Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Fysisk aktivitet er også behandling

Idræt og fysiske aktiviteter skal fortsat være en struktureret del af hverdagen på de psykiatriske afdelinger. Derfor uddanner sygehuset lige nu en række fysiske aktivitetskonsulenter, der skal få sport og idræt mere på banen.

 

Fysisk aktivitets konsulent


20 psykiatri medarbejdere der løber rundt i mellem hinanden med hver deres fluesmækker i hånden. Og et hav af balloner og boldtennisbolde, der suser rundt på gulvet. Hvad er meningen?


Vi er på Trinity i Fredericia, hvor et hold psykiatri medarbejdere er ved at uddanne sig til fysisk aktivitets konsulenter. Dagen er startet i plenum i lokale U1, derefter er der blevet arbejdet og diskuteret i grupper, og nu er alle samlet på gulvet, hvor de delt op i to grupper skal forsøge – ved at daske hårdt til en fluesmækker - at få bolde og balloner ned i de andres banehalvdel. Indtil deres eget område er slået helt tom.

 

Fysisk aktivitets konsulent


Kursisterne skulle ikke bare sidde på bænken og lære nyt. De var selv en del af de fysiske aktiviteter, hvilket de også skal være, når de kommer tilbage på afdelingerne. For medarbejderne skal gøre tingene sammen med patienterne. Her skal de forsøge at få balloner og bolde tilbage på modstanderens banehalvdel. Redskabet er en fluesmækker. Tekst og foto: Hanne Kopp

 

Ikke kun for fysioterapeuter
En overvejende del af kursisternes pensum er at kunne sætte fysisk aktivitet på dagsordenen hjemme på afdelingen. Så det bliver en struktureret del af hverdagen derhjemme. Det gælder om at kunne skabe motivation; at kunne delagtiggøre kolleger og patienter i aktiviteten, så det ikke ender med kun at være medarbejderens eget projekt. For så bliver det aldrig en naturlig del af hverdagen. 


Fysisk aktivitet er for os alle. Kursusdeltagerne er typisk sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og pædagoger. Ideen med kurset er netop, at fysisk aktivitet ikke kun er fysioterapeuternes projekt – tværtimod. Det er alles ansvar og alle på en afdeling kan i princippet deltage og være aktiv. 

 

Fysisk aktivitets konsulent
 
Fysisk Aktivitet Konsulent


Når det lykkes, er gevinsterne mange. Fysisk aktivitet kan – udover at det både er fysisk og mentalt sundt og godt - højne fællesskabsfølelsen på en afdeling, og det kan være med til at skabe en god relation til patienten – netop ved at man er aktiv sammen.

 

Fysisk aktivitets konsulent


En naturlig del af hverdagen
For at det lykkes, er ledelsens opbakning meget vigtigt. At der generelt er en forståelse for, at der bruges tid og kræfter på fysisk aktivitet – en forståelse for, at idræt kan være en del af behandlingen. Og det er ikke altid helt lige til:


Idrætspædagog Lisbeth Crafack fra Dansk Arbejderforbund står for undervisningen: Hun har arbejdet med idræt i psykiatrien i mange år, og har undervist på psykiatriske afdelinger i blandt andet Region Hovedstaden som led i et tidligere satspuljeprojekt om nedbringelse af tvang.  


-Jeg er i gennem tiden ofte blevet mødt af en manglende forståelse for, hvorfor fysisk aktivitet er godt og nødvendigt. Nogle gange risikerer idræt at blive et underholdningsindslag, som man bare propper ind i løbet af dagen. Det er vigtigt, at det bliver taget alvorligt, og at fysisk aktivitet bliver en naturlig del af hverdagen – ligeså naturligt som at gå til frokost, siger Lisbeth Crafack.   

 

De små aktiviteter tæller også

 

Tinna Skaanning, social- og sundhedsassistent på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg:

 

Tinna Skaanning

 

- Vi er heldige på vores afdeling ved, at vi har et helt nyt byggeri, hvor fysisk aktivitet er tænkt ind. Så vi har mange gode muligheder. Men vi er også et akutafsnit, hvor de patienter, der kommer ind, har det meget skidt. Så vi har også lært, at vi ikke altid kan tage i gynmastiksalen fx og spille fodbold og håndbold - for det kan vore patienter simpelthen ikke. Så mange aktiviteter må vi lave på afsnittet - og det kan være små ting, som også gør godt for patienten. Fx at stå i rundkreds og sende et tøndebånd rundt til hinanden. Det giver nærhed, skaber relation og man får rørt sig lidt. Vi har også indført nada cafe med øre-akupunktur - og vi kan se, at det hele hjælper i forhold til brug af mindre beroligende medicin og mindre tvang.  

 

Få mere struktur på det, vi allerede gør

 

Jack Andersen, pædagog på Børne- og Ungdomspsykiatri Odense:

 

Jack Andersen


- Jeg er tovholder på drama og musikterapi i afdelingen, og vi laver meget fysisk aktivitet i forvejen. Vi kan se, at det blandt andet har en gavnlig effekt på relationer. Lige nu skal vi prøve at få mere struktur på det, vi allerede gør. Vi har fået mange nye kolleger over de seneste år, så det handler også meget om at få den fysiske aktivitet ud over alt i huset.

 

Fakta

Kurset i fysisk aktivitets konsulent startede som en reaktion på sygehusets udfordring med beroligende medicin med tvang.


Kursisterne følger kurset 2 gange 2 dage. I mellem de to kursusdage skal medarbejderne hjem og implementere fysisk aktivitet på afdelingen. Til slut skal de udfylde et skema, hvor de kan dokumentere, hvilke aktiviteter de har sat i gang.

 

Udover implementering på afdelingen skal kursisterne også undersøge, hvordan de kan hjælpe patienterne i overgangen mellem døgnpsykiatri og udskrivelse – hvordan kan de støtte patienten til at fortsætte aktiviteterne, når de kommer hjem? Hvilke tilbud er der i patientens område? osv. 


Hold to går i gang senere i november – og herefter starter hold 3 op til foråret 2017.
Der er stadig få ledige pladser på holdet, der starter d. 23. november, og der er også ledige pladser på holdet i 2017. Du kan tilmelde dig her

 

Kurset er finansieret af kompetenceudviklingsplanen.

 

Fysisk aktivitets konsulent


 


Siden er sidst opdateret 9-11-2016Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring