Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Kommissorium

Det Lokale Lægelige Videreuddannelsesråd i psykiatrien (LLVUR)

Sygehusledelsen nedsætter et Råd for Lægelig Videreuddannelse med det formål: 

  • at understøtte og udvikle kvaliteten af den lægelige videreuddannelse i psykiatrien 
  • at rådgive sygehusledelsen i spørgsmål vedrørende lægelige videreuddannelse

 Rådets opgaver er:

  • at gennemføre aktiviteter som møder, seminarer og lignende, der bidrager til at sætte fokus på uddannelse og medvirker til udbredelse af tidssvarende lærings- og evalueringsmetoder. 
  • at følge udviklingen af den lægelige videreuddannelse i psykiatrien og rådgive om muligheder og behov for tilpasning af uddannelsestilbud til den aktuelle og planlagte drift.
  • at sikre evaluering af uddannelsens kvalitet på de psykiatriske afdelinger ved fastlæggelse og gennemførelse af en procedure med primært udgangspunkt i inspektorrapporter og de yngre lægers evaluering af afdelingernes uddannelse.
  • at drøfte og anvise mulige løsninger på problemer, der opstår i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af lægelig videreuddannelse.

Rådets sammensætning

Formand: Den lægefaglige direktør
N
æstformand: En repræsentant for yngre læger
1 uddannelsesansvarlig overlæge fra hver afdeling i psykiatrisygehuset
4 repræsentanter fra yngre læger efter indstilling fra Yngre Læger i Region Syddanmark. Det tilstræbes repræsentantion fra begge specialer
2 PUF-lektorer tilknyttet psykiatrien
1 repræsentant fra almen praksis udpeget af det regionale almen medicinske koordinationsudvalg.

Ved forfald sørger medlemmet for indkaldelse af afløser.

 

Rådets arbejde

 

Rådet afholder 2 ordinære møder årligt og møder efter behov. Møderne afholdes 2. mandag i april og oktober om eftermiddagen, med mindre andet aftales. Ekstraordinære møder kan indkaldes såfremt formandskabet finder behov herfor. 

 

Der udarbejdes beslutningsreferat af Rådets møder, der tilsendes medlemmerne samt alle uddannelsesansvarlige overlæge og ledende overlæger i psykiatrien.

Referater vil være tilgængelige på intranet/internettet

Rådet fastsætter selv sin forretningsorden

Rådet kan i øvrigt indbyde sagkyndige eller andre interesserede til møderne. Møderne afholdes med det formål at sikre de bedste muligheder for drøftelse, information og inspiration vedrørende forhold af betydning for den lægelige videreuddannelse i psykiatrien.

 

Sekretariatsbetjeningen foretages af sygehusledelsens administration. 

Kommissorium som PDF-fil

 


Siden er sidst opdateret 28-10-2019Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring