Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilMarts 2018pilPsykiatrien i Region Syddanmark er stærkt repræsenteret i opløbet til Årets Borgerinddragende Initiativ

Psykiatrien i Region Syddanmark er stærkt repræsenteret i opløbet til Årets Borgerinddragende Initiativ

Psykiatrien i Region Syddanmark har fået indstillet to projekter til prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2018, der hvert år afholdes af Danske Regioner. Dermed sætter den syddanske psykiatri sig på halvdelen af nomineringerne i år, hvor fokus er rettet mod særligt sårbare borgere.

Sårbare borgere er en målgruppe, der omfatter alle patienter i psykiatrien. Derfor var nomineringerne imødeset med spænding hos psykiatrien i Region Syddanmark.

- Det er rigtig godt arbejde, og nomineringerne viser, at den politisk vedtagne patient- og pårørendepolitik virkelig lever her i Region Syddanmark, og det er jeg selvfølgelig meget tilfreds med, siger Thies Mathiasen, formand for Psykiatriudvalget i Region Syddanmark.

Varighed 26 sek.

- Jeg er super stolt over, at vi har taget 50 procent af de nomineringer, der er givet til Årets Borgerinddragende Initiativ. Det viser rigtig godt, hvor langt vi er kommet med at arbejde med patient- og pårørendeinddragelse ude i vores afdelinger, og at vi arbejder med forskellige projekter, hvor vi lykkedes rigtig godt. Så stor anerkendelse til vores medarbejdere, siger administrerende direktør for Psykiatrien i Region Syddanmark Charlotte Rosenkrantz Josefsen.

Særligt sårbare borgere er en målgruppe, som i høj grad kan få gavn af mere inddragende forløb i sundhedsvæsenet, hedder det bl.a. i en udtalelse fra Danske Regioner i anledning af offentliggørelsen af kandidaterne til prisen.

Fakta om de to projekter

VIDEN VISER VEJ - Kommunikation på brugernes præmisser i børne- og ungdomspsykiatrien i Odense
Initiativet har udviklet en app, der hjælper børn og unge i psykiatrien med at håndtere deres sygdom. Det er i høj grad børnene og de unge, der bestemmer, hvad appen skal indeholde, så den opfylder deres behov.

Bedømmelseskomitéens begrundelse:
Initiativet er stærkt skruet sammen i forhold til at hjælpe børn med en psykiatrisk diagnose.

Det er en målgruppe, som er sårbare, fordi de skal navigere i en verden med voksne sundhedsprofessionelle, og som ofte føler sig alene, når sygdommen skal håndteres i hverdagslivet.

Appen giver målgruppen relevant viden og støtte, så de i højere grad oplever at være klædt på til at mestre deres egen sygdom. Initiativet er udviklet med inddragelse af de unge og har et stort udbredelsespotentiale.

REHABILITERING OG RECOVERY i Sønderjylland Initiativet er med til at skabe et mere sammenhængende forløb for borgere, der står udenfor arbejdsmarkedet og samtidig er i behandling for angst og/eller depression. Initiativet er bygget op om et samarbejde mellem psykiatrien, jobcentre og patienter.

Bedømmelseskomitéens begrundelse:
Initiativet er et flot eksempel på organisatorisk brugerinddragelse af en særligt sårbar gruppe.

Projektet bidrager til bedre sammenhæng for patienterne ved at inddrage alle relevante parter på tværs af sektorer. Patienterne står i en særligt sårbar situation, fordi de foruden behandling for angst og/eller depression skal tilbage til arbejdsmarkedet, hvilket kræver en samlet indsats. Initiativet bidrager til øget livskvalitet for borgerne og forbedret mulighed for at komme tilbage i job.

Det er en bedømmelseskomité bestående af repræsentanter fra Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen, SIND, Danske Patienter, FOA, KL og regionerne, som har udvalgt de fire initiativer.

Prisvinderen bliver fundet på Danske Regioners generalforsamling d. 22. marts.

 

Yderligere oplysninger: Charlotte Rosenkrantz Josefsen: 99 44 48 01

 
Siden er sidst opdateret 5-3-2018Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring