Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilOktober 2017pilFaglig energi spirer frem uden krav om to procents produktivitetsstigning

Faglig energi spirer frem uden krav om to procents produktivitetsstigning

Psykiatrisk Afdeling Odense har som et forsøg sagt farvel til det mangeårige krav om to procents stigning i produktiviteten i den ambulante psykiatri. Det har været en positiv oplevelse, men forsøgsordningen giver også udfordringer.

Psykiatrisk Afdeling Odense har som resten af det danske sundhedsvæsen været omfattet af et krav om produktivitetsstigningen gennem en årrække.

Kravet har været med til at afvikle ventelister og skabt en helt anden kultur i sundhedsvæsnet.

Forsøget sidestiller dermed den ambulante psykiatri med døgnpsykiatrien, som nu derfor skal løse opgaverne indenfor et fastlagt budget.

En metode der også bliver omtalt som rammestyring.

På afdelingen beskæftiger man henved 400 medarbejdere, der er i sving på alle tider af døgnet.
- Vores afdeling kører godt og vores produktion er høj, fortæller ledende overlæge Sonja Rasmussen.

Hun og hendes lederkollega oversygeplejerske Erik Jensen takkede derfor i efteråret 2016 ja til at deltage i et pilotprojekt om fritagelse for kravet om to procents produktivitetsstigning.

Det var der flere grunde til.

Dels var det efterhånden svært at se, hvor de næste to procents stigning skulle findes. Og dels har produktivitets-kulturen længe været upopulær blandt de sundhedsfaglige medarbejdere i afdelingen.

Det sidste skyldes især, at omdrejningspunktet i hverdagen var samlet om at levere ydelser. Ydelser er et andet udtryk for de målbare aktiviteter, som afdelingerne modtager penge for at levere.

Og dermed er levering af ydelser helt afgørende for en afdelings økonomi.

Udfordringen har været, at ydelserne ikke dækker hele den nødvendige sundhedsfaglige indsats.

Ydelsestænkningen har således virket som en begrænsning i forhold til det faglige manøvrerum og muligheden for at løse opgaverne til størst gavn for patienten.

Men med de ny muligheder er perspektivet blevet ændret.

- Vi går efter at få brugt fagligheden i højere grad og arbejde mere kvalitativt, end tilfældet har været i årene med to-procents stigningerne, fortæller Erik Jensen. 

- Vi skal stadigvæk overholde vores udrednings- og behandlingsret. Det vi laver skal være noget, der forbedrer patientforløbet og på den måde giver værdi for patienterne, supplerer Sonja Rasmussen.

På afdelingen er der flere end 10 projekter i gang, og projekterne drøftes på alle ledermøder.

Aktuelt arbejder medarbejderne bl.a. med at opkvalificere eksterne samarbejdspartnere, så patienterne kommer ind tidligere, og dermed bliver lettere at hjælpe.

- Bundlinjen er, at det er en god måde at tænke på. Vi kan nemlig også yde noget, uden at vi nødvendigvis skal se patienten. Og det er i det lange løb godt for patienten, siger Erik Jensen.

 

KONTAKT

Sonja Rasmussen telefon: 2964 9759

Erik Jensen telefon: 3057 5147
Siden er sidst opdateret 6-10-2017Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring