Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Nye initiativer i gang i kampen mod tvang

De nyeste tal på udviklingen af de danske regioners arbejde med tvang er netop blevet offentliggjort på eSundhed.dk i dag. Offentliggørelsen omfatter data for hele 2016.
Flere initiativer ser ud til at virke, men der er fortsat et stykke vej, inden regionen er helt i mål.


Region Syddanmark er i mål med reduktion af de lange bæltefikseringer, og er godt på vej med de kortere fikseringer. Der er færre indlagte patienter, som berøres af tvangsfiksering. Væksten i brug af beroligende medicin med tvang er stagneret, og Region Syddanmark arbejder videre på at nå målet om en halvering. Der er særligt to afdelinger i regionen – Esbjerg og Aabenraa – der har formået at nedbringe brug af tvangsfiksering væsentligt:


Bæltefrit afsnit på alle afdelinger
Psykiatrien i Region Syddanmark har i starten af året etableret et bæltefrit afsnit på alle afdelinger. Siden 2015 har den psykiatriske afdeling i Aabenraa deltaget i et satspuljeprojekt med et enkelt bæltefrit afsnit, og erfaringerne har været så gode, at initiativet nu bredes ud.  I Aabenraa har indsatsen ført til færre arbejdsskader og mindre tvang. Lige nu har afdelingen oplevet 198 dage uden bæltefikseringer, og i Esbjerg er afdelingen oppe på 250 dage uden tvangsfiksering:


-Hele psykiatrisygehuset arbejder med at forebygge tvang - med stor succes flere steder. Det er rigtig godt at se, at de mange initiativer med nye fysiske rammer, uddannelse af medarbejderne, øget samarbejde med patienten, sanseintegration, fysisk aktivitet alt sammen hjælper. Vi bliver bekræftet i, at øgede ressourcer, ny viden og kompetencer er vejen frem, siger psykiatri- og socialudvalgsformand Thies Mathiasen (DF).
I forbindelse med Region Syddanmarks Budget 2015 fik Psykiatrien i Region Syddanmark 43 mio. kr. til at sætte ekstra fokus på uddannelse og rekruttering med det formål at forebygge brug af tvang. Samtidig har regionsrådet bevilliget flere ressourcer til døgnafsnit samt ambulant indsats - med henblik på øget fokus på forebyggelse af tvangsindlæggelser. Fra 2017 og frem tilføres det ambulante 15 mio. kr. ekstra årligt. 10 mio. kr. går til udgående, intensivt arbejde og 5 mio. kr. til opsøgende psykoseteam.                


Fokus på tvang overfor unge patienter
Der er områder, hvor psykiatrisygehuset fortsat har udfordringer: Den nationale offentliggørelse viser, at der i de seneste år er sket en stigning i anvendelsen af tvang overfor børn og unge under 18 år – både nationalt og i Region Syddanmark.  I Region Syddanmark blev 37 patienter i gennemsnit af 2011 til 2013 berørt af tvang. I den seneste opgørelse er tallet steget til 71 patienter.


En del af forklaringen er, at psykiatriloven blev ændret i juni 2015. Tidligere skulle tvang, hvor forældrene gav samtykke, ikke registreres – det skal de nu. Derfor registreres flere tvangsanvendelser i dag.  Men uanset hvad, så skal tvangen overfor børn og unge ned.


-Vi kan ikke acceptere, at vi udøver så meget tvang overfor børn og unge, så i Region Syddanmark har vi nu sat hårdt ind. Det gælder især for samarbejdet på tværs af kommunale bosteder og den psykiatriske afdeling, siger Thies Mathiasen.


På Børne- og Ungdomspsykiatri Odense har de ansat en udgående medarbejder, som især har fokus på bosteder. Initiativet spredes også til andre afdelinger. De to syddanske børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger har især fokus på spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd, som er områder, hvor tvang desværre ofte kommer ind.


Fakta
Region Syddanmark og rapporten kort fortalt

Psykiatrien i Region Syddanmark arbejder som de øvrige regioner i landet fortsat på forebyggelse af tvang. Anvendelse af tvang skal i Region Syddanmark halveres inden udgangen af 2019.
I 2016 blev 6,5 % af de indlagte bæltefikseret, hvilket er et fald på 2,1 procentpoint i forhold til baseline (8,6 %). Målet er 4,3 %. Region Syddanmark er nået i mål med at halvere antal af fikseringer over 48 timer.
I 2016 fik 7,0 % af de indlagte beroligende medicin med tvang, hvilket er en mindre stigning på 0,1 procentpoint i forhold til baseline (6,9 %). Udviklingen er dog stagneret, således at niveauet i 2016 er på samme niveau som i 2015.


Den nationale monitorering kan følges på eSundhed.dk. Data offentliggøres hvert halve år.

 

 Læs sundhedsstyrelsens pressemeddelelse med link til opgørelse og bilag
  
 

 Yderligere oplysninger fås hos:
  • Psykiatri- og Socialudvalgsformand Thies Mathiasen (DF), mobil 40 40 77 46
  • Lægefaglig direktør Anders Meinert, mobil 2010 1931

Siden er sidst opdateret 1-5-2017Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring