Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Mobil skadestue fortsætter i 2018

Den mobile skadestue i Psykiatrien i Region Syddanmark, der dækker områderne Fredericia, Vejle og Kolding, har fået en midlertidig bevilling til at kunne fortsætte i 2018. Det besluttede regionsrådet mandag den 18. december.
 

Den mobile skadestue tilknyttet Psykiatrisk Akutmodtagelse Vejle kan næste år fortsætte med at rykke ud til voksne over 20 år i trekantsområdet, der ikke magter at henvende sig på den psykiske skadestue.
 

Det står klart, efter regionsrådet i Region Syddanmark mandag den 18. december godkendte en midlertidig bevilling til projektet, der hidtil har været finansieret af satspuljemidler og en regional bevilling.
 

Stor patienttilfredshed og bedre behandlingsforløb

Erfaringerne fra en national evaluering af fem regionale satspuljeprojekter viser, at indlæggelser kan forkortes eller helt undgås, og at der er høj patienttilfredshed med tilbuddet. Den mobile skadestue er etableret med inspiration fra Norge og England, hvor erfaringer med modellen har vist, at hurtig og kompetent hjælp i eget hjem har en positiv effekt.
 

At den mobile skadestue fortsætter næste år glæder oversygeplejerske Peter Jezek, fordi den forebyggende indsats hos patienten selv giver bedre behandlingsforløb.
 

- Den mobile skadestue hjælper kriseramte borgere, der ikke er helt klar til indlæggelse. Vi kan nogle gange tage det i opløbet og tage stilling til det videre forløb, så patienten slipper for indlæggelse. Folk taber nogle gange kæben, når de hører, at tilbuddet eksisterer året rundt. Vi kan reagere meget hurtigt, og det er en af teamets styrker, siger han.
 

Der foreligger endnu ikke en endelig evaluering af projektet nationalt, og før projektet kan permanentgøres ønskes ligeledes et bedre grundlag for at vurdere effekten af indsatsen i Region Syddanmark.
 

En eventuel permanentgørelse af den mobile skadestue forventes drøftet i forbindelse med budgettet for 2019 og de evalueringer, som laves i løbet af det kommende år.
 

Styrker det tværsektorielle arbejde

Charlotte Rosenkrantz Josefsen, der er administrerende sygehusdirektør, ser teamet som en stor funktion i den tværsektorielle indsats overfor udskrevne patienter.
 

- Der er ikke nogen tvivl om, at vi er rigtig glade for teamet. Det giver mange muligheder som bindeledet for patienterne, og vi kan lave en mere nænsom overgang fra dagsindlæggelse med konstant overvågning til den ambulante behandling, siger hun.
 

I 2017’s første tre kvartaler rykkede akutteamet ud 801 gange i Syddanmark. Enten til akutte patienter eller til opfølgning hos patienter efter en udskrivelse.
 

Den Mobile Skadestue består af et team med to udkørende specialsygeplejersker - samt en psykiater, der kan rådgive det udkørende team hjemme fra afdelingen, enten telefonisk eller via video. Skadestuen tilbyder akutte hjemmebesøg i ydertimerne kl. 14-22, alle dage, hele året rundt. Den startede op 1. maj 2015.yderligere oplysninger fås hos:
  • Administrerende sygehusdirektør Charlotte Rosenkrantz Josefsen, 9944 4801, charlotte.josefsen@rsyd.dk
  • Oversygeplejerske Psykiatrisk Afdeling Vejle, Peter Jezek, 9944 7501, peter.jezek@rsyd.dk

Siden er sidst opdateret 19-12-2017Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring