Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilOktober 2017pilSyddansk net-behandling af angst og depression bliver landsdækkende

Syddansk net-behandling af angst og depression bliver landsdækkende

Region Syddanmark har haft stor succes med at behandle patienter med angst og let til moderat depression via internettet. Derfor vil Danske Regioner nu udbrede internetbaseret psykologbehandling til borgere i hele landet.

De fleste forbinder psykologbehandling med en briks og et fysisk møde hos en psykolog, men for patienter, der lider angst og let til moderat depression, kan computeren fremover blive et alternativ til briksen. På baggrund af gode internationale erfaringer og Region Syddanmarks succes med internetbaseret psykiatri har Danske Regioner derfor besluttet at udbrede behandlingsmetoden til alle regioner. Udbredelsen vil træde i kraft den 1. januar 2018.

- Vi har i Region Syddanmark haft gode erfaringer med internetbaseret psykologbehandling til vores borgere med af angst og let til moderat depression. Internetbaseret psykologbehandling har nemlig øget muligheden for at kunne hjælpe borgere, fordi det er et ekstra tilbud om behandling, og på en ny måde via internet. Og vel og mærke stadig med en høj faglig kvalitet. Vi vil nu, da regionerne er gået sammen om at udbrede tilbuddet til alle borgere, forberede os på de flere patienter fra hele landet, siger lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen.

Fleksibelt tilbud med borgeren i centrum
Baggrunden for tilbuddet er et ønske om at nå ud til borgere med af angst og let til moderat depression, som ellers ikke søger behandling. Enten fordi borgeren ikke magter det fysiske fremmøde, ikke kan få behandlingen passet ind i en travl hverdag eller ikke kan betale egenbetalingen på 40 procent til behandling ved en psykolog. Den nye ordning med internetbaseret psykologi vil ikke koste borgerne noget.

- Internetpsykiatrien er et behandlingstilbud, der er fleksibelt på mange måder. Behandlingen kan passes ind i hverdagen, uden at patienten skal tage fri fra arbejde eller studier, og det er en anderledes behandlingsform, så vi når ud til nogle grupper patienter, som ellers ikke ville få behandling. Endeligt er behandlingen helt uafhængig af, hvor man bor, så det er oplagt at udbrede den til alle dele af landet, siger Claus Færch, afdelingschef i Telepsykiatrisk Center.
 

Lovende forsøg i syd og udland
Antallet af borgere, der søger behandling for psykiske sygdomme er steget markant. I dag behandles borgere med milde tilfælde af angst og depression normalt ved en praktiserende læge eller ved en privatpraktiserende psykolog.
 

Borgere kan uden henvisning anmode om internetbaseret psykologbehandling i Region Syddanmark. Der er let adgang med et par klik på computeren i stedet for at bede om en henvisning fra egen læge. Ordningen begyndte i 2014 som forsøgsprojekt, men har siden 2015 været permanent.
 

- Vi har nu i over tre år behandlet mennesker med af angst og let til moderat depression ved hjælp af internetbaseret kognitiv terapi. Der er generelt høj tilfredshed blandt patienterne, og undersøgelser viser, at patienter med angstlidelser eller let og moderat depression oplever god effekt af internetbaseret behandling, siger Ellen Stenderup, specialpsykolog og teamleder i Internetpsykiatrien.
 

Region Syddanmarks gode erfaringer bakkes op af internationale erfaringer på området. En rapport fra april 2017 fra COWI, Statens Institut for Folkesundhed og Syddansk Universitet viser, at internetbaseret behandling når ud til flere patienter med depression og angst og kan lette presset på behandlingen i almen praksis.

Ikke en løsning for alle
Behandlingsforløbet starter med en videosamtale af 1-1½ times varighed, hvor psykologen vurderer patientens tilstand og om behandlingsformen egner sig til den enkelte. Vurderingen sker på nettet via en sikret videoforbindelse mellem borger og psykolog.

I behandlingen lærer patienten at arbejde med sine tankemønstre. Behandlingsformen er også kendt som kognitiv adfærdsterapi.
 

Behandlingen består af computerprogrammer med en række behandlingstrin og daglige øvelser, der er udviklet til behandling af personer med angst og depression. Igennem hele behandlingsforløbet bliver borgeren fulgt af en psykolog skriftligt eller telefonisk. 
 

Internetpsykiatrien behandler sygdommene:

  • panikangst
  • fobier
  • let til moderat depression

Andre lidelser som fx skizofreni, bipolar lidelse, PTSD og OCD kan i dag ikke behandles via Internetpsykiatrien. Ligesom det heller ikke er muligt at komme i behandling, hvis man har et misbrug.

Ordningen erstatter ikke hjælpen til patienter med alvorligere psykiske problemstillinger, der har brug for at mødes med en psykolog eller psykiatrisk behandling.

Når behandlingen er slut vurderes patientens tilstand og udbytte af behandlingen, og patientens egen læge får besked. Behandlingen afsluttes også med videosamtale.

Behandlingen vil typisk vare 10-12 uger.
 

Fakta

  • Ca. 400 borgere var den 1. oktober 2017 blevet vurderet egnet til at gennemføre forløbet på Region Syddanmark, hvoraf man regner med, at ca. 200 ud af 300 borgere vil gennemføre behandlingsforløbet.
  • Forskningsprojektet MasterMind viser, at den kliniske effekt af behandlingen i Internetpsykiatrien er blandt de absolut bedste.
     


yderligere oplysninger fås hos:
  • Jane Kraglund, regionsdirektør: 2899 3240
  • Anders Meinert Pedersen, lægefaglig direktør, Psykiatrien i Region Syddanmark: 2010 1931
  • Claus Færch, afdelingschef i Telepsykiatrisk Center: 2044 9739

Siden er sidst opdateret 31-10-2017Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring