet er støttet med 46,6 mio. kroner fra 2018 og frem til udgangen af 2021.

Projektet omfatter tre overordnede indsatsområder:

  • Udvikling af en generisk samarbejdsmodel, der kan rumme forskellige målgrupper inden for satspuljens rammer og tage højde for de variationer, der er i de 22 kommuners organisering og kapacitet inden for børne- og ungeområdet
  • Kompetenceudvikling for frontpersonale og pårørende
  • Direkte indsatser i nærmiljøet i et samarbejde mellem psykiatri og kommune.

Forløbsprogrammer

Til projektet ”Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser” har Region Syddanmark i samarbejde med kommunerne fået bevilliget 6,4 mio. kroner.

Satspuljeprojektet er en del af den tværsektorielle samarbejdsaftale på børne- og ungeområdet. Formålet er at udbrede kendskab til tre forløbsprogrammer vedrørende ADHD, spiseforstyrrelser, angst og depression blandt alle relevante aktører i kommunalt, somatisk og psykiatrisk regi samt hos almen praksis og i regionernes socialområde.

Projektperioden løber fra midten af 2018 til ultimo 2020.

Yderligere information

Charlotte Rosenkrantz Josefsen, administrerende direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark: 99 44 48 01

Lise Plougmann Willer, direktør for Borger & Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune: 29 64 47 53
Siden er sidst opdateret 5-7-2018Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring