Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Synergi i samarbejdet

Den landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendetilfredshed (LUP) offentliggøres den 15. marts 2017. Undersøgelsen viser, at langt de fleste patienter har en positiv oplevelse af mødet med Psykiatrien i Region Syddanmark.

Resultaterne for børn og unge ligger lidt under og på niveau med landsgennemsnittet. Der er fremgang på de fleste områder.

Fokus på medinddragelse

I Psykiatrien i Region Syddanmark er sygehusets patient- og pårørendepolitik omdrejningspunkt for opfølgningen på den årlige tilfredshedsundersøgelse – med særligt fokus på medinddragelsen af patienter og pårørende. Opfølgningen sker i tæt samarbejde med udvalgte afsnit i alle afdelinger, der arbejder særligt intensivt med implementeringen af politikken og udbredelsen af de gode initiativer til resten af sygehuset.

”Indsatsen har bl.a. betydet en stigning i antallet af besvarelser, så svarprocenten på de fleste områder nu lever op til målsætningen på 60 pct.” fortæller sygeplejefaglig direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark, Ole Ryttov.

Den gode dialog

På et nyligt møde om patient- og pårørendepolitikken havde den sygeplejefaglige direktør stor ros til de lokale tiltag i afdelingerne – bl.a. projektet ”Hjerterum” i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, der netop er blevet nomineret til Danske Regioners pris for det mest borgerinddragende projekt i landet. Ole Ryttov peger også på projektet MinVej.dk, der bl.a. rummer udviklingen af en række samtaleguides, der kan klæde patienten på til samtalen med behandleren.

Tæt på patienten

Tallene i LUP understøtter, at der er sket en fremgang i forhold til patientens egen oplevelse af at blive hørt. Undersøgelsen viser, at 89 pct. af de ambulante patienter i voksenpsykiatrien mener, at de har haft indflydelse på egen behandling. Samme tal ligger for de indlagte, voksne patienter, der har deltaget i LUP, på 81 pct. Otte ud af ti af de voksenpsykiatriske patienter i undersøgelsen har oplevet, at deres pårørende er blevet medinddraget i et passende omfang.

I den ambulante del af børne- og ungdomspsykiatrien er der også tilfredshed med samarbejdet med det sundhedsfaglige personale. I gennemsnit har 90 pct. af de adspurgte børn, unge og forældre oplevet at være med inde over fælles beslutninger om udredning og behandling.

Fakta om LUP

Den landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendetilfredshed (LUP) er en national spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres årligt på vegne af Danske Regioner. Lidt over 3.000 psykiatriske patienter har i alt deltaget i årets undersøgelse, der også omfatter pårørende til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien.

Det er på nogle områder – bl.a. i retspsykiatrien og for forældre til indlagte børn/unge – svært at drage valide konklusioner af årets resultater, idet der er for få besvarelser. Det er derfor ved at blive afklaret, om LUP skal suppleres med nye målemetoder, fx  tester to afsnit pt. et digitalt spørgeskema, hvor patienter og pårørende i forbindelse med deres besøg kan give direkte feedback til det kliniske personale.

LUP-rapport psykiatri 2016: http://www.defactum.dk/om-DEFACTUM/projektsite/lup-psykiatri/

Pressemeddelelse fra Region Syddanmark: https://www.regionsyddanmark.dk/wm498832

Pressemeddelelse fra Psykiatrien i Region Syddanmark om nominering af projektet ’Hjerterum’: http://www.regionsyddanmark.dk/wm498600Yderligere oplysninger fås hos:
  • Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov, Psykiatrien i Region Syddanmark, telefon 3059 2793.

Siden er sidst opdateret 15-3-2017Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring