Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilJanuar 2018pilNu begynder arbejdet med at skabe et mentalt sundhedscenter på Låsbyhøj i Kolding

Nu begynder arbejdet med at skabe et mentalt sundhedscenter på Låsbyhøj i Kolding

Det er udtryk for en fremsynet løsning, når Kolding Kommune og Region Syddanmark samler regionens lokalpsykiatri og kommunens socialpsykiatri sammen med misbrugscentret og en række andre tilbud til udsatte borgere under ét tag i et mentalt sundhedscenter.

Under navnet ”Låsbyhøj – det mentale sundhedscenter” samler Kolding Kommune og Region Syddanmark kræfterne og gør det lettere for udsatte borgere at få adgang til et bredt udvalg af den ambulante hjælp, som kommune og region stiller til rådighed for udsatte borgere med psykisk sygdom og misbrug. Dertil kommer, at Børnefamiliehuset og Ungekontakten også flytter ind, når ombygningen er færdig.

Sammenlægningen skal tjene flere formål. Ud over at give de bedst mulige tilbud til kommunens og regionens borgere skal sammenlægningen også give mulighed for tæt sparring og synergi mellem de ansatte på tværs af region og kommune.

Det muliggøres med én indgang for borgere og medarbejdere.

- Vi tror på, at vi ved at samle ekspertisen i et hus, vil få nogle synergieffekter, som især vil komme borgere til gavn, der benytter sig af flere af vores tilbud. På denne måde kan vi få en mere målrettet og koordineret indsats med udgangspunkt i borgernes centrum, siger Karina Lorentzen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Kolding Kommune.

I dag er tilbuddene fordelt på forskellige adresser i Kolding. Det gør det vanskeligt at udnytte viden, kompetencer og resurser bedst muligt. Samtidig må borgerne pendle mellem forskellige lokationer for at modtage den tildelte behandling og støtte. Og de mange forskellige adresser, viser sig ofte at være en stor udfordring for de mest udsatte borgere, som derfor ikke formår at møde frem.

- Jeg glæder mig over, at den omfattende planlægning er afsluttet, og moderniseringen Låsbyhøj kan endelig sættes i gang, så det kan blive rammen om en ambitiøs tværsektoriel og borgernær behandling af sårbare borgere i Koldingområdet, herunder borgere med psykisk sygdom. Ikke mindst har jeg store forventninger til det nye fælles ankomst- og mødeområde i det gamle indre gårdrum. Netop den nye tilbygning tror jeg på bedste vis understøtter ønsket om, at etablere et center med én fælles indgang for sammenhængende tværsektorielle forløb for borgerne. Tilbygningen bliver samtidig det naturlige bindeled og samlingssted for husets mange funktioner og medarbejdere, her skabes gode muligheder for synergi, siger Thies Mathiasen, formand for Psykiatri- og Socialudvalget ved Region Syddanmark.

Bliver indrettet efter formålene

Formålene med sundhedscenteret er afspejlet i opdraget til indretningen, hvor det blandt andet er beskrevet, at sundhedscenteret skal skabe de bedst mulige rammer for en integreret og tværgående indsats for borgere med sindslidelse, misbrug og udsathed.

Sundhedscenteret får til huse i flotte rammer i den gamle bygning "Låsbyhøj". Og en ny tilbygning i én etage i bygningens gård skal binde centerets afdelinger sammen og skabe et intimt gårdrum, hvor ude og inde smelter sammen.

Det blev totalentreprenør KG Hansen & Sønner A/S, der i samarbejde med GPP Arkitekter A/S og ingeniørerne hos Niras A/S skal løse renoverings og ombygningsopgaven for Kolding kommune og Region Syddanmark.

Hele projektet beløber sig til 37,6 millioner, hvor af Den A.P. Møllerske Støttefond bidrager med 10 millioner, mens Kolding Kommune og Region Syddanmark finansierer de resterende 27,6 millioner.

Det nye sundhedscenter forventes at være klar til brug i 2019.

For yderligere oplysninger:

Kolding Kommune: Karsten Rosenlund Aagaard, projektleder, tlf. 7979 1344

Region Syddanmark: Heine Fabricius Rasmussen, projektleder, tlf. 2496 4741

Kolding Kommune: Lars Rasmussen, senior- og socialdirektør, tlf. 7979 2500

Psykiatrien i Region Sydanmark: Ole Ryttov, sygeplejefaglig direktør, tlf. 9944 4803

 
Siden er sidst opdateret 23-1-2018Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring