Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Tidligere nyhedsbreve fra Psykiatriens Medicinrådgivning

Nyhedsbrevet fra Psykiatriens Medicinrådgivning udkommer 6 gange årligt. Målgruppen for nyhedsbrevet er læger der arbejder i psykiatrien og øvrige sundhedspersoner med interesse for psykofarmaka. I nyhedsbrevet bringer vi artikler og nyheder om forskellige aspekter omkring psykofarmakologiske behandling. 

Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske via tilmeldingslinket (du føres videre til en ny side hvor du tilmelder dig)

Herunder kan du finde tidligere nyhedsbreve.

Nyhedsbrev 5 2020 (oktober)

 • Spørgsmål: Monitorering ved dosisøgning af antipsykotika
 • Medicinrådets behandlingsvejledning ved psykotiske tilstande hos voksne
 • Nyt på infonettet
 • Esketamin (Spravato)

Nyhedsbrev 4 2020 (august)

 • Aftrapning af benzodiazepiner (artikel i månedsbladet Rationel Farmakoterapi)
 • Tilbud om undervisning - olanzapin
 • Håndtering af ekstrapyramidale symptomer (EPS) 

Nyhedsbrev 3 2020 (juni)

 • Blodprøvetagning i psykiatrien - blodprøvepakker og ny instruks
 • Lorazepam - ny formulering
 • Lithiumkarbonat i restordre
 • Dosisdispensering skal ske i FMK online - ny retningslinje og instruks
 • Sommer tillæg - prolaktin

 Nyhedsbrev 2 2020 (april)

 • Fluoxetin er i restordre
 • Din lokale farmaceut
 • Lægemiddelkomitéen for Psykiatri i Region Syddanmark
 • Perikon - et naturlægemiddel 

Nyhedsbrev 1 2020 (februar)

 • Nye markedsførte melatonin præparater
 • Seksuel dysfunktion og antipsykotika
 • Retningslinje for alkoholabstinensbehandling 

Nyhedsbrev 6 2019 (december)

 • Skift fra antipsykotisk depotinjektion til tabletbehandling
 • Clozapin og depotantipsykotika i kombination
 • Seponeringslisten 2020

Nyhedsbrev 5 2019 (oktober)

 • Ny Basisliste og Fællesliste
 • Skift mellem antidepressiva (ny retningslinje)
 • Ny guide til behandling af smerter
 • Opdateret antibiotikavejleding

Nyhedsbrev 4 2019 (august)

 • Lægemidddelinteraktioner og rygning
 • Ny national rekommandationsliste, antidepressiva
 • Nyt på infonettet

Nyhedsbrev 3 2019 (juni)

 • Ordination af lægemidler i udleveringsgruppe NB-S (clozapin og Zypadhera)
 • Ny National Klinisk retningslinje for personlighedsforstyrrelsen borderline
 • Nye antipsykotiske præparater
 • Plasmakoncentrationsbestemmelse af psykofarmaka - hvornår?

 

Nyhedsbrev 2 2019 (maj) 

 • Audit om psykofarmakologisk behandling i psykiatrien:
 • Antipsykotisk polyfarmaci
 • Benzodiazepiner

Nyhedsbrev 1 2019 (februar)

 • Overblik over lægemidler til ADHD
 • Ny instruks om administration og efterfølgende observation ved Zypadhera 

Nyhedsbrev nr. 11. December 2018

 • Medicin og kørselsforbud

Nyhedsbrev nr. 10. Oktober 2018

 • Mød Psykiatriens Medicinrådgivning
 • Information fra Infonettet

Nyhedsbrev nr. 9. August 2018

 • Antihistaminet promethazin (Phenergan)
 • Referenceintervaller for psykofarmaka
 • Behandlingssvigt ved clozapin

Nyhedsbrev nr. 8. Juni 2018

 • Ny vejledning om afhængighedsskabende lægemidler
 • Ændring i bekendtgørelse om recepter (tilføjelse til nyhedsbrev nr. 7)
 • Farmakologisk behandling af søvnforstyrrelser

Nyhedsbrev nr. 7. Marts 2018

 • Medicinanvendelse og lægeligt kørselsforbud
 • Samlet antipsykotisk døgndosis
 • Antikoligerge lægemidler
 • Ny bekendtgørelse om recepter

Nyhedsbrev nr. 6 December 2017

 • Skift af antipsykotikabehandling
 • Praktiske råd ved skift af antipsykotika
 • Antipsykotika skifteark

Nyhedsbrev nr. 5 September 2017

 • Antipsykotika og vægtproblematik

Nyhedsbrev nr. 4 Maj 2017

 • Depotinjektionsbehandling med antipsykotika
 • Udgifter til depotinjektionsantipsykotika

Nyhedsbrev nr. 3 Januar 2017

 • Serummonitorering (Terapeutic drug monitoring (TDM)) og genotypebestemmelse ved behandling med psykofarmaka – hvornår er det relevant?
 • RADS – behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ADHD

Nyhedsbrev nr. 2 Oktober 2016

 • Antikolinerge lægemidler
 • Psykoedukation for patienter - leveret af psykiatriens kliniske farmaceuter
 • Psykofarmaka og forlængelse af QT-intervallet
 • Link til alle vejledninger fra RADS på det psykiatriske område, bl.a. den nye vejledning for farmakologisk behandling af ADHD hos børn og voksne

Nyhedsbrev nr. 1 Juni 2016

 • Psykiatriens Medicinrådgivning
 • RADS vejledninger - en genvej til opdateret rationel ordinationspraksis
 • Behandling med antipsykotika under graviditet og amning

Siden er sidst opdateret 15-1-2021Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring