Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilDecember 2017pilStor interesse for de særlige pladser i Syddanmark

Stor interesse for de særlige pladser i Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark er i fuld gang med etableringen af i første omgang 15 særlige pladser på det disponible afsnit på Psykiatrisk Afdeling Vejle og efterfølgende 16 pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. Den 5. December var der jobinfomøde på afdelingen i Vejle, hvor cirka 120 jobinteresserede mødte op for at høre mere om de særlige pladser.

Folketinget har besluttet, at der landet over skal etableres i alt 150 særlige pladser, der skal rumme en mindre patientgruppe, der er særligt udsatte grundet svære psykiske lidelser, en udadreagerende adfærd og et samtidigt misbrug.

Der etableres i marts 2018 15 særlige pladser i Vejle af de i alt 31 særlige pladser, der skal placeres i Region Syddanmark. Forberedelserne hertil er allerede i fuld gang, og den 5. December dannede afdelingen i Vejle rammen om et jobinfomøde, hvor cirka 120 interesserede deltagere fik mere at vide om pladserne, det tværsektorielle samarbejde samt muligheden for at stille spørgsmål.

De resterende 16 pladser etableres på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, så snart det er fysisk og planlægningsmæssigt muligt. Der fremlægges en særskilt sag vedrørende de anlægsmæssige og driftsøkonomiske konsekvenser for de sidste pladser.

Bred pallette af behandlere på et sted

På Psykiatrisk Afdeling Vejle er et disponibelt afsnit, der kan huse de kommende patienter.

Region Syddanmark har driftsansvaret for de særlige pladser, mens kommunerne får visitationsansvaret. Derfor træffes beslutningerne om indlæggelse ikke kun på baggrund af en lægefaglig vurdering, og det inviterer til et godt tværsektorielt samarbejde kommuner og region imellem.

Den nye mulighed glæder administrerende sygehusdirektør i Psykiatrien i Region Syddanmark, Charlotte Rosenkrantz Josefsen, der mener, at patientgruppen fremover undgår at blive tabt mellem botilbud og psykiatriske afdelinger.

Der er allerede slået flere stillinger op til at løse den kommende opgave i de nye særlige pladser. Der vil skulle ansættes læger, sygeplejersker, socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter samt socialrådgivere, og cirka 120 interesserede mødte spørgelystne op til jobinfomødet den 5. December, hvor deltagerne fik et dybere indblik i de særlige pladser og rammerne i Vejle.

Det forventes, at der skal ansættes cirka 40 medarbejdere til det nye afsnit.

- Det er et godt tilbud, hvor vi har alt samlet og på den måde kan tilbyde patientgruppen en særlig god, rehabiliterende behandling, hvor der bliver taget hånd om deres psykiske lidelse og misbrug. De svingdørspatienter, der har skiftet meget mellem at være på psykiatriske afdelinger og botilbud, får et længerevarende, intensivt tilbud, der helt sikkert vil gavne dem, siger hun.

Velkommen til nye patienter

I Vejle hilser man det nye afsnit velkommen, og oversygeplejerske Peter Jezek fortæller, at forberedelserne til at kunne tage imod de nye patienter starter nu.  

- Vi ser meget positivt på de nye pladser, da det vil gavne en gruppe patienter og pårørende enormt meget. Vi kommer til at arbejde med forskellige velkendte behandlingsmetoder af psykisk syge med et misbrug - fx fysisk aktivitet og det anerkendte engelske safewardskoncept Afdelingens nye fysiske rammer egner sig rigtig godt til formålet, siger han og tilføjer, at man i Vejle også ser frem til et godt samarbejde med afdelingen i Esbjerg, når der efterfølgende etableres pladser der.

Det forventes, at de særlige pladser er oprettet 1. marts 2018 i Vejle.

Fakta om de særlige pladser:

Det blev 2. juni 2017 besluttet, at der i hele landet skal oprettes 150 særlige pladser, der skal rumme en mindre gruppe af særligt udsatte patienter, som flere gange har været i kontakt med psykiatrien pga. svære psykiske lidelser og samtidigt udadreagerende adfærd.

Ud af det samlede antal pladser er det blevet besluttet, at Region Syddanmark skal etablere 31 pladser i eksisterende bygninger.

Formålet med pladserne er at tilbyde en længerevarende behandlings- og rehabiliteringsindsats for at stabilisere patientens helbred og få nedbragt mængden af konflikter og voldsepisoder.

Da patienter i de særlige pladser oftest vil have en psykisk diagnose og et samtidig misbrug, vil der i afsnittene være misbrugsbehandling. Der vil også blive en række dagsaktiviteter som motion, kreative fag og mestring af hverdagen.

Det forventes, at et ophold på en særlig plads vil have en varighed på mellem tre og seks måneder, og der kan anvendes tvang, som psykiatriloven tillader – dog med undtagelse af tvangsindlæggelser.

Safewards: Safewards er en engelsk, evidensbaseret metode til at nedbringe risikoen for tvang på psykiatriske afdelinger. Safewards er udviklet på baggrund af 20 års forskning på tvangsområdet.

Metoden indeholder 10 konkrete interventioner samt en model, der systematisk og detaljeret beskriver, hvordan man på psykiatriske afdelinger kan udtænke strategier, der fremmer sikkerheden for patienter og personale.Yderligere oplysninger fås hos:
  • Charlotte Rosenkrantz Josefsen, administrerende sygehusdirektør, Psykiatrien i Region Syddanmark: 2917 7035
  • Peter Jezek, oversygeplejerske Psykiatrisk Afdeling Vejle: 2053 5685

Siden er sidst opdateret 7-12-2017Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring