Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilNyheder fra psykiatrisygehusetpilPsykiatrisk Afdeling Vejle har fundet opskriften på god uddannelse

Psykiatrisk Afdeling Vejle har fundet opskriften på god uddannelse

psykiatrisk afdeling vejle

Psykiatrisk Afdeling Vejle har godt tag om uddannelsen af yngre læger, viser en ny inspektorrapport. Det er blandt andet en bedre struktur på vejledning og en god introduktion til de yngre læger, der har været med til at skabe et tilfredsstillende resultat. 

Psykiatrien i Region Syddanmark uddanner hvert år mange læger. Nogle skal specialisere sig i psykiatri, mens andre skal forbi psykiatrien, som en del af deres uddannelse til alment praktiserende læger og andre igen noget helt tredje.

Som de andre afdelinger i psykiatrisygehuset er Psykiatrisk Afdeling Vejle også uddannelsessted for mange yngre læger. Derfor er det en glædelig nyhed, at en ny inspektorrapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at afdelingen efter flere års udfordringer nu har gjort store fremskridt som uddannelsessted og dermed fået godt styr på uddannelsen af yngre læger.

- Uddannelse er en af vores kerneopgaver sammen med patientbehandling og forskning. Derfor er det vigtigt, at vores afdelinger giver en god uddannelse. Den nye inspektorrapport viser, at Psykiatrisk Afdeling Vejle er rigtig godt på vej, og de nye rammer, som afdelingen har fået med det nye byggeri, er med til at understøtte det store fremskridt, der er sket, siger lægefaglig direktør Anders Meinert.

Struktur på vejledningen

En af de ting, som Psykiatrisk Afdeling Vejle har arbejdet med at forbedre, er strukturen på den vejledning og supervision, som de yngre læger modtager.

- Vi har skabt mere struktur i vores undervisning og vejledning, ved at der for eksempel altid er faste tidspunkter for vejledning, og ved at vi altid gennemgår de yngre lægers patienter under vores konferencer, siger uddannelsesansvarlig overlæge Iryna Barylina.

Vejledning har stor betydning for de yngre læger, og derfor er Hanne Engelbredt, som er uddannelseskoordinerende yngre læge på afdelingen, glad for, at netop det er noget, som afdelingen har arbejdet målrettet for at forbedre.

- Det er en udfordring, at afdelingen mangler speciallæger. Derfor er det også rigtig godt, at der er kommet en fast struktur på vejledning og supervision, så man altid ved, hvornår man kan få vejledning. For det er her, man har mulighed for at komme med alle sine problemer og udfordringer, siger hun.

Uddannelse skal være en del af hverdagen

Som ny læge kan man støde på mange udfordringer og tvivlsspørgsmål i løbet af en vagt. Derfor er det vigtigt, at de yngre læger bliver hjulpet godt på vej. Det er noget, de har stor fokus på hos Psykiatrisk Afdeling Vejle.

- Vi har en travl hverdag, men vi prøver hele tiden at holde fokus på, at lægerne under uddannelse får den vejledning, de har brug for. Blandt andet ved at sætte tid af til at supervisere under patientsamtaler, siger uddannelsesansvarlig overlæge Iryna Barylina.

For at skabe en større tryghed for de yngre læger, har afdelingen blandt andet lavet en vagthåndbog, som de yngre læger kan bruge, hvis de er alene på vagt. Her kan man blandt andet finde information om vigtige telefonnumre, og hvad man skal gøre i akutte situationer.

- Når man kommer som alment praktiserende læge eller som læge, der er i gang med den kliniske basis uddannelse, er det vigtigt, at man bliver taget i hånden, fordi det hele er nyt og meget anderledes fra de afdelinger, man ellers har været på. Derfor er den nye vagthåndbog et rigtig godt redskab, så den skal de holde fast i, siger Hanne Engelbredt, uddannelseskoordinerende yngre læge.

Ud over vagthåndbogen, har afdelingen også arbejdet med deres introduktion, så de nye læger får en god start på afdelingen.

- Vi har lavet en del forbedringer i vores introduktionsprogram, hvor der blandt andet er kommet mere undervisning i brugen af tvang og psykiatriloven. Samtidig er det nu også en del af introduktionen, at de yngre læger har følgevagter med en erfaren læge, siger ledende overlæge Connie Thurøe Nielsen.

God uddannelse skal sikre fremtidens psykiatri

Uddannelse er et område, som bliver prioriteret højt i Psykiatrien i Region Syddanmark. Det har nemlig betydning for den behandling, som psykiatrisygehuset i fremtiden kan tilbyde sine patienter.

- Lige nu er psykiatrien i en situation, hvor der er mangel på speciallæger og andet specialiseret arbejdskræft. Derfor er det vigtigt, at vi har et godt uddannelsesmiljø og er en attraktiv arbejdsplads for uddannelsessøgende, så de har lyst til at vælge os, som deres fremtidige arbejdsplads. Det er vigtigt for patientbehandlingen, siger lægefaglig direktør Anders Meinert.

Ud over, at de yngre læger under uddannelse gerne skal have lyst til at fortsætte deres karriere i psykiatrien, har god uddannelse også betydning for samarbejdet på tværs.

- Vi uddanner mange forskellige læger, hvoraf mange af dem er vores fremtidige samarbejdspartnere, for eksempel neurologer og alment praktiserende læger. Derfor er det vigtigt, at vi kan give dem en god uddannelse hos os, så de får forståelse for de rammer, vi arbejder i. Men også at vi omvendt får forståelse for deres, siger ledende overlæge Connie Thurøe Nielsen.

Fakta

Sundhedsstyrelsens inspektorordning er med til at sikre kvalitet og udvikling af lægers videreuddannelse.

Uddannelsesafdelingerne kan gennem gode erfaringer og konkrete forslag skabe ændringer, som garanterer, at uddannelseslæger opnår specifikke kompetencer på deres specialer.

Afdelinger, der tilbyder uddannelse til læger, får besøg hvert fjerde år. Hvis der er brug for forbedringer i afdelingen, kan besøgene forekomme oftere.

Du kan læse inspektorrapporten fra Psykiatrisk Afdeling Vejle her.


Siden er sidst opdateret 28-4-2017



Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring