Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Bæltefri inspirationsdag

Psykiatrisygehuset holdt en inspirationsdag om bæltefri tilgang for alle afdelinger. Her blev medarbejderne inspireret af andre afdelingers måder at arbejde med forebyggelse af tvang.


-Vi har lavet en fælles beslutning om, at vi KAN forebygge tvang, hvis vi VIL.
-Alle medarbejdere skal med på rejsen.
-Ledelse på alle niveauer er vigtigt.
-Tvang tramper på noget grundlæggende i ethvert menneske


Ovenstående repræsenterer nogle af de udsagn, som kom frem på inspirationsdagen om bæltefri tilgang på Comwell i Middelfart, tirsdag 7. februar 2017. Her mødtes omkring 100 medarbejdere fra afdelinger i psykiatrisygehuset, hvor de med oplæg og workshops kunne lade sig inspirere til arbejdet med forebyggelse af tvang hjemme på afdelingen.

 

Bæltefri dag

 

Psykiatrisygehuset holdt bæltefri inspirationdag for alle afdelinger, tirsdag 7. februar 2017.


Alle afdelinger arbejder med forebyggelse af tvang, og Psykiatrien i Region Syddanmark har et mål om, at brug af tvang skal ned med 50 procent. Samtidig har psykiatrisygehuset besluttet, at alle afdelinger skal have et såkaldt bæltefrit afsnit, hvor man tilstræber at undgå tvang.


Forståelige mål og forbedringsmuligheder
Lægefaglig direktør Anders Meinert bød velkommen og fortalte blandt andet, at afdelingerne i Vejle og Aabenraa har valgt, at alle deres afsnit skal være bæltefri – og det samme gør sygehusets børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger. Vejle har fået lov til at vente med at gå i gang med bæltefri, da de lige nu har travlt med at flytte ind i det nye hus i Vejle. De var således heller ikke repræsenteret på inspirationsdagen.


Samtidig kunne Anders Meinert fortælle, at afsnit 61-63 på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, som har arbejdet som bæltefrit afsnit i godt et års tid, netop nu har haft 115 dage uden tvang. 


- Måske skal vi fremadrettet sætte os nogle forståelige mål, som er nemmere at leve efter, var én af hans pointer. Samtidig med, at vi bliver ved med at teste, hvad der virker og ikke virker – så vi hele tiden afprøver forskellige forbedringsmuligheder.

 

Bæltefri dag


Patienten først
Psykiatrisk Afdeling Esbjerg deltog med et oplæg om den såkaldte Esbjerg model. Afdelingen har haft gode erfaringer med forebyggelse af tvang, dels pga. nye fysiske rammer og dels fordi de har turdet kaste sig ud i nye måder at gøre tingene på – blandt andet har de blandet medarbejdere fra både åbne og lukkede afsnit; og de arbejder med fysisk aktivitet, sanseintegration, synlig ledelse mm.


-Vi har altid en bælteseng klar. Det skaber tryghed og mindsker angst. Men det fjerner også fokus fra tvang – vi skal ikke bruge tid på at tænke på det – og faktisk, så bruger vi næsten aldrig sengen.


Oversygeplejerske Jens Egon Hansen fortalte også, at ledelse er vigtig. Ledelse på flere niveauer: Afdelingsledelsen skal vise vejen og være synlig, og den enkelte medarbejder skal være bevidst om sin egen rolle og turde tage ansvar. Samtidig skal patienten sættes først, have et medansvar og have mulighed for at være kaptajn i sit eget liv.


Forstår patientens situation
I løbet af dagen kunne medarbejderne høre fire forskellige workshops. Den ene workshop var et oplæg fra Ballerup med en tidligere patient, der var blevet ansat i afdelingen. Hun havde været indlagt tre år på afdelingen, og virkede nu som recovery mentor på afdelingen.

 

Bæltefri dag
 
Recovery mentor Michella Tromborg og sygeplejerske Malene Eiberg Jensen fra Ballerup stod for workshop fire.


 - Det har hjulpet mig selv at blive ansat, men det fastholder mig også i fortiden, på en måde, da jeg hele tiden bliver mindet om, at jeg selv har været indlagt. Jeg forstår patienterne, forstår deres frustrationer, og jeg kan videreformidle deres ønsker og behov til afdelingen. Jeg kan også være med til at igangsætte drømme, håb og motivation for patienterne - for når de ser mig, kan de jo se, at det kan lykkes at komme videre, fortalte Michella Tromborg.  

 

Til slut skulle afdelingerne drøfte, hvordan de vil arbejde fremover. Blandt tankerne var: Ingen husorden og færre regler. En mere åben kultur, med flere åbne døre. Flere hændelsesanalyser. Mere effektiv overgang mellem vagter, så medarbejdere hurtigere kommer ud til patienterne og får kontakt. Fokus på akut medicin-planer. Besøg af recovery mentor fra Ballerup. Fokus på hvorfor og hvornår vi afviser.

 

Bæltefri dag


   

Hvordan arbejder I med forebyggelse af tvang lige nu – hvad tænker I om bæltefri tilgang?


Vi arbejder lige nu med kulturen


Fra Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland: Ledende overlæge Klaus Müller-Nielsen, oversygeplejerske Yvonne Reinholdt, sygeplejerske Elin Wangenheim, funktionsleder Gitta Hansen og social- og sundhedsassistent Lone Christensen:

 

Bæltefri dag


- Vi synes, det er et godt mål og ser frem til også at arbejde bæltefrit. Men vi må også sige, at vi lige nu er præget af en lidt urolig kultur med udskiftning af medarbejdere. Så vi har ikke helt den ro, der skal til. Vi er blevet en større afdeling med flere døgnpladser. Vi skal vænne os til, at vi har fået flere akutte patienter, der har det meget dårligt – der er en del selvskadende patienter og patienter med spiseforstyrrelser. Og det er her, vi oplever de fleste tvangssituationer.


-Men der er mange gode tiltag på vej: Vi arbejder en del med mentaliseringsbaseret miljøterapi; vi deltager i kurser og uddannelse. Vi har gode fysiske rammer med sanserum og mange muligheder for fysisk aktivitet osv. Og samtidig samarbejder vi på tværs med den anden børne- og ungdomspsykiatriske afdeling, hvor vi udveksler erfaringer og ideer.  Så jo, vi er på vej – men langt fra i mål endnu.
 


Siden er sidst opdateret 10-2-2017Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring