Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilAugust 2017pilPsykiatrien i Region Syddanmark lancerer ambitiøs forskningsstrategi

Psykiatrien i Region Syddanmark lancerer ambitiøs forskningsstrategi

Patienter og pårørende skal inddrages i forskning. Det er et af målene for Psykiatrien i Region Syddanmarks nye forskningsstrategi, der sætter kursen for forskningen i perioden 2017-2020. Strategien blev drøftet i psykiatri- og socialudvalget på mødet 29.august.

Psykiatrien i Region Syddanmark vil være landets førende inden for kliniknær psykiatrisk forskning med patienten først. Sådan lyder visionen i den forskningsstrategi, der 29. august var til orientering i Region Syddanmarks psykiatri- og socialudvalg. Den nye forskningsstrategi er bygget op omkring seks indsatsområder med tilhørende mål:

1. Patienten først
2. Forskning der skaber værdi for klinikken
3. Højere forskningskvalitet
4. Prioriterede forskningsområder
5. Øget udbredelse og formidling
6. Det skal være lettere at være forsker

Øget inddragelse af patienter og pårørende
Der er blandt andet fokus på at øge samarbejdet med internationale forskere og universiteter, og der sættes yderligere fokus på samarbejdet med patienter og pårørende. De bliver en del af de enkelte forskningsprojekters advisory boards, ligesom der sidder en patientrepræsentant i forskningsstrategirådet.

Fokus på højere forskningskvalitet og prioriterede forskningsområder skal være med til at sikre, at den store mængde af forskning i psykiatrisygehuset har et fagligt højt niveau og samtidig er målrettet strategisk udvalgte områder som misbrug, spiseforstyrrelser og telepsykiatri.

Strategien er psykiatrisygehusets tredje, og den fortsætter med at øge ambitionsniveauet. De to foregående har indfriet målene, hvilket har resulteret i et styrket forskningsmiljø med en udvidet forskerstab.

Flere publikationer
Under den seneste forskningsstrategiperiode blev der ansat 7 professorer i psykiatrisygehuset, mens man nåede 28 ph.d.-studerende i august 2016. Den udvidede forskergruppe har også medvirket til, at antallet af publikationer har været stødt stigende de seneste år med en fremgang fra 23 artikler udgivet i 2013 til 62 sidste år.

- Det er essentielt for strategien, at vi skal ramme meget bredt med forskningen. Derfor satser vi også på, at vi vil se endnu flere artikler i endnu mere betydningsfulde tidsskrifter i fremtiden, siger lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen.

Formand for psykiatri- og socialudvalget Thies Mathiasen glæder sig over, at der er en ny ambitiøs forskningsstrategi klar på det psykiatriske område.

- Forskning og behandling skal gå hånd i hånd, så vi til stadighed kan være med helt fremme, når det gælder behandlingen af psykisk syge mennesker. Der er ikke blevet forsket meget i det førhen, og derudover ser vi flere og flere psykiatriske patienter. Det skal vi forsøge at finde årsagen til, siger Thies Mathiasen.

 Hele den nye forskningsstrategi kan læses heryderligere oplysninger fås hos:
  • Anders Meinert Pedersen: 99 44 48 02
  • Thies Mathiasen: 40 40 77 46

Siden er sidst opdateret 1-9-2017Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring