Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilJanuar 2018pilTværfagligt forskningsprojekt om alkoholmisbrug skal højne ældrevelfærden

Tværfagligt forskningsprojekt om alkoholmisbrug skal højne ældrevelfærden

Ældres forbrug af alkohol er en voksende problematik i ældreplejen. Derfor er målet med nyt forskningsprojekt at skabe retningslinjer og værktøjer, der kan give mere klarhed på området. Projektet er et samarbejde mellem SDU, Vejle Kommune og Psykiatrien i Region Syddanmark

Ældrevelfærd og alkohol – en vanskelig cocktail
Alkohol er årsag til et stigende problem i ældreplejen. Plejepersonalet står i et dilemma, da alkohol på den ene side udgør en sundhedsrisiko for de ældre, men på den anden side er det svært at gribe ind af hensyn til de ældres livskvalitet og ret til selvbestemmelse. Plejepersonalets dilemma er baggrund for forskningsprojektet Ældrevelfærd og alkohol – en vanskelig cocktail, der ledes af Søren Harnow Klausen, Professor, Dr. phil. på Institut for Kulturvidenskaber på SDU. Sammen med forskningsgruppen skal han forsøge at sige noget generelt om ældre og ældrevelfærd.

- Projektet vil omhandle forebyggelse og afhjælpning af alkoholproblemer hos ældre og samtidig understøtte de ældres livskvalitet, hvor alkohol ofte indgår som en væsentlig faktor, udtaler Søren Harnow Klausen og fortsætter.

- Målet med projektet er at formulere retningslinjer og lave klare værktøjer til plejecentrene. Det skal være til gavn for de ældre, deres pårørende samt plejepersonalet, så det bliver nemmere at kommunikere og rådgive om et emne, der ellers er lidt følsomt, fortæller han.

Samarbejde nøglen til succes
Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Institut for Kulturvidenskaber på SDU, Vejle Kommune og Psykiatrien i Region Syddanmark. Det fælles arbejde har været afgørende for, at projektet er kommet i stand.

- Samarbejdet med en kommune har været meget vigtigt for os. Derfor har vi også kontaktet mange. Vi mødte stor interesse, og vi fik også samstemmende beskrivelser af problematikken med alkohol. Vejle Kommune var særligt engagerede og energiske i forhold til at hjælpe os, men også til selv at efterspørge hjælp. Derfor arbejder vi med dem. Når det er sagt, så er ambitionen, at de resultater, vi når frem til, kan bredes ud til hele landet, fortæller Søren Harnow Klausen.

Enheden for Klinisk Alkoholforskning, der er en forskningsenhed under Psykiatrien i Region Syddanmark, skal også være med til at løse problematikken. Projektleder Anette Søgaard Nielsen ser frem til samarbejdet.

- Vi er med, fordi vi kan bidrage med konkret viden om både demens og alkoholafhængighed, der begge er diagnoser, vi støder på i plejesektoren. Jeg tror, vi får et rigtig givtigt samarbejde, og det kan forhåbentlig hjælpe med at løse det dilemma, som plejepersonalet ofte finder sig selv i, når det drejer sig om alkohol, fortæller hun.

Projektet starter den 1. februar og vil forløbe de kommende tre år.

 

Fakta:
Projektet har fået 5.020.680 kr. finansieret af Velux-fondens tværgående program.
Forskningsgruppen består af følgende:
- Professor Søren Harnow Klausen, Institut for Kulturvidenskab, SDU
- Post doc Søren Engelsen, Institut for Kulturvidenskab, SDU
- Ph.d.-studerende Regina Christiansen, Institut for Kulturvidenskab, SDU
- Lektor Anette Søgaard Nielsen, Enheden for Klinisk Alkoholforskning, SDU
- Post doc Jakob Emiliussen, Enheden for Klinisk Alkoholforskning, SDUYderligere oplysninger fås hos:
  • Søren Harnow Klausen, projektleder, tlf. 2498 4148
  • Anette Søgaard Nielsen, Enheden for Klinisk Alkoholforskning, tlf. 2913 5825

Siden er sidst opdateret 30-1-2018Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring