Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilJuni 2018pilTværsektorielt samarbejde sikrer bedre behandling til borgere med psykisk sygdom og et misbrug

Tværsektorielt samarbejde sikrer bedre behandling til borgere med psykisk sygdom og et misbrug

Psykiatrien i Region Syddanmark og regionens 22 kommuner mødtes torsdag den 7. juni til konference omhandlende borgere med psykisk sygdom og et samtidigt misbrug. Formålet var at udveksle erfaringer og arbejde videre på det tværsektorielle samarbejde, der har kørt siden 2015.

 

Samarbejdsaftale sikrer borgerne en bedre behandling

Konferencen blev åbnet af regionsrådsformand Stephanie Lose i fællesskab med H.P. Geil, formand for KKR Syddanmark (kommunekontaktråd Syddanmark) og borgmester i Haderslev Kommune. Stephanie Lose lagde vægt på samarbejdets gode resultater, og hun er glad for, at Region Syddanmark er gået forrest med en tværsektoriel aftale til gavn for borgerne.

- Jeg synes, det er rigtig positivt, at denne samarbejdsaftale giver os flere muligheder for at sikre vores borgere en bedre behandling. Det har været formålet med aftalen, og vi er nået et godt stykke vej i den rigtige retning, udtaler Stephanie Lose.

Også H.P. Geil er glad for samarbejdet, og han understregede hvorfor, det er nødvendigt at regionen og kommunerne i fællesskab skal forsøge at hjælpe den gruppe af borgere, der både kæmper med en psykisk lidelse og et misbrug.

- Hvis vi ikke har den her samarbejdsaftale, så går det ud over borgeren. Derfor laver vi hvert år en rammeaftale mellem kommunen og regionen. I den nuværende rammeaftale for 2018 har vi blandt andet startet satspuljeprojektet ”Vi bygger bro”. Her forsøger vi at skabe sammenhæng og et bedre forløb for de borgere, der både har en psykisk lidelse og et misbrug, udtaler H.P. Geil

 

Samarbejdet viser gode resultater

Borgere med en psykisk lidelse og et misbrug har tidligere haft udfordringer med at få en sammenhængende hjælp i sundhedsvæsenet, og derfor er den tværsektorielle indsats et vigtigt skridt i retning af at sikre borgerne en bedre behandling og en højere livskvalitet.

Derfor er sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov, Psykiatrien i Region Syddanmark, også glad for, at regionen og kommunerne i fællesskab har formået at gøre noget ved den række af udfordringer, som de udsatte borgere tidligere kunne møde.

- Vi har virkelig fået gang i aktiviteterne for den her målgruppe. Siden vi startede samarbejdet med kommunerne, er vi oppe på 1.582 koordinerende indsatsplaner, og det synes jeg vidner om, at vi arbejder målrettet på at hjælpe borgerne, fortæller Ole Ryttov.

 

Patient- og pårørendeforeninger sidder med ved beslutningsbordet

Også praktiserende læger samt patient- og pårørendeforeninger er inde over samarbejdet, og det har været vigtigt for at få samarbejdet til at fungere. Kirsten Hansen er formand for lokalafdelingen af pårørendeforeningen Bedre Psykiatri i Middelfart, og hun har siden begyndelsen været med i arbejdsgruppen, der startede med at se på problematikken omkring borgere med både en psykisk lidelse og et misbrug.

- Jeg synes det er rigtig positivt, at vi også bliver inddraget. Og det er vigtigt. Som pårørende er det trods alt os, der bruger mest tid sammen med den sygdomsramte person, så vi har også meget at biddrage med, fortæller Kirsten Hansen.

 

Aftalen skal fortsætte
Det tværsektorielle samarbejde har indtil videre haft gode resultater, og håbet er også, at indsatsen kan smitte af i andre sektorer med lignende udfordringer. Det er også planen, at det nuværende samarbejde skal fortsætte, så behandlingen af borgere med psykisk sygdom og et misbrug forbedres yderligere.

- Jeg synes, vi er lykkedes med at få sat fokus på den her målgruppe, og vi er kommet langt i forhold til hvor vi stod før dette samarbejde blev igangsat. Derfor er det nu vigtigt, at vi i fællesskab forsøger at rykke os endnu mere, så vi kan fortsætte udviklingen, siger Ole Ryttov.

 

FAKTA
- Den fælles regionale samarbejdsaftale er indgået mellem Region Syddanmark og regionens 22 kommuner. Praktiserende læger og patient- og pårørendeforeninger deltager også.
- Det Administrative Kontaktforum beslutter i 2013, at der skal udarbejdes en fælles regional samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og et samtidigt misbrug.
- Implementeringen af samarbejdsaftalen starter i 2015.
- Fra 1. januar 2015 til og med 30. april 2018 har 1.582 borgere modtaget hjælp i form af enten koordinerende indsatsplaner eller andre koordinerende indsatser.
- I dag er der 20 forløbskoordinatorer ansat i psykiatrisygehuset til at hjælpe borgeren med at få overblik og sikre det bedst mulige behandlingsforløb.

 

Yderligere oplysninger fås hos:

• Stephanie Lose, Regionsrådsformand, Region Syddanmark: 2533 0982

• H.P. Geil, formand for KKR Syddanmark og borgmester i Haderslev Kommune: 2169 6471

• Kirsten Hansen, formand for lokalafdelingen af Bedre Psykiatri i Middelfart: 3034 4280

• Ole Ryttov, sygeplejefaglig direktør, Psykiatrien i Region Syddanmark: 9944 4803
 
Siden er sidst opdateret 7-6-2018Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring