Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Økonomi

Kommunernes betaling til regionerne for de særlige pladser reguleres i bekendtgørelse om kommunernes betaling for de særlige pladser på psykiatrisk afdeling.

Du finder link til bekendtgørelsen under ”Lovgrundlag”.

 

Døgntakst

Den visiterende kommune skal betale 4.055 kr. (i 2020) pr. dag, borgeren opholder sig på en af de særlige pladser. Beløbet reguleres årligt med virkning fra 1. januar.
Hvis borgeren under forløbet på de særlige pladser indlægges på en anden sygehusafdeling, betales ikke døgntakst for de dage.

 

Ubenyttede pladser

Regionens kommuner skal i fællesskab betale for de ubenyttede pladser. Antallet af ubenyttede pladser beregnes dagligt, og udgør antallet af oprettede pladser fratrukket benyttede pladser.
En ubenyttede pladser koster 4.055 kr. pr. dag. Den enkelte kommunes andel heraf beregnes på grundlag af kommunens andel af regionens befolkningstal. 

 

Ommærkning af særlige pladser

Regeringen har som en del af udmøntningsaftalen vedrørende finanslovsmidlerne til styrket psykiatriindgået en aftale, som gør det muligt for de regionale sygehuse at ommærke særlige pladser til almen psykiatriske sengepladser, hvilket samtidig vil medføre ændringer i den kommunale medfinansiering for uudnyttede pladser.


Der er mulighed for at ommærke 25 % af pladserne til almen psykiatri, det svarer til maksimalt 8 pladser i Region Syddanmark. Det er regionen, der har beslutningskompetencen i forhold til ommærkning af sengepladserne, men beslutningen skal tages i dialog med kommunerne via en høring.


Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark har pr. 1. juli 2021, på baggrund af den nuværende belægning samt at det har været i høring ved kommunerne, besluttet at ommærke 8 pladser. Pladserne er fordelt på afdelingerne i Odense og Esbjerg.


Ommærkningen sker for en periode a 6 måneder ad gangen.

 

Finansieringen af de ommærkede pladser

Med modellen for bedre udnyttelse af de særlige pladser er der ændret i finansieringen af ommærkede pladser, hvor den kommunale takst bortfalder, samt for de uudnyttede pladser, hvor taksten er ændret.

Den kommunale medfinansiering til de uudnyttede pladser sænkes til 75 % af den kommunale takst. Ændringerne i afregningen til kommunerne vil ske ud fra konkret opgjort antal anvendte dage (fuld

takst) samt uudnyttede dage (75%).


Siden er sidst opdateret 6-7-2021Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring