Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilFebruar 2018pilSyddansk ph.d.-studie skal forbedre forståelsen af anoreksi - og måske behandlingen

Syddansk ph.d.-studie skal forbedre forståelsen af anoreksi - og måske behandlingen

Et nyt ambitiøst forskningsprojekt er startet i Psykiatrien i Region Syddanmark i samarbejde med Odense Universitetshospital (OUH) og Syddansk Universitet. Ph.d.-studiet tager udgangspunkt i, hvordan vægtøgning påvirker kognitive evner hos patienter med svær grad af anoreksi. Det kan på sigt være med til at ændre den måde, sygdommen forstås og behandles på.

 

Den ph.d.-studerende Simone Daugaard Hemmingsen er i øjeblikket i fuld gang med sit forskningsprojekt, der undersøger sammenhængen mellem et farligt lavt BMI og de kognitive evner hos personer med anoreksi.

Forskningen startede i efteråret 2017 og skal overordnet set afklare, hvilken betydning vægttab har for hukommelsen, logisk tænkning og koncentrationsevnen. Resultaterne vil kunne påvirke måden, patienter med svær anoreksi behandles på i fremtiden, da dette aspekt hidtil har været et overset område forskningsmæssigt.

- Der findes i dag ikke nogen effektiv behandling til patienter med anorexia nervosa, og vi mangler generelt viden om lidelsen, blandt andet sammenhængen mellem det biologiske og mentale ved sygdommen, siger Simone Daugaard Hemmingsen, der er tilknyttet klinisk institut på SDU, Forskningsenheden i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense og OUH.

I forskningen testes patienter med svær anoreksi på en række parametre umiddelbart efter indlæggelse. Testene gentages ved udskrivelse og nogle måneder senere, og resultaterne sammenholdes med patienternes BMI. Derudover indsamles der også data fra en kontrolgruppe af ambulante patienter med spiseforstyrrelser, der er stabile i vægt. Ud over de kognitive test måles der på depressions- og angstsymptomer, og oprettes en biobank med biologisk materiale fra urin og blodprøver.

Ifølge Astrid Johansen, der har lidt af anoreksi i 13 år og deltager i forsøget, så er der i høj grad brug for at forske i forståelsen af sygdommen.

- Det er meget svært at forstå som patient, hvor omfattende sygdommen er, når man bliver diagnosticeret med anoreksi. Jeg synes derfor, det giver god mening at fokusere ekstra meget på det psykiske, for det er så individuelt, hvordan sygdommen påvirker den enkelte – og hvad der virker i behandlingen, siger hun.

Håbet er, at man eksempelvis bliver klogere på, hvornår i forløbet bestemte dele af behandlingen kan starte. Ofte kræves der i dag et vist BMI-niveau før psykiatrisk og psykologisk behandling påbegyndes. Men er der belæg for dette?

Arbejdet med dataindsamlingen er godt i gang, og samtidig er forskergruppen i gang med at lave et omfattende systematisk review. Forskergruppen består foruden Simone Daugaard Hemmingsen af professor og overlæge René Klinkby Støving, psykolog og lektor Mia Beck Lichtenstein fra Region syd og overlæge og lektor Magnus Sjögren fra Region Hovedstaden.yderligere oplysninger fås hos:
  • Simone Daugaard Hemmingsen, 28 59 53 05 eller mail shemmingsen@health.sdu.dk

Siden er sidst opdateret 7-2-2018Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring