Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilJuni 2017pilBedre og hurtigere hjælp til borgere på socialpsykiatriske botilbud

Bedre og hurtigere hjælp til borgere på socialpsykiatriske botilbud

Hurtigere udredning og undervisning af medarbejderne er nogle af de tiltag, der i de kommende tre år skal medvirke til færre genindlæggelser, mindre tvang, et fald i voldsepisoderne og større effekt af den psykiatriske behandling.

Indsatsen sker i et samarbejde mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og kommunerne og finansieres via midler fra den nationale satspulje.

Psykiatrien i Region Syddanmark vil sammen med de syddanske kommuner og socialområdet i Region Syddanmark styrke indsatsen for børn og unge med bopæl på et socialpsykiatrisk botilbud. Sundhedsfagligt personale ansat i behandlingspsykiatrien skal stå for opkvalificering og vejledning af de kommunale kolleger.

Den styrkede faglighed skal øge kvaliteten af tilbuddene for beboerne. Indsatsen er finansieret med 11,7 mio. kroner fra satspuljen.

I projektet bliver den ambulante indsats på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger udbygget med særligt fokus på samarbejde med kommunale og regionale bosteder. Et tæt samarbejde med kommunerne skal sikre, at patientens forløb er koordineret.

En vigtig del af projektet er derfor også at få udbredt tilbuddet til alle relevante institutioner. Og med dette afsæt, vil der i løbet af projektet være en større opsøgende indsats i forhold til relevante botilbud i Region Syddanmarks kommuner. Det sker for at skabe samarbejde og formidle viden om tilbuddene i projektet.

 

Komplekse problemer

Desuden er der givet 1,7 mio. kroner til undervisning af kommunale medarbejdere i socialpsykiatrien og ansatte i Psykiatrien i Region Syddanmark, der arbejder med borgere med dobbeltdiagnoser. Formålet er at skabe bedre sammenhæng og bedre forløb for patienterne.

Undervisningen har flere formål. Dels skal personalet i de kommunale og regionale tilbud blive bedre til at benytte samme sprog og fagtermer på tværs af sektorer.

Og dels skal undervisningen sikre, at allerede eksisterende redskaber, lovgivning og anerkendte virksomme metoder anvendes i såvel region som i kommuner. Endelig skal der i højere grad lægges vægt på, at patienten og dennes netværk bliver inddraget. 

Mange patienter bosiddende på socialpsykiatriske botilbud har ud over en sindslidelse også fysiske lidelser, sociale problemstillinger, misbrug, mv., som alle kræver en særlig koordineret indsats fra behandlings- og socialpsykiatrisk personale.

Den udfordring skal tværgående undervisning være med til at løfte.

Undervisningen tilbydes samtlige kommuner i Region Syddanmark samt regionale sociale botilbud.Yderligere oplysninger fås hos:
  • administrerende direktør Charlotte Rosenkrantz Josefsen 9944 4801

Siden er sidst opdateret 7-7-2017Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring