Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilSeptember 2017pilMere end 100 dage uden brug af bælte hos børne- og ungdomspsykiatrien i Esbjerg

Mere end 100 dage uden brug af bælte hos børne- og ungdomspsykiatrien i Esbjerg

Bestræbelserne på at nedbringe anvendelse af tvang i børne- og ungdomspsykiatrien i Esbjerg er tilbage på sporet. Det er nemlig mere end 100 dage siden, det sidst var nødvendigt for personalet på døgnafsnittet at anvende bæltefiksering. Og dermed er afsnittet tilbage i en dagligdag uden brug af bælter.
 
På Børne-og Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit i Esbjerg har man netop passeret mere 100 dage uden brug af bælte.

Det har man prøvet før på afsnittet, tilbage i 2014-15, hvor man havde en periode på halvandet år uden brug af bælter.

Da afsnittet i 2015 fik til opgave også at være akutmodtagelse, medførte dette en overgang med et mere uroligt miljø. Medarbejderne skulle lære at håndtere de meget akutte situationer kombineret med en stabil, miljøterapeutisk indsats.

- Vi er på rette vej med nedbringelse af tvang, og vi har grund til at være stolte. Successen skyldes i meget høj grad vores dedikerede og dygtige medarbejdere, siger ledende overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, Klaus Müller-Nielsen.

De tidligere anvendte metoder er atter kommet i spil, og afsnittet er tilbage på sporet i en positiv udvikling, hvor mødet i øjenhøjde med patienten er den afgørende faktor.

- Medarbejderne udviser en ægte interesse og omsorg for patienterne, som befordrer individuelle løsninger til forebyggelse af brug af tvang. Der er igen skabt plads for den nødvendige rummelighed og kreativitet i løsninger. Ofte er det de små ting, der kan gøre en forskel for den enkelte patient, fortæller ledende oversygeplejerske, Yvonne Reinholdt.

Erfaring gør en forskel

På døgnafsnittet i Esbjerg prioriterer man, at de mest rutinerede medarbejdere tager sig af de dårligste patienter, også selv om det handler om at sidde vagt.

Det betyder, at patienter i krise får hjælp af personale, der kender dem i forvejen. Og det er med til at trække dramaet ud af situationer, hvor det tidligere kunne være endt med en patient i bælte eller andre former for tvang.

- Vi gør sådan set, det vi plejer. Vi har bare fået mulighed for at gå nogle ekstra skridt og bruge lidt flere resurser i særlige situationer, hvor det spidser lidt til, forklarer Conny Christensen. Hun er social- og sundhedsassistent på døgnafsnittet i Esbjerg.

Sanseintegration er en integreret del af værktøjskassen på døgnafsnittet. Fodbade, chili, lys og ja:
- nogle gange sker det, at vores patienter selv kommer og spørger om de kan få en isterning eller en skub-op-is. De ved, det virker for dem, og de er selv interesserede i at holde sygdommen i ave, siger Conni Christensen.

Ledelsen bakker op

Det sker ind i mellem, at politiet afleverer en ny patient i håndjern. I den situation er konfliktniveauet allerede meget højt. Og så er det en balancegang for medarbejderne at få en god kontakt med patienten, der er kommet mod sin vilje.

- Når patienten er i modtagelsen, gør vi meget ud af at få familie og politi ud af rummet, så snart det er forsvarligt. Vi vil høre patientens egen historie. Og når patienten er faldet lidt ned, spørger vi ind til, hvad patienten ønsker de næste 24 timer, hvor patienten skal blive hos os, siger Conny Christensen.

Den lille ekstra indsats, tager resurser fra andet arbejde. Og så kan det handle om at låne en kollega i et naboafsnit eller ringe efter en vikar, hvis det spidser til.

- Vores ledelse er med på, at vi bruger ekstra resuser i de kritiske situationer, som er en helt naturlig del af livet på en psykiatrisk afdeling. Og det gør en forskel, siger Conny Christensen.

- Nedbringelse af tvang kræver, at vi nogle gange løser opgaverne på en ny måde. Det kan være små ting, som gør forskellen. Måske koster det lidt flere resurser i situationen. Men det bliver tjent ind igen både i forhold til patientens udbytte af behandlingen, og i forhold til arbejdsmiljøet, siger Klaus Müller-Nielsen.

I 2014 besluttede Folketinget, at anvendelsen af tvang i psykiatrien skal reduceres med 50 pct. inden udgangen af 2020.

Psykiatrien i Region Syddanmark er nået langt i forhold til måltallene, og det er forventningen at psykiatrisygehuset når i mål med reduktionerne allerede i 2019, der også er Region Syddanmarks eget mål.


 Kontakt
  • Ledende oversygeplejerske Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, Yvonne Reinholdt: 9944 7301
  • Ledende overlæge Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, Klaus Müller-Nielsen: 9944 6502

Siden er sidst opdateret 19-9-2017Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring