Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilJuni 2018pilTvang på de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark er fortsat på vej ned

Tvang på de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark er fortsat på vej ned

De seneste tal for forebyggelse af tvang i psykiatrien viser, at Psykiatrien i Region Syddanmark er i mål på ét område, og nærmer sig på et andet. Men der er stadig udfordringer.

Med to år tilbage af partnerskabsaftalen mellem Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne om halvering af anvendelse af tvang i behandlingspsykiatrien viser seneste opgørelse fra Sundhedsstyrelsen - ”Monitorering af tvang i psykiatrien 1. januar – 31. december 2017”, at Psykiatrien i Region Syddanmark har nået målsætningen om halvering af antallet af bæltefikseringer over 48 timer.

Også antallet af bæltefikseringer og antal patienter, der bæltefikseres, er reduceret betydeligt i Region Syddanmark i 2017. I 2017 blev 290 patienter bæltefikseret i alt 803 gange. Det svarer til 4,8 procent af de indlagte, hvilket er tæt på reduktionsmålet i 2019 på 4,3 procent.

Det fremgår samtidig af rapporten, at Psykiatrien i Region Syddanmark fortsat ligger over udgangspunktet i forhold til de kortere bæltefikseringer under otte timer.

Det samme gælder også for fastholdelser, tvangsmedicineringer og tvangsindlæggelser.  Hertil kommer en stigning i anvendelsen af tvang i børne- og ungdomspsykiatrien.

På den baggrund konkluderer Sundhedsstyrelsen i opgørelsen for 2017, at Region Syddanmark stadig har et stykke arbejde at gøre for at nå i mål med hele reduktionskravet inden udgangen af 2020. 

Et af de områder, hvor syddansk psykiatri har en udfordring er i børne- og ungdomspsykiatrien.

- Vi har et særligt fokus på vores børne- og ungdomspsykiatri, hvor vi oplever nogle udfordringer. Vi ved, at relativt få patienter kan give et stort udslag i opgørelserne. Og samtidig ved vi, at vi kan forebygge tvang ved at styrke vores behandlingstilbud til særligt udsatte børn og unge, der ikke er indlagte.

Derfor er vi glade for, at vi har fået penge fra satspuljen til et mobilt team, som skal medvirke til at styrke behandlingen af børn og unge på botilbud, siger lægefaglig direktør for Psykiatrien i Region Syddanmark Anders Meinert Pedersen.

Formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiasen, har fulgt med i bestræbelserne for at nedbringe anvendelse af tvang i psykiatrien siden arbejdet begyndte i 2014. 

- Sundhedspersonalet yder fortsat en solid arbejdsindsats, og det vil jeg gerne kvittere for. Men jeg hæfter mig også ved, at vi fortsat er udfordrede på nogle områder.

- Opgaven med at fastholde de gode resultater og nå i mål med halveringen af anvendelsen af tvang over hele linjen kræver stort fokus – både på ledelsesniveau og hos den enkelte medarbejder, siger Thies Mathiasen.

Sundhedsstyrelsen kommer på besøg hos Psykiatrien i Region Syddanmark d. 20. juni 2018 for blandt andet at kigge nærmere på hvilke tilgange, der har været bragt i anvendelse for med succes at forebygge anvendelsen af tvang i syddansk psykiatri.

FAKTA

De nationale mål

Indikatorer indgår i målsætningen om at halvere brugen af bæltefikseringer frem mod 2020:

  • Andelen af personer der bæltefikseres af antal indlagte
  • Antal bæltefikseringer over 48 timer
  • Generel reduktion i alle former for tvang

Region Syddanmarks udvidede regionale mål

I Region Syddanmark er det besluttet, at målet om halvering af tvang skal nås ved udgangen af 2019. Der arbejdes desuden med en målsætning om, at alle de målepunkter, som indgår i det nationale program skal være reduceret med 50 procent ved udgangen af 2019. Det betyder, at 50 procents reduktion for anvendelse af tvang skal opnås på samtlige parametre indenfor tvang.

 Yderligere oplysninger 

Thies Mathiasen, formand for psykiatri og socialudvalget i Region Syddanmark: 40 40 77 46

Anders Meinert Pedersen, lægefaglig direktør, Psykiatrien i Region Syddanmark: 99 44 48 02
Siden er sidst opdateret 14-6-2018Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring