Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilMarts 2018pilDet særlige samarbejde fortsætter de gode takter

Det særlige samarbejde fortsætter de gode takter

Samarbejdet mellem region og de 22 syddanske kommuner om de særlige pladser har fra start været godt, og det fortsatte med en workshop, hvor man i fællesskab med medarbejdere fra det nye afsnit i Vejle og repræsentanter fra patient- og pårørendeorganisationer fik udvalgt succeskriterierne for det nye behandlingstilbud. Efter workshoppen er der kommet flere anmodninger, som skal behandles af visitationsforummet.

Torsdag den 22. marts fortsatte det gode samarbejde mellem region, kommuner og andre aktører, der skal løfte opgaven med de særlige pladser i Syddanmark. Her var cirka 70 personer samlet fra psykiatrisygehuset, de syddanske kommuner og patient- og pårørendeforeninger.

Dagen var arrangeret af regionen og de 22 kommuner i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og det faglige omdrejningspunkt for dagen var at få et overblik over de nødvendige indsatser samt de forskellige parters roller i fællesskab.

Dagen giver et godt afsæt
Ifølge Lise Plougmann Willer, direktør i Esbjerg Kommune og medlem af styregruppen for de særlige pladser, så var det en vellykket dag, der kun var med til at fortsætte det gode tværsektorielle samarbejde.

- Jeg synes, det er gået rigtig godt. Det er ikke nemt at starte noget nyt op, som de særlige pladser er. Både tilbuddet og konstruktionen, hvor kommunerne visiterer til en opgave, der ligger hos regionen, er ny – og derfor er det vigtigt, at vi får udbredt kendskabet til pladserne ved en dag som i dag. Deltagerne går hjem klogere og mere åbne for at kigge på borgere, der kunne have gavn om tilbuddet, siger hun.

Administrerende sygehusdirektør i syddansk psykiatri, Charlotte Rosenkrantz Josefsen, var glad for den gode stemning og snak på dagen – det vidner ifølge hende om, at der allerede bliver arbejdet hårdt på at få henvist borgere til pladserne, der i Vejle stadigvæk står tomme.

- Det er ikke fordi, man har siddet på hænderne, at der ikke er nogen patienter endnu. Det giver grund til en forsigtig optimisme, især efter sådan en dag, hvor vi udover at have givet grundlæggende information om pladserne også har givet alle parter plads til at komme med deres ønsker for, hvordan hele konstruktionen skal se ud.

- Derudover er der mange sidegevinster, fordi vi er samlet fra alle sektorer. Vi bidrager alle til at løfte vidensniveauet, og det giver et godt afsæt for at komme godt i gang, siger hun. 

I kølvandet på workshoppen kommet flere anmodninger til de særlige pladser, så der i alt er 5 anmodninger. De behandles af visitationsforummet i indeværende og næste uge.

Nedbryde dem og os
Ifølge Lise Plougmann Willer har der fra start af været et forbilledligt samarbejde, som man helt sikkert kan lade sig inspirere af i fremtiden.

- Det gode samarbejde her kan vi også bruge andre steder, og det hjælper til at nedbryde snakken om ’dem’ og ’os’ region og kommuner imellem, siger hun.

Charlotte Rosenkrantz Josefsen er enig i, at der fra start har været et godt tværsektorielt samarbejde.

- At vi kan samle repræsentanter fra de syddanske kommuner og flere centrale patient- og pårørendeorganisationer vidner om en god parathed i regionen. Det at vi forbereder os i fællesskab giver de bedste forudsætninger for patienterne i sidste ende, siger hun.

Udover pladserne i Vejle etableres de resterende særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg senere på året.yderligere oplysninger fås hos:
  • Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Administrerende sygehusdirektør, Psykiatrien i Region Syddanmark. Mail: charlotte.josefsen@rsyd.dk Telefon: 9944 4801
  • Lise Plougmann Willer, Direktør i Esbjerg kommune. Mail: lipw@esbjergkommune.dk Telefon: 7616 1640

Siden er sidst opdateret 27-3-2018Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring