Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilJuni 2018pilSyddansk psykiatri lever fortsat op til hurtig udredning

Syddansk psykiatri lever fortsat op til hurtig udredning

De seneste offentliggjorte data fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at Psykiatrien i Region Syddanmark i meget høj grad leverer udredninger til tiden trods en mindre nedgang i overholdelse af udredningsretten på 30 dage. Men tallene er stadig gode.

Således overholdes udredningsretten i 95,2 procent af tilfældene på voksenområdet, hvilket ligger 1,7 procentpoint under seneste måling fra fjerde kvartal 2017.

Børne- og ungdomspsykiatrien leverer 97 procent færdiggjorte udredninger inden for 30 dage. Det svarer til en tilbagegang på 0,7 procentpoint i forhold til seneste opgørelse fra fjerde kvartal 2017.

På landsplan overholdes udredningsretten i børne- og ungdomspsykiatrien i 81 procent af tilfældene, og på voksenområdet er det landsækkende tal 91 procent.

Overholdelse af retten til hurtig udredning

Voksenpsykiatrien 1. kvartal 2018

Psykiatrien i Region Syddanmark

95,2 %

Hele landet

91 %

 

Børne- og ungdomspsykiatrien 1. kvartal 2018

Psykiatrien i Region Syddanmark

97 %

Hele landet

81 %

- Jeg er meget fortrøstningsfuld. Vi ligger flot over landsgennemsnittet og resultatet er udtryk for en forsat høj kvalitet i arbejdet, siger Thies Mathiasen, formand for psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark.

- Vi oplever en mindre nedgang i første kvartal. Men det centrale er, at vi til stadighed har fuldt fokus på at overholde garantien, og det kan jeg bekræfte, at vi har, siger administrerende direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark, Charlotte Rosenkrantz Josefsen.

FAKTA

Udredningsretten indebærer, at patienter har ret til at blive udredt inden for 30 dage efter henvisning, hvis det er fagligt muligt.

Udredning betyder, at man enten skal have afdækket, hvilken behandling borgeren skal tilbydes, eller have afkræftet mistanken om sygdom. Hvis ikke det er muligt, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

Yderligere oplysninger

Thies Mathiasen, formand for psykiatri og socialudvalget i Region Syddanmark: 40 40 77 46

Charlotte Rosenkrantz Josefsen, administrerende direktør, Psykiatrien i Region Syddanmark: 99 44 48 01




Siden er sidst opdateret 11-6-2018



Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring