Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Bedre forløb for borgere med angst

Hvis man er ramt af angst, stress eller depression kan det at navigere mellem flere systemer være svært og frustrerende. Der er brug for sammenhæng, stabilitet og støtte – ikke mindst når man er sårbar og ramt af sygdom. 


Aabenraa, Tønder og Sønderborg kommuner samt Psykiatrien i Region Syddanmark er i samarbejde med borgerne ved at lave et forløbsprogram, der skal sikre, at systemerne samarbejder mere effektivt og målrettet. I den sammenhæng er der blevet holdt flere dialogmøder gennem de seneste måneder, hvor borgerne er blevet spurgt til deres oplevelse af mødet med region og kommune i forbindelse med deres sygdomsperiode.

 

Workshop - Aabenraa Angst

 

100 sønderjyske borgere, repræsentanter fra kommunerne og medarbejdere fra den ambulante lokalpsykiatri og regionens døgnpsykiatri mødtes til en workshop i Aabenraa, hvor de fik inspiration til det videre arbejde. Tekst og foto: Hanne Kopp


Borgerne fortæller blandt andet, at samarbejde, tillid og kommunikation er noget af det vigtigste. Det betyder blandt andet, at der skal være få kontaktpersoner indover en sag, så borgerne oplever, at der er sammenhæng, og at man ikke skal fortælle sin historie om og om igen. Sprog og holdning må heller ikke stikke i hver sin retning. Behandlingen skal opleves ens, uanset om man kommer til region eller kommune. Sådan er det ikke altid i dag.


Klare aftaler og færre skift
Senest mødtes godt 100 sønderjyske borgere, repræsentanter fra kommunerne og medarbejdere fra den ambulante lokalpsykiatri og regionens døgnpsykiatri til en workshop, hvor de fik inspiration til det videre arbejde.


Tanken er, at der skal laves netværksmøder, hvor borgeren og repræsentanter fra både region og kommune mødes på samme tid og diskuterer den enkelte sag i gennem. På den måde bliver der klarhed om, hvad der aftales.


-Borgeren skal for alvor sættes i centrum og være med til at sætte dagsordenen. Der skal lyttes til den enkelte, og region og kommune skal lægge en fælles plan, der bliver så overskuelig og klar som mulig, siger Povl Kylling Petersen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Aabenraa Kommune. 

 

Workshop - Aabenraa Angst


Sygdom i kraftig vækst
Antallet af danskere, der sendes på førtidspension på grund af angst, er i kraftig vækst. De seneste tre år er antallet af førtidspensioner steget med 41 procent, alene pga. angst.


-Angst kan være svært invaliderende. Hvis man går med sygdommen for længe, kan det være svært at komme tilbage på arbejdsmarkedet igen. Det koster samfundet dyrt, og det koster den enkelte dyrt. Det skal vi forsøge at afhjælpe ved at tilbyde et bedre set-up, der i langt højre grad imødekommer den enkelte borger, siger psykiatri- og socialudvalgsformand Thies Mathiasen (DF), fra Region Syddanmark.


Projekt ”rehabilitering og recovery i Sønderjylland” støtter - udover borgere med angst – også borgere med stress og depression.


Projektet er støttet af Social- og Sundhedsstyrelsen med 1,6 mio. kr. Første fase udløber ved udgangen af 2016. Herefter skal der søges projektmidler til implementering af selve forløbsprogrammet i 2017. Udover Region Syddanmark deltager også Region Nordjylland og Region Sjælland i et lignende projekt.

 

Workshop - Aabenraa Angst


Fakta


Formålet med projektet er at sikre, at borgere med angst, stress eller depression hurtigere opnår det bedst tænkelige funktionsniveau i hverdagslivet og en større grad af arbejdsfastholdelse.

 

Der udvikles et forløbsprogram, hvor borgere inddrages aktivt i processen og er med til at træffe beslutningerne.


Målgruppen er borgere mellem 30-65 år med angst og/eller depression og som samtidig er i sygedagpengeforløb, jobafklaringsforløb eller kontanthjælpsmodtagere.

 

Ifølge national undersøgelse (Sundhedsstyrelsens publikation Sygdomsbyrden i DK) er angst den sygdom, der er årsag til det største produktionstab, og depression den femtestørste årsag blandt 20 andre sygdomme.

 

Workshop - Aabenraa Angst
Workshop - Aabenraa Angst

 

 

Workshop - Aabenraa Angst

 

Workshop - Aabenraa Angst


En tak til gruppen bag projektet. Repræsentanter på tværs af region og kommuner samt borgere.


Siden er sidst opdateret 7-10-2016Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring